Työllisyyspoliittiset hankkeet

Tälle sivulle kootaan työllisyyspoliittisia hankkeita, joiden palveluja asiakkaat voivat käyttää.

AURA- aikuisten uraohjaus, hanke ammatillisen koulutuksen tarpeessa oleville aikuisille Etelä-Savossa, Esedu. AURA-hankeEntreEtelä-Savo XAMK Pienyrityskeskus, yrittäjyysvalmennus koulutetuille suomalaisille ja maahanmuuttajille Etelä-Savossa. Valmennuskokonaisuus alkanut tammikuussa 2016 Mikkelissä ja toinen alkaa syyskuussa 2016 Savonlinnassa.EntreEtelä-Savo hankeOSAAJA - monialaisen ja pitkäaikaisen osaamisen hyödyntäminen, XAMK Pienyrityskeskus. Etelä-Savon alueen +55 -vuotiaiden työnhakijoiden osaamisen ja yrittäjien tarpeiden yhteensovittaminen työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi mm. työvoimakoulutuksella ja palkkatuella.OSAAJA hankeMINA PYSTYN-hanke  yrityskontaktointia palvelutarpeiden esiin saamiseksi, työnvälitystä,työllistymismahdollisuuksien parantamista työvoimakoulutuksella ja palkkatuella Etelä-Savossa. Kohderyhmänä 30 – 54-vuotiaat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt. Lisätietoja Anne Innanen puh.0295 024 086 Etelä-Savon ELY-keskus

Työllistävä maaseutu- hanke maaseudulla antaa tukea tarjolla olevan työn kokoamiseksi kokoaikaiseksi työksi mm. yrityskontaktoinnilla, työvoimakoulutuksella ja palkkatuella Etelä-Savossa, ProAgria ry.Työllistävä maaseutu- hankeTARTU! hanke, kohderyhmänä ne työttömät työnhakijat, joiden työttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti tai lähes yhdenjakoisesti 12 kuukautta tai 6 kuukautta ja he ovat alle 30v eivätkä ole työllistyneet ammatillisen koulutuksen jälkeen, Kangasniemi, Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna.TARTU-hankePOLKUJA YHTEISÖÖN-hanke oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edistämiseksi Etelä-Savoon. Keinoina siirtymävaiheen (vastaanottokeskuksesta omaan kuntaan) sujuvoittaminen, työllistymisen edistäminen, koulutuspolkujen luominen, asumisen tukeminen, osallisuuden kehittäminen ja alueellisen vuorovaikutuksen lisääminen, Viittakivi Oy.Polkuja yhteisöön hankeOpi työ- Oikeisiin töihin oppimisvaikeudesta huolimatta! -hankkeella tuetaan laaja-alaisia oppimisvaikeuksia omaavia nuoria työllistymään avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa kokeillaan ohjaavan työhönvalmennuksen mallia, jonka avulla nuorta tuetaan työllistymään, lisäksi on pienryhmätoimintaa. Hanke toimii Mikkeli, Savonlinna ja Joroinen alueella, XAMK ja Kehitysvammaliitto.Opi työ- hankeINTO- itsenäistyvät nuoret työelämään yksilöllisellä palvelupolulla mm.palkkatuella. Savonlinna, Enonkoski, Sulkava Savonlinnan seudun nuorisotoiminnan tuki ry.Into hankePortaat hanke - työttömät, joiden työttömyys on ehtinyt pitkittyä yli 12 kk ja työttömät, joilla on suurentunut riski työttömyyden pidentymiseen sekä kuntouttavasta työtoiminnasta uudelle työllistämisen portaalle siirtymään valmiit henkilöt. Savonlinnan, Enonkosken ja Juvan kolmannen sektorin työllistämistoiminnan kehittämishanke, Savonlinnan Seudun Kolomonen ry.Portaat hankeTOTTA! - Työllisyydenhoidon toimivat ohjauspolut Etelä-Savossa. Hankkeessa kehitetään paikallisia työvoimapalveluja työnhakijoille ja yrityksille Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueilla.
Totta hankeAskelma-hanke työnhaun ja kouluttautumisen tueksi sekä työvalmentajapalveluja pitkäaikaistyöttömille, osittain työkykyisille ja vaikeasti työllistyville työnhakijoille sekä nuorille alle 25-vuotiaat työnhakijoille, Mäntyharjun kunta. Lisätietoja Tiina Toivonen puh. 0405536318, tiina.toivonen(at)mantyharju.fi

TYÖura, nuoret ja haastavassa asemassa olevat työnhakijat työelämään mm. palkkatuella, Pieksämäki, Bovallius Oy.Työura hankePLAY-työllistämisprojektin kohderyhmänä ovat työmarkkinoilta syrjäytyneet, syrjäytymisvaarassa olevat ja vaikeasti työllistyvät henkilöt, Pieksämäki, Pieksämäen Seudun Liikunta ry.PLAY-työllistämisprojekti