menu
Sulje
Sulje
Skip to Content

Kaakkois-Suomen TE-toimisto

Kaakkois-Suomen TE-toimisto tarjoaa TE-palveluja työnhakijoille, työnantajille, yrityksille ja yhteistyökumppaneille Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa.

TE-toimiston toimipaikat sijaitsevat Imatralla, Haminassa, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa.

Katso asiointiohjeetTutustu Kaakkois-Suomen työllisyystilanteeseen ja työmarkkinoihinYhteystiedotPaikalliset palvelutKaakkois-Suomen haussa olevat koulutukset

Olemme myös somessa:

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube

Päivitetty 7.2.2019

Tiedotteet

« Takaisin

Ammattibarometri: Kaakkois-Suomen alueella kaivataan lisää teollisuuden-, metalli- ja rakennusalan työntekijöitä

Kaakkois-Suomi yleisesti

Kaakkois-Suomen vuoden 2018 toisen ammattibarometriarvion mukaan seuraavan kuuden kuukauden aikana työpaikkojen määrät ovat edelleen positiivisessa kasvussa ja työttömien työnhakijoiden määrät laskevat. Työmarkkinoiden muutos tulee näkymään lisääntyvinä kohtaanto- ja saatavuusongelmina työnantajien ja työntekijöiden välillä. Avoinna olevien työpaikkojen täyttäminen on entistä haasteellisempaa, ja monilla aloilla nähdään vaikeuksia löytää ammattitaitoisia työntekijöitä. Myös eläköitymiset kasvattavat yritysten rekrytointitarvetta.

Teollisuuden-, metalli- ja rakennusalan työntekijöiden kysyntä alueella lisääntyy ja ongelmia ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa on näkyvissä. Varsinkin metalliteollisuus kärsii osaavan työvoiman puutteesta, ja se jarruttaa tällä hetkellä alalla monien yritysten kasvua. Tietyissä ammattiryhmissä oppisopimus- ja yhteishankintakoulutukset voisivat toimia varteenotettavana ratkaisuna työntekijöiden rekrytoinnissa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista on edelleen alueella kysyntää, vastaavasti ylitarjontaa alueella on erilaisten toimistotyöntekijöiden, sihteerien, puuseppien ja paperiteollisuuden prosessityöntekijöiden osalta. Positiivisia näkymiä Kaakkois-Suomen alueelle tuovat hankkeet, joihin liittyy työvoiman suhteen kasvutoiveita.

Imatran seutu

Imatran seutukunnan alueella sekä metsä- että metalliteollisuudessa hyvät näkymät jatkuvat. Uusia työntekijöitä on rekrytoitu runsaasti myös oppisopimusjärjestelmää käyttäen. Seudun rakennusalalla on tällä hetkellä hyvä työllisyystilanne. Kaupan ja matkailun toimialat ovat riippuvaisia venäläisten matkailijoiden ostoskäyttäytymisestä, johon vaikuttaa osaltaan myös muutokset ruplan kurssissa.

Rekrytointivaikeuksia on edelleen samoissa ammateissa kuin aikaisemmissa arvioinneissa ja joissakin ammateissa ne ovat lisääntyneet. Muun muassa lääkärit, puheterapeutit, koneistajat, hitsaajat, rakennusalan työnjohtajat, myyntiedustajat, puhelinmyyjät, siivoojat ja ammattitaitoiset kokit ovat ammatteja, joilla tällä hetkellä on alueella työvoimapulaa. Selvää ylitarjontaa alueella on muun muassa sihteereistä sekä huonekalu- ja konepuusepistä.


Kotka-Haminan seutu

Kotka-Haminan alueella on työpaikkoja ollut runsaasti avoinna, mutta työpaikojen täyttyminen ei kuitenkaan ole suuresti helpottunut. Erityisosaamista vaativat tehtävät esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla kärsivät osaavan työvoiman saatavuudesta. Pulaa on jatkuvasti mm. sosiaalialan erityisasiantuntijoista, hammaslääkäreistä, suuhygienisteistä, yleis- ja ylilääkäreistä sekä röntgen- ja ylihoitajista. Teollisuus kaipaa osaavaa työvoimaa, esimerkiksi koneistajat, konetekniikan erityisasiantuntijat, eri alojen suunnittelijat työllistyisivät hyvin, mutta ammattitaitoisia osaajia on vähän tarjolla.

Työnantajien odotukset palkattavien suhteen ovat korkealla, moniosaajia palkattaisiin enemmän kuin on tarjolla.  Sen sijaan vuorotyö, fyysisesti raskaat työt tai töiden osa-aikaisuus eivät herätä kiinnostusta työnhakijoissa.
Ammattitaidon puute, työkokemuksen vähäisyys tai heikohko kielitaito ovat tekijöitä, joihin tulisi puuttua tarjoamalla esim. nuorille työkokeilun jälkeen palkkatyötä tai mahdollisuutta oppisopimukseen entistä useammin.

