Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Valtakunnallisella tulosperusteisella ostopalvelulla tuetaan työnhakijoiden työllistymistä myös Etelä-Savossa

Tarjouskilpailu työttömien työnhakijoiden määräaikaishaastatteluja tukevista ostopalveluista on avattu. Tarkemmat tiedot tarjouspyynnöstä löytyvät HILMA-järjestelmästä osoitteesta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-003603. Tarjousaika päätyy 9.3.2017.

Ostopalveluilla tavoitellaan työttömien työllistymistä

Hankittavan palvelun tavoitteena on hakea markkinaratkaisuja asiakkaiden työllistymiseksi. Tavoitteena on, että työttömän työnhakijan työllistyminen nopeutuu, pitkäaikaistyöttömyyden uhka vähenee ja avoimet työpaikat täyttyvät nopeasti.

Palveluhankintaan käytössä valtakunnallisesti 5 miljoona euroa

TEM on kohdentanut ostopalvelun toteuttamiseen yhteensä 5 milj. euroa, joista noin puolet maksetaan palveluntuottajalle työllistymistulosten perusteella. Palveluhankinnan taustalla on hallituksen budjettiriihessä 1.9.2016 tekemä päätös tehostaa  työvoimapalvelukokonaisuutta ja lisätä yksityisten palveluntuottajien käyttöä TE-palveluissa. Hankinnan sopimuskausi on huhtikuu 2017 – joulukuu 2018.

Palveluntuottajalle maksetaan tuloksesta

Ulkoisilta palveluntuottajilta hankitaan ensisijaisesti tulosperusteisia, työllistymiseen tähtääviä palveluja. Hankittavan palvelun tavoitteena on ensisijaisesti asiakkaan työllistyminen, mutta palkkio voidaan maksaa myös muista toimista, jotka edistävät asiakkaan työllistymissuunnitelmassa asetettuja tavoitteita.

Ostopalveluissa asiakkuus siirretään määräajaksi (6 kk) palveluntuottajalle, jolloin TE-toimisto ei tarjoa asiakkaalle aktiivisesti TE-palveluja, mutta asiakkaalla on oikeus asioida TE-toimistossa. Palveluntuottajat vastaavat myös palvelunaikaisten määräaikaishaastatteluiden toteuttamisesta määräajassa.

Merkittävää on, että palveluntuottajat voivat itsenäisesti valita mielestään tehokkaimmat keinot työllistymisen edistämiseksi.

Asiakkaalle mahdollisuus valita palveluntuottaja

Jokaisen TE-toimiston (15) alueelle valitaan kolme palveluntuottajaa. Uudenmaan alueelle tavoitellaan viittä palveluntuottajaa.

Palvelun toteutuksessa hyödynnetään ja kokeillaan eräänlaista palvelusetelijärjestelmää, jossa asiakas voi vapaasti valita haluamansa palveluntuottajan. Ostopalvelujen käytöllä tuetaan yksityisten palvelumarkkinoiden kehittymistä ja valmistautumista maakuntauudistukseen. Tavoitteena on palveluiden joustavuuden ja asiakaslähtöisyyden lisääminen sekä asiakkaan valinnanvapauden vahvistaminen.

Kohderyhmä ne työttömät työnhakija-asiakkaat, joille on tehty kolmen kuukauden määräaikaishaastattelu

Hankittavan palvelun kohderyhmänä ovat työttömät työnhakija-asiakkaat, joille on tehty kolmen kuu-kauden määräaikaishaastattelu. TE-toimistot voivat itsenäisesti valita palveluun ohjattavat asiakkaat. Kohderyhmät voivat vaihdella alueittain. Asiakkaiden kanssa osallistumisesta sovitaan työllistymissuunnitelmassa.

Lisätietoja:

Etelä-Savon TE-toimistosta johtaja Sirkka Rytkönen, p. 0295 044 123 ja                                                   palvelujohtaja Ritva Malinen-Parkkinen, p. 0295 044 087

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja vastaukset vain tarjouspyynnössä kuvatulla menettelyllä.


Oma
asiointi