« Takaisin

Lapissa elokuussa 8 560 työtöntä työnhakijaa

Lapissa oli elokuun lopussa yhteensä 8 560 työtöntä työnhakijaa, mikä on noin 10,5 % koko työvoimasta. Työttömiä oli yli 1 400 (-14,1 %) vähemmän kuin edelliskuussa ja reilut 500 (-5,6 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin samana ajankohtana. Neljän vuoden takaisiin lukuihin verrattuna työttömiä oli peräti yli 5 000 vähemmän. On kuitenkin huomioitava, että työttömyyden väheneminen vuodentakaiseen verrattuna on jonkin verran hidastunut.

Työttömyyden kehitys vaihteli kunnittain, sillä työttömyys väheni vuodentakaisesta 15 kunnassa, kun taas kuudessa kunnassa se joko pysyi ennallaan tai nousi hieman. Työttömien osuus työvoimasta vaihteli Lapissa Utsjoen 6,5 %:sta Savukosken 16,7 %:iin. 10 % alittui kuudessa kunnassa; Utsjoki (6,5 %), Sodankylä (7,4 %), Keminmaa (7,5 %), Simo (8,3 %), Tornio (8,9 %) ja Pello (9,6 %). Rovaniemellä työttömien osuus työvoimasta oli 10,1 %, Kemissä 13,3 % ja Kemijärvellä 11,9 %.

Avoimia työpaikkoja oli Lapissa yhteensä 5 920, joista 2 985 ilmoitettiin avoimeksi elokuun aikana. Näistä 89 % oli yrityksissä. Työvoiman kysynnässä näkyy selvästi lähestyvän talven matkailusesonki. Työpaikkoja ilmoitettiin elokuussa avoimeksi eniten palvelutyöntekijöille, siivoojille, myyjille, koneasentajille ja korjaajille, rakennustyöntekijöille, hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöille, avustaville keittiö- ja ruokatyöntekijöille, kuljetustyöntekijöille ja kuormaustyöntekijöille.

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistuvien määrä on alempi kuin viime vuonna. Palveluihin osallistui elokuun lopussa 3 450 lappilaista, mikä on 410 enemmän kuin heinäkuussa, mutta lähes 400 (-10 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.  Palveluun osallituvista 1 460 oli koulutuksessa, joista 800 osallistui omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella tai kotoutumistuella ja 660 työvoimakoulutukseen. Työllistettynä oli noin 980 henkilöä, joista lähes 590 yksityisellä sektorilla, 370 kuntasektorilla ja runsas 20 valtiolla. Työllistetyistä yli 250 työskenteli yrityksissä ja lähes 190 yrittäjänä starttirahalla.

Vuorotteluvapaasijaisena oli elokuun lopussa lähes 460 henkilöä, mikä on yli 90
(25 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 400, työ-/koulutuskokeilussa hieman alle 110 ja valmennuksessa noin 50 lappilaista.

Seuraava työllisyyskatsaus (syyskuu 2019) julkaistaan tiistaina 22.10.2019.

Tutustu Lapin työllisyyskatsaukseen

Uusimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset

Lisätietoja:
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
johtaja, Tiina Keränen, 0295 039 636


Oma
asiointi