Työllisyyspoliittiset avustukset vuonna 2018 Hämeessä

Hämeen TE-toimisto myönsi syksyn hankehausta yhteensä 1,613 milj. euroa työllisyyspoliittisiin avustuksiin vuodelle 2018, mikä käytetään jo  2017 aloittaneisiin hankkeisiin. Hankkeissa on laajat hallinnolliset kokonaisuudet ja tiiviit työelämäyhteydet ja valmiudet verkostoyhteistyöhön.

Verkostoyhteistyössä korostuvat vuonna 2018 erityisesti yritykset ja oppilaitokset sekä kunnat, jotka toimivat useimmissa hankkeissa osarahoittajina. Hämeen TE-toimisto on arvioinut hankkeille avustusta myöntäessään hankkeen toimintakelpoisuuden, haettavan henkilöstön valmiuskriteerit ja hankeen tarjoamien palvelujen tarpeen.

Hankkeen tuloksellisuutta arvioidaan työllisyyspoliittisin kriteerein. Hankkeilta edellytetään riittäviä taloudellisia resursseja, kuten hankittua omarahoitusosuutta. Hankkeita rahoitetaan koko Hämeen TE-toimiston toiminta-alueelle. Vuodelle 2019 ei avata yleistä hankehakua johtuen työllisyyspoliittista avustakin koskevan ns. kasvupalvelulakien tuomia muutoksia.

Hankkeet listattuna (pdf, 147 kt)


Lisätietoja: palveluesimies Timo Toivettula (timo.toivettula(at)te-toimisto.fi)