Metalliala työllistää!

Tänä päivänä liekin ei tarvitse enää syttyä metallialaa kohtaan pelkästään hitsauksesta vaan alalta löytyy hyvin monipuolisia työpaikkoja myös korkean teknologian parista. Metalliala on kasvava ja kehittyvä ala, jossa automaation ja robotiikan myötä työ soveltuu niin miehille kuin naisille. Työskentely alalla on monipuolista ja turvallista, työolosuhteet hyvät ja palkkaus kilpailukykyinen. Puute osaavasta työvoimasta on tällä hetkellä suurimpia esteitä alan kasvulle.

Jos tarvitset alalle lisäkoulutusta, TE-palveluilta löytyy monenlaisia jatko- ja täydennyskoulutuksia vahvistamaan osaamista sekä erilaisia tutkintoon tähtääviä ammatillisia työvoimakoulutuksia alan vaihtajille. Kaakkois-Suomen alueella koulutusta on tarjolla Imatralla, Lappeenrannassa, Kouvolassa sekä Kotka-Haminan seudulla. Koulutuksen järjestäjinä toimivat alueelliset oppilaitokset sekä kansalliset henkilöstö- ja koulutuspalveluita tarjoavat toimijat.

Työvoimakoulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti verkkohakemuksella. Verkossa täytetty hakemus ohjautuu opiskelijavalinnoista vastaavalle TE-toimistolle.

Katso haettavana olevat metallialan työvoimakoulutukset Etelä-Karjalan alueella

Lisätietoja koulutuksista sekä tarkemmista haku- ja valintatiedoista Ammatinvalinta ja koulutus sivuilta

Puolisolle töitä

Etelä-Karjalan alueella on runsaasti avoimia työpaikkoja myös puolisolle. Katso kaikki avoimena olevat Etelä-Karjalan työpaikat TE-palvelujen sivuilta!

Oma
asiointi
Haussa olevat työpaikat

Haussa oleva työvoimakoulutus

Ålands arbetskrafts- och studieservicemyndighet (Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomainen)