Tältä sivulta löydät tietoa Kaakkois-Suomen TE-toimiston henkilöasiakkaiden

PalvelukartastaValmennuspalveluistaSuunnitelmaehdotuksesta

Palvelukartta

Kaakkois-Suomen TE-palvelut tarjoaa erilaisia valmennuspalveluja työnhakija-asiakkaille. Nämä valmennuspalvelut on yhdessä muiden palvelujen kanssa koottu henkilöasiakkaan palvelukarttaan. Työnhakija voi hyödyntää palvelukarttaa tarjolla oleviin palveluihin tutustumiseen, oman palvelutarpeen arviointiin ja suunnitelmaehdotuksen tekemiseen TE-toimistolle.

Valmennuspalvelut

Valmennuspalveluihin hakeudutaan sopimalla valmennukseen osallistumisesta yhdessä TE-palvelujen asiantuntijan kanssa laadittavassa työllistymissuunnitelmassa. Suunnitelmaan kirjataan internet-osoite, jonka kautta työnhakija ilmoittautuu valmennukseen. Ilmoittautumisen jälkeen valmennuspalvelun tuottaja kutsuu osallistujan valmennukseen tekstiviestillä n. 1 – 2 viikkoa ennen valmennuksen alkua.

Jos työnhakija on estynyt osallistumaan valmennukseen kutsuttuna aikana työssäolon tai sairauden vuoksi, voi hän sopia valmennuspalvelun tuottajan kanssa osallistumisesta myöhempään valmennukseen. Jos osallistuminen peruuntuu kokonaan tai keskeytyy, tulee työnhakijan olla yhteydessä TE-asiantuntijaan, jonka kanssa hän on sopinut valmennuksesta.

Valmennuksia on tarjolla seuraavista teemoista

Työnhakutaidot ajan tasalle

Työnhakuvalmennus verkossa

Valmennuksen tavoitteena on parantaa työnhakutaitoja, tehdä työhakemuksia ja parantaa omaa ansioluetteloa sekä oppia käyttämään eri työnhakukanavia. Valmennus suoritetaan kokonaisuudessaan verkko-oppimisympäristössä osallistujan omilla laitteilla ja sen edellytyksenä ovat osallistumisen mahdollistavat tietotekniset taidot. Valmennuspalvelun tuottajana toimii Valmennuskeskus Public.

Työnhakuvalmennus

Valmennuksen tavoitteena on auttaa työnhakijaa löytämään erilaisia työnhakukanavia ja antaa valmius ajanmukaisten työnhakuasiakirjojen laatimiseen. Valmennusta toteutetaan ryhmämuotoisesti Haminassa, Imatralla, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Etelä-Karjalassa palvelun tuottajana toimii Saimaan ammattiopisto Sampo ja Kymenlaaksossa Spring House Oy.

ATK-painotteinen työnhakuvalmennus

Valmennuksen tavoitteena on tukea ja ohjata työnhakija-asiakkaan sijoittumista avoimille työmarkkinoille sekä tarjota mahdollisuus parantaa työnhaku- sekä tietoteknisiä taitojaan. Valmennusta toteutetaan ryhmämuotoisesti Haminassa, Imatralla, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Valmennuspalvelun tuottajana toimii Aamos Oy.

Työnhaun tueksi

Työnhakuklubi

Valmennuksen tavoitteena on työnhakijan työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Valmennuksen aikana etsitään piilotyöpaikkoja eri työnhakukanavien kautta sekä haetaan sopivia työpaikkoja. Klubitoiminta tapahtuu pääosin verkko-oppimisympäristössä, jonka lisäksi joka toinen viikko pidetään ryhmän yhteinen klubitapaaminen.

Ennen valmennukseen hakeutumista työnhakijalla tulee olla hallussa työnhaun "perustaidot" sekä riittävät tietotekniset valmiudet ja laitteet valmennukseen osallistumiseen. Valmennuspalvelun tuottajana toimii Valmennuskeskus Public.

Työhönvalmennus

Valmennuksen tavoitteena on työnhakijan työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Yksilövalmennuksena toteutettavan valmennuksen tarkempi sisältö määritetään työnhakijan tarpeen mukaan. Valmennus painottuu työnhaun henkilökohtaiseen tukeen, sopivan työpaikan löytämiseen, työnhaussa tarvittavien asiakirjojen laatimiseen ja haastatteluun valmistautumiseen. Valmennusta toteutetaan Haminassa, Imatralla, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa.  Valmennuspalvelun tuottajana toimii Aamos Oy.

Yrittäjäksi?

Yrittäjyyden kartoitus – Minustako yrittäjä -valmennus

Valmennuksen tavoitteena on antaa ohjausta ja neuvontaa yrittäjävalmiuksiin ja yrittäjänä toimimisen edellytyksiin sekä yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Osallistuja saa realistista tietoa yrittämisen arjesta ja arvioi omia valmiuksiaan ja kiinnostustaan toimia yrittäjänä.

Valmennusta toteutetaan ryhmämuotoisesti Imatralla, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa.

Valmennuspalvelun tuottajana toimii Etelä-Karjalassa Saimaan ammattiopisto Sampo ja Kymenlaaksossa Aikuiskoulutuskeskus Kouvola.

Työuran suunnitteluun

Uravalmennus

Valmennuksen tavoitteena on selkiyttää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja ja antaa eväitä työelämävalmiuksien kehittämiseen sekä laatia toteuttamiskelpoinen urasuunnitelma. Valmennusta toteutetaan ryhmämuotoisesti Haminassa, Imatralla, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Valmennuspalvelun tuottajana toimii Spring House Oy.

Suunnitelmaehdotus

Kaikkien valmennuspalvelujemme lopuksi palveluun osallistuva henkilöasiakas laatii Oma asiointi -palvelussa suunnitelmaehdotuksen TE-toimistolle Oma asiointi-palvelussa. Valmennuspalvelusta saa tukea ja ohjausta realistisen ja konkreettisia toimia sisältävän suunnitelmaehdotuksen tekemiseen.

Valmennuksen päättyessä suunnitelmaehdotus lähetään Oma asiointi -palvelussa TE-toimistolla, jossa asiantuntija ottaa sen käsittelyyn 5 päivän kuluessa ja joko hyväksyy ehdotetun suunnitelman tai tarvittaessa on yhteydessä asiakkaaseen soittamalla 0295-alkuisesta numerosta.

Oma
asiointi