<< Takaisin

Kalenteri

« Takaisin

MessiLive.fi Aamutuimaan: Pohjois-Savon opiston opintomahdollisuudet

Aloitusaika:
6.8.2019 8:30
Lopetusaika:
6.8.2019 9:00
Paikka:
Kuopio ja MessiLive.fi
Tyyppi:
Koulutusinfo, Muut
Alue:
Pohjois-Savo
Kuvaus:

Kiinnostaako työ eläinten kouluttajana, sisustussuunnittelijana tai digitaiteen parissa?

Tule mukaan kuulemaan ja kysymään lisää opintomahdollisuuksista näille aloille Pohjois-Savon kansanopistossa. Opinnot sopivat esimerkiksi alan työtehtäviin tähtäävälle, alan yrittäjyyttä suunnittelevalle, alalla työskentelevälle täydennyskoulutuksena, buustina jatko-opintoihin tai välivuotta pitävälle.

  • Eläintenkouluttajalinja 6kk Eläintenkouluttajalinja on eri eläinlajien kouluttamiseen ja hyvinvoinnista huolehtimiseen keskittynyt opintolinja. Opintojen alussa luokka alkaa täyttyä monenmoisista eläimistä, joille opiskelijat pääsevät rakentamaan lajeille ominaiset puitteet, sekä hoitosuunnitelmat. Eläimiin tutustumisen jälkeen harjoitellaan lajien kouluttamista. Kouluttamista tapahtuu mm. opiston omassa kanalassa kanakurssien merkeissä, koirien hajun tunnistusta opiston hajulaboratoriossa, sekä monenlaisten eläinlajien koulutusta erilaisilla tiloilla ja opiston pihapiirissä. Lukuvuoden aikana jokainen opiskelija saa valita oman projektieläimen, jonka hoitoa, käyttäytymistä ja koulutusta tutkitaan koko opintojen ajan. Yhtenä osana koulutusta perehdytään alan työ- ja yrittämismahdollisuuksiin. Jokaisen opiskelijan omat lähtökohdat ja henkilökohtaiset tavoitteet huomioidaan mahdollisimman hyvin.
     
  • Digitaidelinja 6kk Digitaiteen linjalla opetellaan valokuvauksen, kuvankäsittelyn, digitaiteen ja multimedian tekniikoita sekä perinteisiä kuvataiteen keinoja. Koulutukseen kuuluu kameran ja kuvankäsittelyohjelmien käyttö. Opetellaan kuinka tehdään digimaalausta ja kuinka taitetaan julkaisuja printiksi tai verkkoon. Käytettävä kuvankäsittelyohjelma on pääosin Photoshop ja taitto-ohjelmia mm. Illustrator ja InDesign. Opettaja toimii ohjaajana ja tukena koko opintojen ajan, luoden mielenkiintoisia oppimistehtäviä ja helppoja keinoja ymmärtää ja hyväksikäyttää erilaisia kuvataiteen tekniikoita. Linja antaa hyvät perusvalmiudet taide- ja kulttuurialan jatko-opintoihin tai lisäkoulutusta, mikäli tarvitset kyseisiä työkaluja työssäsi.
     
  • Sisustussuunnittelulinja 6kk Koulutuksen tarkoituksena on antaa tarvittavat perustiedot ja -taidot alan suunnittelutyössä toimimiseen, unohtamatta alan muita työmahdollisuuksia. Koulutuksen teoriaosuuteen kuuluu suunnittelun perusteet, sekä kodin- ja julkisten tilojen suunnittelu. Yrittäjyys ja alalle työllistyminen ovat hyvin tärkeä osa opintoja. Yrittäjyyttä voi harjoitella mm. perustamalla oman harjoitusyrityksen, jonka kautta opiskelijat saavat mahdollisuuden työskennellä opintojen ajan. Alan työpaikat ja mahdollisuudet tulevat tutuiksi mm. yritysvierailuiden ja alan yrittäjien kautta. Koulutuksessa korostetaan opiskelijan omien vahvuuksien löytämistä ja osaamisen näkyväksi tekemistä. Alan ammattilaisten ja ryhmän tuella hiotaan paketti kuntoon, huomioiden opiskelijan omat tavoitteet ja lähtökohdat.


Osallistu MessiLive.fi -lähetykseen www.messilive.fi ja kysy tarkemmin joko paikan päällä TE-palvelut Messissä Kuopiossa tai seuraa lähetystä screeniltä Iisalmen Messissä (Karjalankatu 3, Iisalmi) tai osallistu netissä sivuiltamme, Messilive.fi Youtube -kanavalta tai Facebook sivuilta, joiden kautta voit esittää kysymyksiä koko lähetyksen ajan chatin kautta.