Koko Lapin kattavat hankkeet

Tältä sivulta löydät koko Lapin alueella käynnissä olevat hankkeet, joissa Lapin TE-toimisto on mukana ja joiden kautta tarjoamme myös palveluita. Tarkemmat tiedot hankkeista löydät kunkin hankkeen kotisivuilta. Kiinnostuksesi hankkeeseen osallistumisesta voit ilmoittaa kunkin hankkeen yhteyshenkilölle.

Kotona SuomessaOsaajia alueelle - monimuotoisia työmarkkinoita kehittämässä -hankeStep2JobTyötä tekijöille/Saura-säätiö, KemijärviVaikuttavuutta varikolta - hanke, PelloOsaamista työvoimapoolista -hankePelkosenniemen työmarkkinat ja muutoksen tuulet -hankeTuunaillaan duunia -hanke, Salla

Kotona Suomessa

Kotona Suomessa -hanke kehittää maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluja ja prosesseja.

 • Hyvä alku -hankeosiossa mallinnetaan pilottiprojektien tulosten pohjalta valtakunnallinen kotoutumisen alkuvaiheen palvelumalli.
 • Hyvä polku -hankeosiossa vahvistetaan paikallisen, kotouttamista tukevan toiminnan vaikuttavuutta aluekoordinaattorien työn avulla.

Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen Kotona Suomessa -hanke toteutetaan vuosina 2015-2020.

Ota yhteyttä
Sanna Hiltunen
p. 0295 020973
sanna.hiltunen@ely-keskus.fi

Lisätietoja hankkeen sivuilta.

Osaajia alueelle - monimuotoisia työmarkkinoita kehittämässä -hanke

Ammatillisen koulutuksen lakimuutos mahdollistaa joustavien ratkaisujen soveltamisen henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Osaajia alueelle –hankkeen päätavoite on vahvistaa kuntien työttömien, työnhakijoiden, alanvaihtajien ja lähellä valmistumista olevien opiskelijoiden työllistymistä luomalla uusia toteutustapoja työllistymiseen uudenlaisen osaamisen hankkimisen kautta ja hyödyntämällä esim. te-hallinnon tarjoamia mahdollisuuksia. Hankkeella haetaan ratkaisua potentiaalisen työvoiman ja työpaikkojen, erityisesti mikro- ja keskisuurten yritysten näkökulmasta pienissä kunnissa (Ranua ja Kolari). Hankkeessa kehitetään myös sesonkiluonteisten työmahdollisuuksien yhdistämistä siten, että henkilö voi työllistyä ympärivuotisesti.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin koulutuskeskus REDU:n, Kolarin kunnan ja Ranuan kunnan kanssa. Toteutusaika 1.3.2019-31.3.2021.

Yhteystiedot:
projektikoordinaattori Taina Tommer
taina.tommer(at)redu.fi, p. 040 184 8207
projektisuunnittelija Anne Yläoja
anne.ylaoja(at)redu.fi. p. 040 642 8082

Lue lisää hankkeen sivuilta

Step2Job

Maahanmuuttaja,onko sinulla korkeakoulututkinto kotimaastasi tai korkeakoulutasoista osaamista? Ota meihin yhteyttä, niin etsimme yhdessä keinoja työllistymiseesi!

Step2Job on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteinen pilottihanke, jonka kautta voimme auttaa korkeakoulutettuja maahanmuuttajia työllistymisessä sekä osaamisen tunnustamisessa ja kehittämisessä.

Saat meiltä

 • suomen kielen koulutusta
 • ammattiosaamista täydentäviä opintoja
 • ohjausta AHOT-prosessissa
 • ohjausta työnhaussa.

Ota yhteyttä
Ylempi korkeakoulututkinto, Master's degree:
Pauliina Keskinarkaus
p. 040 132 4508
etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi

Alempi korkeakoulututkinto, Bachelor's degree:
Anne Hakkarainen
p. 040 526 0556
e
tunimi.sukunimi(at)lapinamk.fi

Lue lisää esitteestä ja hankkeen sivuilta.

Työtä tekijöille/Saura-säätiö, Kemijärvi

Hankkeen tavoitteena on työllistää sekä edistää työelämävalmiuksia. Hanke tarjoaa koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia. Lyhytkestoisessa koulutuksessa lisätään ammatillista osaamista ja työmarkkinatietoutta sekä tutustutaan erilaisiin koulutus- ja työllistymisvaihtoehtoihin. Koulutus- tai työkokeilujakson aikana pyritään yhdessä löytämään säätiön ulkopuolinen työkokeilu- tai työpaikka, joko tuella tai ilman tukea. Työtön voi jatkossa suorittaa näyttötutkintona osatutkintoja.

Lue lisää hankkeen kotisivuilta ja ota yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöön.

