menu
Sulje
Sulje
Skip to Content

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto tarjoaa TE-palveluja työnhakijoille, työnantajille, yrityksille ja yhteistyökumppaneille Etelä-Pohjanmaan alueella. 

TE-toimiston toimipaikat sijaitsevat Alajärvellä, Kauhajoella ja Seinäjoella.

Tiedotteet

« Takaisin

Etelä-Pohjanmaan ”työlupalinjausta” on laajennettu koskemaan aiempaa useampia toimialoja

Etelä-Pohjanmaan parantuneesta työmarkkinatilanteesta johtuen muutamilla toimialoilla on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa. Ulkomaisen työvoiman käyttäminen on yksi ratkaisu tähän ongelmaan.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on päivittänyt alueellista "työlupalinjausta" virallisemmin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ulkomaisen työvoiman käyttöä koskeva alueellinen linjaus. Alueellisella linjauksella ohjataan työntekijän oleskeluluvan käsittelijöitä huomioimaan alueellisten työmarkkinoiden erityispiirteitä.

Etelä-Pohjanmaan työlupa-asioita käsittelee Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, joka tekee osapäätöksen työntekijän oleskelulupahakemukseen. Alueellisessa "työlupalinjauksessa" on linjattu ne alat, joille työntekijän oleskelulupia voidaan puoltaa ilman erillisselvityksiä pyrittäessä turvaamaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Työntekijän oleskeluluvan myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan, jossa tulee huomioida sekä valtakunnallinen, että alueellinen linjaus.

Ammattialoina on aiemmin jo olleet sosiaali- ja terveysalaan kuuluvia ammatteja, maa- ja metsätalousalat. Nyt lisäksi linjaus laajentuu ohjelmisto- ja sisällönsuunnittelijoihin, teollisuuden ammatteihin mm. hitsaajiin, koneistajiin ja särmääjiin. Työlupalinjaus on valmisteltu yhteistyössä TE-toimiston kanssa ja käsitelty työmarkkinaosapuolten kanssa. Linjausta tarkastellaan työmarkkinatilanteessa tapahtuvien muutosten johdosta tai vähintään kerran vuodessa.

Linjaus löytyy Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilta

Yleistä neuvontaa työntekijän oleskelulupa-asioissa saa TE-palvelujen puhelinpalvelusta 0295 025 500 sekä http://toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa/tyolupa-asiat

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa antavat:

• Yritys- ja työvoimayksikön päällikkö Marjut Leppänen p. 0295 027 500

• Maahanmuuttoasiantuntija Mauno Salmela p. 0295 027 625

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Oma
asiointi

TAPAHTUMAKALENTERI

Lisää tapahtumia

Tulosta