Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Yritykset kaipaavat lisää tietoa ja palveluita

Hämeen TE-toimisto toteutti Kanta-ja Päijät-Hämeen yrityksille suunnatun sähköisen kyselyn ajalla 2.1-13.1.2019. Kysely oli Hämeen TE-toimiston yrityspalveluiden kehittämisprosessin pohjaselvitys. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa yritysten toiveita ja kehitysideoita TE-toimiston yrityspalveluprosessin kehittämiseksi.

Pääosin yritykset olivat melko tyytyväisiä Hämeen TE-toimiston yrityspalveluihin.  Kokonaisarvosana oli 3,07 (asteikko 1-5). Kyselyn mukaan yritykset käyttävät TE-toimiston palveluista eniten palkkatukea sekä työkokeilua. Yritykset toivovat TE-palveluiden henkilöstön kehittävän osaamistaan erityisesti seudullisten olosuhteiden ja yritysten toiminnan yleisten lainalaisuuksien tuntemuksessa.

Avoimissa palautteissa korostuivat erityisesti toiveet yrityskäyntien lisäämisestä sekä yrityskohtaisemmasta palvelusta. Muutamia palautteita esimerkinomaisesti:

"Olisi mukava, jos olisi oma vastuuhenkilö ei vaihtuisi aina nuo virkailijat"

"Jalkautumista yrityksiin, kun tulee henkilökohtaista tuttuutta puolin ja toisin, niin on aina helpompi ottaa yhteyttä."

"Maahanmuuttajien osaamisen perusteellinen kartoitus ja sen hyödyntäminen."


Oma
asiointi