Lisätietoa työnantajayhteistyöstä
Arto Alaluusua
Projektipäällikkö/työnetsijä
040 140 9218
arto.alaluusua@saurasaatio.fi

Tiedustelut työntekijäksi hankkeeseen
Olli Salo
Työnsuunnittelija
040 140 9212
olli.salo@saurasaatio.fi

Vaikuttavuutta varikolta - hanke, Pello

Hankkeen avulla pyritään parantamaan työnhakijoiden työllistymisvalmiuksia tukemalla heidän yleisiä työmarkkinavalmiuksiaan ja ammatillista osaamistaan. Valmennuspalveluun osallistuvien asiakkaiden asiakasprofiileita ja palvelutarpeita selkiytetään sekä työllistymisen esteitä tunnistetaan ja poistetaan. Lisäksi työelämä- ja työyhteisövalmiuksia vahvistetaan osana työllistymispolkua ja kehitetään Varikon ryhmävalmennuksia.

Myös työhönvalmennusta eli seinätöntä valmennusta kehitetään; sitä voidaan toteuttaa asiakkaan ja työnantajan kesken työkokeilussa tai palkkatuella edelleen sijoituksessa. Tavoitteena on tarjota sekä asiakkaalle että työnantajalle mahdollisuus löytää itselle sopiva työpaikka tai työntekijä. Työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä katsotaan oppilaitoksen kanssa yhdessä, pyrkimyksenä osaamisen tunnistaminen, osaamistodistuksen kehittäminen sekä osaamisen vahvistamisen mallien kartoittaminen.

Ota yhteyttä
Outi Rautio
p. 040 3584420

Osaamista työvoimapoolista -hanke

Hankkeen lähtökohtana on työmarkkinoilla vallitseva osaajapula. Työnantajilla olisi tarjota työtä, mutta osaavia ja työnantajien tarpeisiin vastaavia työntekijöitä ei välttämättä löydy. Työvoimapoolissa tarkoituksena on rakentaa työelämälähtöinen koulutusmalli, jonka avulla tunnistetaan ja tunnustetaan työvoiman osaamista, löydetään joustavat tavat osaamisen lisäämiseen, päivittämiseen ja kehittämiseen sekä huomioidaan työnantajien osaamistarpeet.

Hankkeen toteutusaika 1.8.2018-31.12.2020. Lisätietoa hankkeesta REDU:n verkkosivuilla. Asiakasesitteet: Kemijärvi, Rovaniemi, Sodankylä

Ota yhteyttä
Projektipäällikkö
Eeva Maijala
p. 020 798 4764
eeva.maijala(at)redu.fi
Projektisuunnittelija
Anssi Aaltonen
p. 020 798 4188
anssi.aaltonen(at)redu.fi

Pelkosenniemen työmarkkinat ja muutoksen tuulet -hanke

Pelkosenniemen korkea työttömyysaste on pienestä työttömien kokonaismäärästä huolimatta vaikea voitettava. Tämän takia tarvitaan alueella uudenlaisia tehostettuja toimenpiteitä työttömien ja työnantajien kohtaamiseen. Tarvitaan uutta tuulta ehkäiseviin toimenpiteisiin sekä lisävoimia kenttätyöhön ja uuden mallin luomiseen. 

Hankkeen tavoitteena on löytää uusi malli, millä saadaan:

 1. Työllisyyttä edistävien palvelukokonaisuuksien ja ennen kaikkea verkoston kehittäminen
 2. Alueen elinkeinoelämän työntekijä- ja osaamistarpeiden tunnistaminen
 3. Uusien työmahdollisuuksien ja pätkätöiden tehostettu välittäminen ja niistä tiedottaminen
 4. Henkilöasiakkaiden osaamistarpeiden tunnistaminen sekä osaamisen vahvistaminen yritysten tarpeita vastaavaksi
 5. Hankkeen kohderyhmälle rakennetaan valmennusohjelma, joka tukee henkilökohtaista työllistymissuunnitelmaa

Hankkeen asiakkaat ovat koko ajan myös työmarkkinoiden käytettävissä.

Ota yhteyttä
Hankekoordinaattori
Miia Taivalantti
p. 040 867 7545
miia.taivalantti(at)pelkosenniemi.fi

Tuunaillaan duunia -hanke, Salla

Työnhakijoiden osaamista ja yleisiä työmarkkinavalmiuksia edistävä hanke, jossa suunnitelmallisella toimijoiden yhteistyöllä ja palveluja oikea-aikaisesti kohdentamalla edistetään työnhakijoiden työllistymistä ja koulutuksiin osallistumista.

Toiminnan tavoitteena on kartoittaa paikkakunnalla toimivien yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden tarjoamia työmahdollisuuksia ja aktivoida heitä tarjoamaan työ- ja koulutusmahdollisuuksia työnhakijoille. Tavoitteena on saada työ ja tekijä kohtaamaan. Hanke on alkanut keväällä 2019 ja kestää kaksi vuotta. Lisätietoa hankkeesta Salla 4H-yhdistyksen verkkosivuilla.

Ota yhteyttä
Projektipäällikkö
Julia Santala
julia.santala(at)4h.fi

Oma
asiointi