Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Useimmin kysytyt kysymykset Aktiivimallista

Aktiivimalli - usein kysytyt kysymykset (UKK)

Laki työttömyysturvan aktiivimallista tuli voimaan 1.1.2018. Olemme koonneet tähän muutamia työttömyysturvan aktiivimallista useimmin kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin.

Mitä työttömyysturvan aktiivimalli tarkoittaa?
Aktiivimalli tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on osoitettava työttömyysetuuden maksajalle aikaisempaa tarkemmin aktiivisuutensa, jotta hänen työttömyysetuutensa pysyy samalla tasolla edelleen. Työttömyysetuus tarkoittaa ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Kela ja työttömyyskassat seuraavat kunkin työttömän toimintaa 65 maksupäivän eli noin kolmen kuukauden jaksoissa. Tätä 65 maksupäivän jaksoa kutsutaan tarkastelujaksoksi.
Jos työnhakija on sinä aikana ollut riittävän aktiivinen, säilyy työttömyysetuus entisellä tasollaan.
Sen jälkeen alkaa uusi seurantajakso.

Työttömyysturvan maksajat ratkaisevat sen, onko työnhakija ollut riittävän aktiivinen säilyttääkseen työttömyysetuutensa ennallaan. Jos työtön työnhakija ei ole ollut aktiivinen lain määrittelemällä tavalla, työttömyysturvaa pienennetään seuraavan 65 päivän ajaksi 4,65 prosentilla. Työnhakija siis menettää korvauksen yhdeltä päivältä kuukaudessa noin kolmen kuukauden ajalla.

Jos työtön työnhakija aktivoituu näiden kolmen kuukauden aikana, nostetaan tuki jälleen entiselle tasolle.

Keitä aktiivimalli koskee?
Aktiivimalli koskee suurinta osaa työnhakijoista.

Aktiivimalli ei koske työnhakijaa, joka

  • saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta
  • työskentelee omais- tai perhehoitajana
  • on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa päätöstä

Työttömän työnhakijan kannattaa ilmoittaa etuuden työttömyysturvan maksajalle tällaisesta tilanteesta viipymättä.

Milloin aktiivisuuden seuranta alkaa ja tuleeko aktiivimalli voimaan takautuvasti?
Ei tule. Työnhakijan aktiivisuutta ei seurata lainkaan vuoden 2017 puolella. Seuranta alkaa 1.1.2018 ja ensimmäiset työttömyysetuuden alentamista koskevat päätökset annetaan käytännössä huhtikuussa 2018.

Mitä minun käytännössä on tehtävä, jotta työttömyysetuuteni säilyisi ennallaan?
Aktivisuuden osoittamiseen on monia eri mahdollisuuksia.

Tarkastelujakson aikana voit

  • tehdä vähintään 18 tuntia palkkatyötä TAI
  • ansaita yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (vuonna 2018: 241 euroa) TAI
  • olla vähintään viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa TAI
  • osallistua vähintään viisi päivää muuhun työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavaan rekrytointia tukevaan toimintaan, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta

Erilaisia aktiivisuuden osoittamisen keinoja ei kuitenkaan voi yhdistellä tai laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että.

Voiko työttömyysetuus pienentyä aina uudella 4,65 prosentilla uuden tarkastelujakson alettua?
Ei voi. Työttömyysetuus ei voi pienentyä enempää kuin 4,65 prosenttia normaalitasosta. Sen jälkeen se joko pysyy samana tai nousee takaisin normaalille tasolle seuraavilla tarkastelujaksoilla.

Kenelle minun pitää aktiivisuuteni osoittaa?
Aktiivisuutta seuraa työttömyysetuuden maksaja, eli Kela (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha) tai työttömyyskassa (ansiosidonnainen päiväraha). TE-toimisto ei siis tee tätä seurantaa. Tarkempia tietoja aktiivisuuden osoittamisesta ja sen seuraamisesta saat omalta työttömyysetuuden maksajaltasi.

Miten voin etsiä työpaikkoja TE-toimiston kautta?
Kaikki nettisivuillamme ilmoitetut avoimet työpaikat löytyvät te-palvelut.fi sivustolta
Avoimet työpaikat


Mitkä palvelut aktiivimallissa luetaan työllistymistä edistäviin palveluihin?
Työllistymistä edistäviä palveluja ovat omaehtoinen opiskelu, maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus ja uravalmennus, työkokeilu, koulutuskokeilu ja kuntouttava työtoiminta. Näihin palveluihin liittyy aina TE-toimiston antama työvoimapoliittinen lausunto.

Työttömyysturvan maksajilla on mahdollisuus ottaa huomioon ja hyväksyä aktiiviseksi toiminnaksi muitakin TE-toimiston järjestämiä palveluja.  Sellaisia ovat esim. työhönvalmennus. Päätöksen asiasta tekee siis joko Kela tai työttömyyskassa sen perusteella, mitä työnhakija on toiminnastaan heille ilmoittanut.
Jos tarvitset asiasta tarkempaa tietoa, käänny suoraan oman työttömyysturvan maksajasi puoleen.

Jos en löydä työpaikkaa, niin miten pääsen mukaan työllistymistä edistäviin palveluihin?
Tietoa työllistymistä edistävistä palveluista ja niihin hakeutumisesta löydät kustakin palvelusta kertovalta sivulta.
Omaehtoinen opiskelu
Maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu
Työvoimakoulutus
Työnhakuvalmennus
Uravalmennus
Työkokeilu
Koulutuskokeilu
Kuntouttava työtoiminta
Rekrytointikokeilu

Varsinais-Suomen TE-toimistolla on tarjolla myös monia muita palveluja joiden avulla voit parantaa työllistymismahdollisuuksiasi ja esim. löytää vaikkapa pysyvää / määräaikaista työtä.

TE-toimisto ei anna niihin liittyen työvoimapoliittista lausuntoa, mutta työttömyysturvan maksajalla on mahdollisuus oman harkintansa mukaan hyväksyä myös niitä palveluja aktiivisuuden osoitukseksi.
Varsinais-Suomen TE-toimiston paikalliset palvelut

Mitä tapahtuu, jos yrityksistä huolimatta en tarkastelujakson aikana löydä työtä tai pääse TE-toimiston palveluihin?
Silloin työttömyysetuutesi pienenee 4,65 prosenttia seuraavien 65 maksupäivän, eli noin kolmen kuukauden ajaksi.

TE-toimiston palveluihin pääsyä arvioidaan aina oman palvelutarpeesi mukaisesti. Aktiivimallia koskeva laki ei tuo muutosta tähän. Oma tilanteesi siis ratkaisee sen, millaisen palvelun piiriin kulloinkin voit päästä.

Keskustellaksesi oman työnhakutilanteesi edistämisestä voit jättää yhteydenottopyynnön Oma asiointi-palvelun kautta tai soittaa valtakunnalliseen puhelinpalveluumme.
Oma asiointi
Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu

Pitääkö paikkansa, että omavastuuaika lyhenee nyt viiteen päivään?
Kyllä pitää. Aktiivimallin myötä työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika (=aika jolta työttömyysetuutta ei makseta) lyhenee seitsemästä päivästä viiteen niillä, joilla omavastuuaika alkaa 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Lisätietoja:
Lisätietoja aktiivimallista löytyy työttömyysetuuden maksajien sekä Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta
KELA
TYJ
Työttömyyskassojen yhteystiedot


Oma
asiointi