Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Uusia sosiaali-ja terveysalan täydennyskoulutuksia alkamassa Savonlinnan alueelle

Ammattiopisto SAMIedussa starttaa ma 4.5.2020 kaksi eri sosiaali-ja terveysalan täydennyskoulutusta, jotka on suunniteltu yhteistyössä Savonlinnan kaupungin, Sosterin ja Etelä-Savon TE-toimiston kanssa. Koulutukset ovat palveluasumisessa ja kotihoidossa avustaminen –koulus ja laitoshuoltopalvelut-koulutus.

Sosiaali-ja terveysalan täydennyskoulutuksilla turvataan työvoiman riittävyyttä Savonlinnan alueella

Koronaepidemian aiheuttama valtakunnallinen hätätilanne vaatii varautumista lisäresurssitarpeisiin ja kyseiset koulutukset on suunniteltu sen pohjalta. Tavoitteena on turvata työvoiman riittävyys Savonlinnan alueella sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköissä, joissa korona mahdollisesti aiheuttaa työvoimapulaa. Koulutukset toteutetaan työvoimakoulutuksena tai omaehtoisena koulutuksena.

Koulutukset toteutetaan monimuoto-opintoina kevään ja alkukesän aikana

Työelämän tarpeeseen suunnitellut koulutukset toteutetaan monimuoto-opintoina, joissa on mukana verkko-opetusta Moodle-alustalla sekä lähiopetusta verkon välityksellä. Ensimmäinen koulutusjakso toteutetaan 4.-22.5.2020 ja toisen ryhmän koulutus alkaa tämän jälkeen, 25.5.2020. Teoriaopintojen jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa tutkinnon osasta näyttö. Näyttö voidaan suorittaa myös myöhemmin sovittavana ajankohtana. Tällöin opiskelija saa todistuksen suoritetusta tutkinnon osasta. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Opiskelijoilla on mahdollista lainata tietokoneita SAMIedusta.

Palveluasumisen ja kotihoidon avustaminen -koulutus keskittyy vanhustyön osaamiseen

Palveluasumisessa ja kotihoidossa avustaminen –koulutuksen tavoitteena on syventää osaamista sosiaali- ja terveysalan palveluasumisen ja kotihoidon työympäristöissä. Koulutus keskittyy erityisesti vanhustyön osaamisen kehittämiseen muuttuvissa olosuhteissa. Koulutuksen keskeisinä sisältöinä on palveluasumisessa ja kotihoidossa työskentely, turvallisen lääkehoidon toteutus, ikäihmisen hoitotyö sekä elämän loppuvaiheen hoito. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on valmiudet työskennellä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintaympäristössä. Koulutukselle on luvassa myös jatkoa.

Laitoshuoltopalvelut-koulutus syventää jo hankittua puhdistuspalvelu-ja ruokahuolto-osaamista

Laitoshuoltopalvelut-koulutuksen tavoitteena on syventää puhdistuspalvelu- ja ruokahuolto-osaamista sosiaali- ja terveysalan työympäristöissä toimimiseksi. Koulutus keskittyy laitoshuollon näkökulmasta vaativien puhdistuspalvelujen sekä vuodehuolto- ja ruokahuoltotehtävien osaamisen kehittämiseen ja toimimiseen hoitolaitosympäristöissä. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo osaamista siivous- tai ruokahuoltopalveluissa toimimisesta sekä valmiudet työskennellä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintaympäristössä.

Yhteistyössä paikallista koulutusta suunnittelemassa ovat olleet Susanna Laine ja Sanna Rautiainen Savonlinnan kaupungilta, Sari Paakkunainen Etelä-Savon TE-toimistosta sekä Maijaterttu Tiainen ja Jaana Kankkunen Sosterista.

Työvoimakoulutukset ovat jo haussa te-palvelut verkkosivuilla

Työvoimakoulutukset ovat jo haussa te-palvelut verkkosivuilla:

692186 Palveluasumisessa ja kotihoidossa avustaminen

692187 Laitoshuoltopalvelut


Oma
asiointi