Työllisyyspoliittiset hankkeet

Tälle sivulle kootaan työllisyyspoliittisia hankkeita, joiden palveluja asiakkaat voivat käyttää.

Digillä duuniin!- Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa hankkeen tavoitteena on koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien alle 30-vuotiaiden nuorten kouluttautumisen ja työllistymisen edistäminen. Hanke tukee nuorten pääsyä työllisyyttä tukeviin palveluihin, jotka edistävät työelämävalmiuksien kehittymistä ja siirtymistä työelämään. Hanke pyrkii vahvistamaan nuorten polkua välityömarkkinoilta koulutukseen ja työelämään.Digillä duuniin! Eteenpäin - hanke alle 35-vuotiaille eteläsavolaisille nuorille, joilla on vaikeuksia päästä avoimille työmarkkinoille, on elämänhallintaan liittyviä haasteita tai heillä ei ole esimerkiksi riittävää ammatillista koulutusta. TE-palveluiden kautta ohjaudutaan kymmenen viikkoa kestävälle Eteenpäin-kurssille Mikkeliin. Kurssiviikkojen aikana kurssilaiset tekevät erilaisia Casemetin tuotannollisia työtehtäviä (kokoonpano-, metalli- ja ohutlevyosastot), saavat yksilöllistä palveluohjausta sekä osallistuvat työllistymistä ja elämänhallintaa vahvistaviin teemakoulutuksiin. Casemet EteenpäinTARTU! hanke, kohderyhmänä ne työttömät työnhakijat, joiden työttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti tai lähes yhdenjakoisesti 12 kuukautta tai 6 kuukautta ja he ovat alle 30v eivätkä ole työllistyneet ammatillisen koulutuksen jälkeen, Kangasniemi, Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna.TARTU-hankeEloa ja Iloa -hankkeen tavoitteena on edistää työttömien ja huonossa työmarkkina-asemassa olevien terveitä elintapoja, vahvistaa mielenterveyttä, torjua yksinäisyyttä ja kaventaa hyvinvointi ja terveyseroja. Toisena tavoitteena on vahvistaa SOTE -henkilöstön elintapaohjauksen osaamista sekä kehittää palvelua ottamalla asiakkaat mukaan palveluiden kehittämiseen ja nivomalla elintapaohjaus kiinteäksi osaksi palvelua. Hankkeen toiminta-alue: Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Mikkeli.
Elintapaohjauksen palveluketjuOSKE – hankkeen kohderyhmänä ovat toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneet nuoret ja aikuiset, joiden työllistyminen tarvitsee tukea. Kohderyhmänä ovat myös työttömät työnhakijat, joille ollaan rakentamassa polkua ammatilliseen koulutukseen. Hanke toimii alueella: Hirvensalmi, Mikkeli, Mäntyharju, Kangasniemi, Pertunmaa, Puumala.
OSKE - osaamisen kehittämisen pajatPortaat hanke - työttömät, joiden työttömyys on ehtinyt pitkittyä yli 12 kk ja työttömät, joilla on suurentunut riski työttömyyden pidentymiseen sekä kuntouttavasta työtoiminnasta uudelle työllistämisen portaalle siirtymään valmiit henkilöt. Savonlinnan, Enonkosken ja Juvan kolmannen sektorin työllistämistoiminnan kehittämishanke, Savonlinnan Seudun Kolomonen ry.Portaat hankeTOTTA! - Työllisyydenhoidon toimivat ohjauspolut Etelä-Savossa. Hankkeessa kehitetään paikallisia työvoimapalveluja työnhakijoille ja yrityksille Juvan, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan alueilla.
Totta hankeROHKENE on Savonlinnan kaupungin tarjoama työnhakupalvelu, jonka tarkoituksena on auttaa osaavia, aktiivisia työnhakijoilta löytämään kykyjään vastaava työpaikka. Samalla palvelu toimii työnantajan apuna sopivan työntekijän etsinnässä.
Rohkene- työnhakupalveluAskelma-hanke työnhaun ja kouluttautumisen tueksi sekä työvalmentajapalveluja pitkäaikaistyöttömille, osittain työkykyisille ja vaikeasti työllistyville työnhakijoille sekä nuorille alle 25-vuotiaat työnhakijoille, Mäntyharjun kunta. Lisätietoja Tiina Toivonen puh. 0405536318, tiina.toivonen(at)mantyharju.fi

Toimintakykyä luonnosta ja liikunnasta-hanke tarjoaa yli 50-vuotiaille työttömille hyvinvointiin ja kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn liittyviä sekä niitä tukevia ja vahvistavia maksuttomia yksilö-ja ryhmäohjauspalveluja Pieksämäellä. Liikuntaryhmiin voi tulla mukaan henkilökohtaisesti sovittavana aikana. Lisätietoja Kirsi Kuhmonen puh. 0440348711, Tommi Piirainen puh. 044 0348 706, Päivi Tepponen puh. 044 0348 708, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)psliikunta.com.

Pienten kuntien työkkäri – hanke, mistä sekä työttömät että työnantajat saavat henkilökohtaista palvelua. Hankkeen perusajatuksena on kehittää ja juurruttaa uudenlainen työllisyydenhoidon toiminta- ja yhteistyömalli, joilla vähennetään työttömyyttä ja edistetään työllisyyttä. Hanke toimii Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän alueelle. Yhteydenotot työhönvalmentaja Sirpa Hallman puh: 044 7432262.

TYÖelämä-hanke auttaa nuoria ja heikossa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä työnhakijoita työllistymään, mm. vahvistamalla asiakkaiden työnhakuvalmiuksia ja tekemällä aktiivista työnetsintää. Pieksämäki, Bovallius-säätiö. TYÖelämä-hanke