Osaamisen kehittäminen

Etelä-Savon TE-toimisto tarjoaa monipuolisia palveluja oman osaamisen kehittämiseen. Palvelujamme ovat:

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on TE-toimiston hankkimaa koulutusta työttömille työnhakijoille ja 20 vuotta täyttäneille nuorille, joita uhkaa työttömyys. Työvoimakoulutus on joko ammatillista jatkokoulutusta tai ammatinvaihtoon liittyvään koulutusta. Työvoimakoulutus on osallistujille maksutonta
Kaikki työvoimakoulutukset hakuohjeineen löydät verkosta. Voit myös hakea palvelusta itseäsi kiinnostavia koulutuksia.

Lue lisää te-palvelut.fi

 

Yrittäjäksi kouluttautuminen

Jos sinulla on hyvä liikeidea, on myös oman yrityksen perustaminen varteenotettava vaihtoehto oman osaamisen esilletuomiseen ja työllistymiseen. Kun harkitset yrittäjyyttä uravaihtoehtona, aiot yrittäjäksi tai olet perustanut yrityksen, voit osallistua yrittäjyyden uravalmennukseen tai yrittäjäkoulutukseen. Kaikki hakuohjeet löydät verkosta.

Lue lisää (te-palvelut.fi)

Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu

Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta. Kaikki hakuohjeet löydät verkosta.

Lue lisää te-palvelut.fi

Kotoutumiskoulutus maahanmuuttajille

Kotoutumiskoulutus antaa aikuiselle maahanmuuttajalle paremmat mahdollisuudet osallistua suomalaiseen yhteiskuntaan. Kaikki hakuohjeet löydät verkosta.

Lue lisää te-palvelut.fi

Päivitetty 28.8.2019
Oma
asiointi