Yhteistyökumppaneille

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on työmarkkinoiden asiantuntija, jonka ydintehtävä on TE-palvelujen tuottaminen toiminta-alueen asiakkaille. Kaakkois-Suomen TE-toimiston arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja yhteistyö.

Toiminnan strategiset painopistealueet ovat

  • asiantuntevien työnvälityspalvelujen tuottaminen
  • elinkeinoelämän tarpeiden ennakointi
  • yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeet huomioon ottava työvoiman kehittäminen
  • korkealaatuisten TE-palvelujen tuottaminen
  • osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

Kaakkois-Suomen TE-toimiston organisaatiokaavio

Tämän sivun tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sekä tiedotusvälineille.

  • Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Ajantasaista tietoa Kaakkois-Suomen alueen työllisyystilanteesta ja työmarkkinoista löydät Työmarkkinatietoa-sivulta.

Asiointiohjeet ja yhteystiedot asiakkaille löytyvät
Asioi meillä- ja Yhteystiedot-sivuilta.

Päivitetty 3.12.2019

Julkaistut tiedotteet

« Takaisin

Kaakkois-Suomen TE-toimisto tarjoaa työ- ja elinkeinopalveluja verkossa, puhelimitse ja kasvokkain

Kaakkois-Suomen TE-palvelut tiedottaa:

Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut uudistuvat valtakunnallisesti vuoteen 2015 mennessä. Ensimmäiset muutokset tapahtuivat vuoden 2013 vaihteessa, kun työ- ja elinkeinotoimistojen hallinto keskitettiin 15 TE-toimistoon. Samaan aikaan TE-toimiston palvelut muuttuivat työ- ja elinkeinopalveluiksi (TE-palvelut), jotka määritellään uudessa laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta.

Etelä-Karjalan, Kotkan ja Kouvolan TE-toimistot lakkautettiin 1.1.2013 alkaen. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueilla TE-palveluja tarjoaa Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, jonka toimipaikat sijaitsevat toistaiseksi Iitissä, Haminassa, Imatralla, Kotkassa, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Luumäellä, Parikkalassa ja Savitaipaleella. Toimipaikat muodostavat alueen TE-palveluverkoston, johon kuuluvat myös työvoiman palvelukeskuksen palvelut Haminassa, Imatralla, Inkeroisissa, Kotkassa, Kouvolassa, Kuusankoskella, Lappeenrannassa ja Parikkalassa.

"Kaakkois-Suomen TE-palveluverkostoon on tulossa muutoksia", kertoo Kaakkois-Suomen TE-toimiston johtaja Juha Kouvo. "ELY-keskuksen tänään tekemän päätöksen mukaan Iitin, Luumäen ja Savitaipaleen toimipaikat lakkautetaan heinäkuun lopussa. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet muodostaa yhteispalvelupiste Parikkalaan ja yhdistää Kotkan ja Haminan TE-palvelut yhteen toimipaikkaan."

Muutokset liittyvät valtakunnalliseen TE-palvelu-uudistukseen, jossa kehitetään palvelujen tarjontaa ja palvelukokonaisuuksia. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat entistä laadukkaampia ja monipuolisempia TE-palveluja, jotka ovat saatavilla monella eri tavalla. Kouvon mukaan suurimman muutoksen TE-palveluihin tuovat entistä laajemmat verkkoasiointimahdollisuudet.
"Verkossa voi jo nyt hoitaa useita työnhakuun liittyviä ilmoitusasioita, hakea koulutukseen sekä jättää starttiraha- ja palkkatukihakemuksen. Sähköisen asioinnin mahdollisuudet laajenevat huomattavasti vuoden 2013 aikana."

TE-palvelu-uudistukseen liittyy myös mahdollisimman tehokas hallinto. Kaakkois-Suomessa organisaatiomuutoksen myötä puolitettiin esimiesten määrää sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä siirrettiin keskitetysti Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa hoidettavaksi. Kaakkois-Suomen TE-toimisto puolestaan käsittelee keskitetysti Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin ELY-keskusten alueiden työntekijän oleskelulupiin liittyvät asiat.

"Huolellisesti mietityn hallinnon ja yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollisimman tehokkaasti toteutetun palveluverkoston ja kattavien sähköisten palvelujen avulla meillä on mahdollisuus keskittyä kasvokkain annettavassa palvelussa asiakkaan tilanteen ja eri vaihtoehtojen syvempää pohtimista vaativiin asiantuntijapalveluihin", Kouvo avaa hallinnollisten uudistusten vaikutuksia asiakaspalveluun.

TE-palvelu-uudistukseen liittyy olennaisena osana asiakaspalvelun kehittäminen tilaratkaisujen avulla. TE-toimistoille luodaan toimitilakonsepti, jossa monikanavaiset palvelut yhdistyvät mahdollisimman miellyttäväksi ja saumattomaksi kokonaisuudeksi. TEM on valinnut Lappeenrannan toimipaikan valtakunnalliseksi pilottitoimistoksi, jossa uusi toimitilakonsepti otetaan ensimmäisenä käyttöön.

Lisätietoja: Juha Kouvo, johtaja, Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, puh. 0295 042 099

Lataa tiedote


    

Yhteyshenkilöitä Kaakkois-Suomen TE-palveluissa:


johtaja:
Jari Saarinen
0295 042 200

johdon tuki:
johdon assistentti
Riina Ihaksi
0295 042 060

viestintäasiantuntija
Suvi Kalliomäki
0295 042 035

tietosuojavastaava
Toni Vesanen
0295 042 085

Työnantaja- ja yrityspalvelut, tuetun työllistymisen palvelut Kymenlaakso:
palvelujohtaja
Tuija Luodelahti
0295 042 128

Yrityspalvelut:
palveluesimies
Antero Järvinen
0295 042 068

Muutosturva ja lomautukset:

Leena-Maria Kyyhkynen
0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila
0295 042 087

Yrityspalvelut (vaihde)
0295 042 001

Lähetä yt-esitykset: kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

Nuorten palvelut ja osaamisen kehittäminen, tuetun työllistymisen palvelut Etelä-Karjala:
palvelujohtaja
Tiia Piikki
0295 042 172

Nuorten yhteiskuntatakuu:
asiantuntija
Tuula Hautala-Piirainen
0295 042 046

Hankkeet ja työllisyyspoliittiset avustukset:
asiantuntija
Kai Greijula
0295 042 271