<< Takaisin

Kalenteri

« Takaisin

TÄYNNÄ / Uravalmennus

Aloitusaika:
28.5.2018 8:30
Lopetusaika:
15.6.2018 15:00
Paikka:
Riihimäki
Tyyppi:
Valmennukset
Alue:
Häme
Kuvaus:

KOHDERYHMÄ

Valmennus on tarkoitettu sinulle, jos koet tarvitsevasi uutta virtaa työnhakuun, ammattisi kaipaavan päivitystä tai etsit uutta ammatillista suuntaa. Valmennuksesta saat tukea mielekkään reitin löytämiseen kohti työtä tai uutta ammattia, joka paremmin mahdollistaisi työllistymisen.

TAVOITE

Valmennuksen tavoitteena on

 • Kartoittaa osaamisesi
 • Selkiyttää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja
 • Tutustua ammatilliseen ja täydennyskoulutuk-seen, koulutukseen hakeutumiseen ja rahoitus-vaihtoehtoihin
 • Etsiä väyliä sijoittua työmarkkinoille joko suo-raan, työkokeilun tai koulutuksen kautta. Val-mennuksen tavoitteena on työ-, työkokeilu- tai opiskelupaikan löytäminen.

SISÄLTÖ

 • Osaamiskartoitus
 • Urasuunnittelu
 • Oppimisvalmennus
 • Kouluttautumismahdollisuudet
 • Työelämä- ja työnhakutaidot
 • Yrittäjyys vaihtoehtona
 • Jatkosuunnitelma

AIKA

Valmennus toteutetaan ajalla 28.5-15.6.2018 (15 pv). Valmennus alkaa 28.5. klo 9.00.
Valmennuksen muut lähipäivät (aloituspäivää lukuun ottamatta) klo 8.30 - n. 15.00.

Kurssinro 678 754

Valmennus toteutetaan ryhmävalmennuksena, mutta siihen sisältyy myös itsenäistä työskentelyä ja yksilöllistä ohjausta. Valmennuksen jälkeen tavoitteena on työkokeilu tai muu työllistymistä edistävä toiminta. Valmen-nuksen aikana olet oikeutettu työttömyysturvaan ja kulukorvaukseen.

PAIKKA

Hyria aikuiskoulutus Oy, Sakonkatu 1, Riihi-mäki (H-talo)

HAKEMINEN

Ilmoittaudu oman TE-toimiston asiantuntijan kautta tai valmennukset.hame@te-toimisto.fi

Esite