Tältä sivulta löydät tietoa Kaakkois-Suomen TE-toimiston henkilöasiakkaiden

TyövoimakoulutuksistaValmennuspalveluistaTyöuran suunnittelustaPalvelukartasta

Työvoimakoulutukset

Ammatillisena työvoimakoulutuksena järjestetään jatko- tai täydennyskoulutusta sekä perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja tai tutkinnon osia eri ammattialoilla. Kaakkois-Suomen alueella koulutusta on tarjolla Imatralla, Lappeenrannassa, Kouvolassa sekä Kotka-Haminan seudulla. Koulutuksen järjestäjinä toimivat alueelliset oppilaitokset sekä kansalliset henkilöstö- ja koulutuspalveluita tarjoavat toimijat.

Työvoimakoulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti verkkohakemuksella. Verkossa täytetty hakemus ohjautuu opiskelijavalinnoista vastaavalle TE-toimistolle.

Haettavana oleva työvoimakoulutus (te-palvelut.fi)

Työvoimakoulutus on maksutonta koulutusta. Työvoimakoulutuksen aikana opiskelija saa samaa etuutta kuin työttömänä. Jos työvoimakoulutuksesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voi työttömyysetuutta saada korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.
Koulutuksen osallistumispäiviltä voi lisäksi saada kulukorvausta. Kulukorvaus on tarkoitettu kattamaan palveluun osallistumiseen aiheutuvat kustannukset.

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille, joiden työt ovat loppumassa. Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja tarvittaessa soveltuvuuskokeiden perusteella.

Lisätietoja koulutuksista sekä tarkemmista haku- ja valintatiedoista Ammatinvalinta- ja koulutus -sivuilta (te-palvelut.fi)

Valmennuspalvelut

Valmennuspalveluihin hakeudutaan sopimalla valmennukseen osallistumisesta yhdessä TE-palvelujen asiantuntijan kanssa laadittavassa työllistymissuunnitelmassa. Suunnitelmaan kirjataan internet-osoite, jonka kautta työnhakija ilmoittautuu valmennukseen.

Tutustu valmennuksiin ja jos kiinnostuit, voit jättää yhteystietosi ja sinuun ollaan yhteydessä.

Tutustu valmennuksiin Kaakkois-Suomen TE-palveluiden videoiden kautta

Työnhakuvalmennuksen esittelyvideo (00:48)Työhönvalmennuksen esittelyvideo (00:42)Yrittäjyyden kartoituksen esittelyvideo (01:00)Uravalmennuksen esittelyvideo (00:59)

Työnhakutaidot ajan tasalle

Työnhakuvalmennus

Valmennuksen tavoitteena on parantaa ja ajantasaistaa osallistujan työnhakutaitoja ja siten edistää nopeaa työllistymistä sekä tukea asiakkaiden aktiivista työnhakua.

Valmennusta toteutetaan verkossa ja puhelimitse Haminassa, Imatralla, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Valmennuspalvelun tuottajana toimii Valmennuskeskus Public.

Työnhakuvalmennus verkossa esite (pdf)

Työnhaun tueksi

Työhönvalmennus

Valmennuksen tavoitteena on työnhakijan työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Yksilövalmennuksena toteutettavan valmennuksen tarkempi sisältö määritetään työnhakijan tarpeen mukaan. Valmennus painottuu työnhaun henkilökohtaiseen tukeen, sopivan työpaikan löytämiseen, työnhaussa tarvittavien asiakirjojen laatimiseen ja haastatteluun valmistautumiseen. Valmennusta toteutetaan Haminassa, Imatralla, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa.  Valmennuspalvelun tuottajana toimii Aamos Oy.

Työhönvalmennus 2020 Kaakkois-Suomi esite (pdf)Tuettu työhönvalmennus 2020 Etelä-Karjala esite (pdf)Tuettu työhönvalmennus 2020 Kymenlaakso esite (pdf)

Yrittäjäksi?

Yrittäjyyden kartoitus – Minustako yrittäjä -valmennus

Valmennuksen tavoitteena on antaa ohjausta ja neuvontaa yrittäjävalmiuksiin ja yrittäjänä toimimisen edellytyksiin sekä yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Osallistuja saa realistista tietoa yrittämisen arjesta ja arvioi omia valmiuksiaan ja kiinnostustaan toimia yrittäjänä.

Valmennusta toteutetaan ryhmämuotoisesti Imatralla, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa.

Valmennuspalvelun tuottajana toimii Etelä-Karjalassa Saimaan ammattiopisto Sampo ja Kymenlaaksossa Aikuiskoulutuskeskus Kouvola.

Yrittäjyyden kartoitus - Minustako yrittäjä 2020 Etelä-Karjala esite (pdf)Yrittäjyyden kartoitus - Minustako yrittäjä 2020 Kymenlaakso esite (pdf)

Työuran suunnitteluun

Uravalmennus

Valmennuksen tavoitteena on selkiyttää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja ja antaa eväitä työelämävalmiuksien kehittämiseen sekä laatia toteuttamiskelpoinen urasuunnitelma. Valmennusta toteutetaan ryhmämuotoisesti Haminassa, Imatralla, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Valmennuspalvelun tuottajana toimii Spring House Oy.

Uravalmennus 2020 Etelä-Karjala esite (pdf)Uravalmennus 2020 Kymenlaakso esite (pdf)

Suunnitelmaehdotus

Kaikkien valmennuspalvelujemme lopuksi palveluun osallistuva henkilöasiakas laatii Oma asiointi -palvelussa suunnitelmaehdotuksen TE-toimistolle Oma asiointi-palvelussa. Valmennuspalvelusta saa tukea ja ohjausta realistisen ja konkreettisia toimia sisältävän suunnitelmaehdotuksen tekemiseen.

Valmennuksen päättyessä suunnitelmaehdotus lähetään Oma asiointi -palvelussa TE-toimistolla, jossa asiantuntija ottaa sen käsittelyyn 5 päivän kuluessa ja joko hyväksyy ehdotetun suunnitelman tai tarvittaessa on yhteydessä asiakkaaseen soittamalla 0295-alkuisesta numerosta.

Suunnitelmaehdotuksen laatiminen, ohje asiakkaalle (pdf)

Palvelukartta

Kaakkois-Suomen TE-palvelut tarjoaa erilaisia valmennuspalveluja työnhakija-asiakkaille. Nämä valmennuspalvelut on yhdessä muiden palvelujen kanssa koottu henkilöasiakkaan palvelukarttaan. Työnhakija voi hyödyntää palvelukarttaa tarjolla oleviin palveluihin tutustumiseen, oman palvelutarpeen arviointiin ja suunnitelmaehdotuksen tekemiseen TE-toimistolle.

Palvelukartta-esite (pdf)

Oma
asiointi

Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu
Yritys-Suomi -puhelinpalvelu

Tutustu yrityspalveluihin osoitteessa suomi.fi

Haussa olevat työpaikat

Haussa oleva työvoimakoulutus

Ålands arbetskrafts- och studieservicemyndighet (Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomainen)