Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Etelä-Pohjanmaan monialainen työllistymistä edistävä yhteispalvelu (TYP) on Etelä-Pohjanmaan kuntien ja kuntayhtymien, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston ja Kelan keskisen vakuutuspiirin monialainen yhteistyöverkosto.

TYP-verkoston tavoitteena on työttömien asiakkaiden työllistymisen tukeminen tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia kuntien sosiaali- ja terveyspalveluita, julkisia työvoima- ja yrityspalveluja ja Kelan kuntoutuspalveluja. 

Asiointi Etelä-Pohjanmaan TYP:n eri toimipisteissä tapahtuu ajanvarauksella. Uudet asiakkaat ohjautuvat TYP:een  pääasiallisesti joko TE-toimiston, kunnan sosiaalitoimen tai Kelan tekemän palvelutarvearvioinnin perusteella. TYP-kriteerit täyttävä asiakas voi myös itse hakeutua TYP:n asiakkaaksi.

>> TYP:n kotisivuille

>> TYP esite

Yhteystiedot

Puh: 0295 046 500 (Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, vaihde)

Puh: 06 416 2111 (Seinäjoen kaupunki, vaihde)

Osoite: Valtionkatu 1 C, 3 krs., 60100 Seinäjoki