Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Työllisyyspoliittinen avustus

Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä, erityisesti avustusta tulee käyttää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymisen edistämiseen mm. työmahdollisuuksien luomiseen välityömarkkinoilla ja välityömarkkinoilla tuotettujen palveluiden vaikuttavuuden kehittämiseen. Toiminnassa tulee olla aina työttömiä työnhakijoita tai TE-palveluissa olevia henkilöitä. Hankkeita voidaan toteuttaa kolme vuotta, mutta rahoituspäätökset tehdään kalenterivuodeksi kerrallaan.

Vuodelle 2020 rahoituspäätöksen ovat saaneet neljä toteuttajaa. Hankkeiden toiminta kohdistuu pitkäaikaistyöttömien tai sen uhanalaisten henkilöiden auttamiseen työvalmennuksen keinoin kohti avoimia työmarkkinoita. Kohderyhminä ovat nuoret, osatyökykyiset ja iäkkäämmät työnhakijat. Kauhavalla edellisten lisäksi kohderyhmään kuuluvat maahanmuuttajat ja Kurikassa romanit.

Hanketoteuttajista kolme on yhdistyksiä ja yksi julkisensektorin edustaja. Rahaa hankkeisiin on sidottu vuodelle 2020 runsaat 650 000 €. Hankkeita toteutetaan siten, että jokaisen Etelä-Pohjanmaan kunnan alueella on mahdollisuus tavata työvalmentaja. Palvelut ovat käytettävissä Isojoelta Evijärvelle ja Soinista (Perä)seinäjoelle.

Hankkeet tekevät tiivistä yhteistyötä alueiden verkostojen kanssa ja toimintaa ohjaa ohjausryhmä.

Vuonna 2019 hankkeissa oli aktiivisesti mukana runsaat 900 työnhakijaa. Päättyneistä asiakkuuksista   60% työllistyi  tai aloitti  pitkäkestoisen koulutuksen. Tehtyjen      asiakastyytyväisyyskyselyjen perusteella henkilökohtainen kasvokkain tehty valmennustyö on ollut arvostettua.

lisätietoja http://toimistot.te-palvelut.fi/etela-pohjanmaa/tyollisyyspoliittinen-avustus


Oma
asiointi