Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Yhdistyksille ja säätiöille tarkoitettua 100/65-palkkatukea vielä hyvin jäljellä

Yhdistyksille ja säätiöille tarkoitettua 100/65-palkkatukimuodon myöntämiskiintiötä on Keski-Suomessa vielä hyvin jäljellä loppuvuodelle. Myöntämismäärää säädellään Työ- ja elinkeinoministeriön asettamalla henkilötyövuosikiintiöllä. Keski-Suomen osuus on 250 työllistettyä henkilöä vuoden 2018 aikana siten, että vuoden lopussa keskiarvo ei ylitä annettua kiintiötä (250).

Kun työnantajana toimii yhdistys, säätiö tai uskonnollinen yhdyskunta eikä sen toimintaa tai tehtävää, johon palkkatukea haetaan, ole katsottu elinkeinotoiminnaksi, voidaan palkkatukea myöntää 100 prosenttia palkkauskustannuksista 65 prosentin työaikaan saakka. Työtunnit työaikaprosenttiin lasketaan alan tai tehtävän normaalista työajasta. Kiintiötä ja palkkatukeen varattua määrärahaa on vielä hyvin jäljellä ja 100/65-palkkatukea voidaan myöntää, kunhan tuen myöntämisen kriteerit täyttyvät normaaliin tapaan. Tuen myöntämisen ehtona on, että yhdistys tai säätiö palkkaa kaksi vuotta työttömänä olleen henkilön.

Työaika voi olla myös yli 65 prosenttia ja tällöin 65 prosentin ylittävän osan palkkauskustannukset työnantaja maksaa omasta pussistaan. Palkkatuetussa työssä työajan tulee olla aina vähintään sellainen, että se on riittävä palkattavan henkilön ammatillisen osaamisen kasvamiseksi. Palkkatuetun työn on myös vastattava työnhakijan osaamisen kehittämiseen ja edistettävä työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Blogijuttu 65/100 palkkatuesta

Lisätietoja palkkatuesta ja hakuohjeet


Oma
asiointi