Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Uusia palkkatukipäätöksiä voidaan jälleen myöntää yhdistyksille, säätiöille ja rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 100-prosenttisella tuella

Keski-Suomen TE-toimistolle on asetettu 235 henkilötyövuoden kiintiö yhdistyksiin, säätiöihin ja rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin työllistämisestä 100 % tuella (65 % työaika). Lokakuun välitarkastelu osoittaa, että kiintiö mahdollistaa vielä uusien 100-prosenttisten palkkatukipäätösten myöntämisen kuluvana vuonna. Tukea myönnetään ensisijaisesti työvoimapoliittisille hanketoimijoille, mutta myös rajallisessa määrin muille.

Palkkatukea myönnetään, kun yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta palkkaa muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin vähintään kaksi vuotta työttömänä olleen henkilön. Tukijakson enimmäiskesto on 12 kuukautta. Palkkatuki on 100-prosenttinen aina 65-prosenttiseen työaikaan saakka.

Mikäli yhdistyksellä, säätiöllä tai rekisteröidyllä uskonnallisella yhdyskunnalla on kiinnostusta tarjota palkkatukimahdollisuutta työttömälle työnhakijalle, pyydämme laittamaan viestiä tiistai 8.11.2017 mennessä kirjaamon kautta: kirjaamo.keski-suomi@te-toimisto.fi. Viestin otsikoksi tulee laittaa "100-prosenttinen palkkatukimahdollisuus" ja viestissä ilmoittaa, montako henkilöä on mahdollista työllistää, mihin tehtäviin ja mille ajalle. Nopean kartoituksen jälkeen TE-toimisto tarkentaa tämän tukimuodon käyttämistä välityömarkkinatoimijoille.


Oma
asiointi