Lappeenrannan seutu

Perustekniikan ammatillisesta koulutuksesta on valmistunut pitkään liian vähän uusia osaajia Lappeenrannassa. Erityisesti metalli- ja sähkötekniikan aloilla monet alueen työnantajat pitävät työvoiman saatavuuden vaikeuksia kasvun esteinä. Myös prosessiteollisuudessa eläkesiirtymän korvaamisessa joudutaan käyttämään mm. oppisopimuskoulutusta.

ICT-alan osaavan työvoiman tarpeen odotetaan edelleen kasvavan. Osaavan työvoiman saatavuuden katsotaan olevan Lappeenrannan seudulla kasvun esteenä. Myös alueen alan kilpailukykyyn asialla arvioidaan olevan pitkällä tähtäimellä kielteisiä vaikutuksia. Alan paikallista koulutustarjontaa ei pidetä riittävänä.  

Rakennusalan työllisyys on Lappeenrannan seudulla valtakunnallisestikin tarkasteltuna edelleen hyvä. Toisaalta omakotitalojen rakentaminen on ollut viime vuosina alueella vähäistä ja ilmiö vaikuttaa alan kaupan toimintaedellytyksiin. Palvelualan ammateissa eniten pulaa on puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten työntekijöistä ja muista suoramyyjistä. Myös ammattitaitoisia kokkeja on vaikea löytää.

Taksilain muutos näyttäytyy tällä hetkellä alueella kuljettajapulana. Yleis- ja erikoislääkäreistä, röntgenhoitajista, bioanalyytikoista sekä puheterapeuteista on paljon pulaa. Ylitarjontaa on eniten toimistotyöntekijöistä ja sihteereistä sekä tuote- ja vaatesuunnittelijoista.

Kouvolan seutu

Kouvolan seudulla ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia eri ammattien kysynnän ja tarjonnan tilanteessa. Pulaa on edelleen mm. sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista sekä puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjistä. Ylitarjontaa on sihteereistä, puusepistä sekä edelleen paperiteollisuuden prosessityöntekijöistä. Arvioinnissa ennakoitiin, että teknisillä aloilla tulee olemaan vaikeuksia työvoiman saatavuudessa sekä suunnittelu- ja esimiestehtävissä, että myös suorittavissa tehtävissä. Etenkin näillä aloilla ongelmana on hakijoiden puutteellinen ammattitaito suhteessa tämän päivän ammattitaitovaatimuksiin.

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi

Ammattibarometrilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista ja edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta. Aluekohtaiset arvioinnit löytyvät osoitteesta www.ammattibarometri.fi, jossa voi tarkastella yksittäisten ammattien rekrytointitarpeiden ja työmarkkinatilanteen arvioita sekä aluekohtaisia tiivistelmiä työvoiman tarpeesta ja tarjonnasta seuraavan puolen vuoden aikana.

Alueellisia lisätietoja

Imatran seutu: Arja Siitonen, puh. 0295 042 210        
Lappeenrannan seutu: Vesa Auvinen, puh. 0295 042 036
Kotkan-Haminan seutu: Mervi Rossi, puh. 0295 042 196            
Kouvolan seutu: Antero Järvinen, puh. 0295 042 068
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

 

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi, joka kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä seuraavan puolen vuoden aikana. Kaakkois-Suomen TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita seutukunnittain. Ammattibarometri perustuu TE-palvelujen asiakasrajapinnasta saamaan tietoon työnantaja- ja työnhakija-asiakkaiden tarpeista ja näkymistä, yrityshaastatteluista ja barometreistä saatuun informaatioon, tuotettuun tilastotietoon tai esimerkiksi ns. hiljaiseen tietoon. Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa: maaliskuussa ja elokuussa.

 


Oma
asiointi

TAPAHTUMAKALENTERI

Yrittäjä-ilta

MAALIS 27 2019
ke 27.03.2019
klo 17:30
Karhula

Työnhakuvalmennus verkossa, jatkuva haku

HUHTI 01 2019
ma 01.04.2019
klo 9:00
Imatra, Lappeenranta, Kouvola, Kotka ja Hamina.

Yrittäjyyden kartoitus - Minustako yrittäjä, jatkuva haku

HUHTI 01 2019
ma 01.04.2019
klo 9:00
Imatra, Lappeenranta

Uravalmennus, jatkuva haku

HUHTI 01 2019
ma 01.04.2019
klo 9:00
Kotka, Kouvola

Lisää tapahtumia

Tulosta