Työllisyyspoliittiset avustukset vuonna 2017 Hämeessä

Hämeen TE-toimisto myönsi syksyn hankehausta yhteensä 1,653 milj. euroa työllisyyspoliittisiin avustuksiin vuodelle 2017. Uusissa hankkeissa on laajemmat hallinnolliset kokonaisuudet, tiiviimmät työelämäyhteydet sekä hankkeiden entistä paremmat valmiudet verkostoyhteistyöhön.

Verkostoyhteistyössä korostuvat erityisesti yritykset ja oppilaitokset sekä kunnat, jotka toimivat useimmissa hankkeissa osarahoittajina. Hämeen TE-toimisto arvioi hankkeille avustusta myöntäessään hankkeen toimintakelpoisuuden, haettavan henkilöstön valmiuskriteerit ja hankeen tarjoamien palvelujen tarpeen.

Hankkeen tuloksellisuutta arvioitiin työllisyyspoliittisin kriteerein. Hankkeilta edellytettiin riittäviä taloudellisia resursseja, kuten hankittua omarahoitusosuutta. Hankkeita rahoitettiin koko Hämeen TE-toimiston toiminta-alueelle. Ensimmäinen hankehaku vuodelle 2017 päättyi 2.9.2016. Haettavien avustusten rahoitustarve oli suurempi kuin käytettävissä olevat määrärahat.

Hankkeet listattuna (pdf, 166 kt)
Lisätietoja: palveluesimies Timo Toivettula (timo.toivettula(at)te-toimisto.fi)