Uusi suhdannekatsaus on julkaistu - Lapin suhdannekehitys jatkui positiivisena

Vuoden 2019 Lapin suhdannekatsausraportti on julkaistu. Sen mukaan viime vuonna suhdannekehitys jatkui positiivisena Lapissa, toimialoista kehitys oli parasta kaivostoiminnassa, rakentamisessa sekä matkailupalveluissa. Henkilöstömäärän kehitystrendi on puolestaan ollut viime vuosina paras matkailupalveluissa ja rakentamisessa.

Lapin kaikissa matkailukeskuksissa liikevaihdon myönteinen kehitys jatkui, voimakkainta kasvu oli Saariselällä ja Rovaniemellä. Tämä myönteinen kehitys heijastui aiempaa selvemmin myös henkilöstömäärään. Kaivostoimialan kasvu jatkui niin ikään vahvana. Edellisten vuosien voimakas liikevaihdon kasvu kuitenkin tasaantui ja henkilöstömäärä kasvoi vain hieman edellisvuodesta.  Teollisuuden vahva liikevaihtokehitys jatkoi kasvua vuonna 2018 loppuvuoden positiivisen kehityksen myötä. Myös henkilöstömäärässä edellisen vuoden myönteinen kehitys jatkui teollisuuden alalla. Myös rakennusalalla liikevaihdon ja henkilöstömäärän trendikehitys on ollut vahvalla kasvu-uralla viime vuosien aikana.

Tarkemmin suhdannekatsaukseen pääsee tutustumaan Lapin luotsi -sivuston kautta, josta löytyy myös aiempien vuosien katsaukset, infograafit ja videokatsaus suhdanteisiin.

Suhdannekatsaus on toteutettu Lapin liiton, Lapin ELY-keskuksen, Lapin kauppakamarin, Lapin Yrittäjien, Finnveran, Rovaniemen kehityksen sekä Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhteistyönä.


Oma
asiointi