Aktiivimalli - usein kysytyt kysymykset (UKK)

Laki työttömyysturvan aktiivimallista astui voimaan 1.1.2018. Tältä sivulta löydät aktiivimallin useimmin kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.

Mitä aktiivimalli tarkoittaa?

Aktiivimalli tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on tarkastelujakson aikana täytettävä niin sanottu aktiivisuusedellytys, jotta työttömyysetuutta maksetaan täysimääräisenä myös tarkastelujakson jälkeen. Tarkastelujakso on 65 etuuden maksupäivää, eli noin kolme kuukautta. Mikäli aktiivisuusedellytys ei täyty, niin työttömyysetuus pienenee seuraavan tarkastelujakson ajaksi 4,65 prosenttia. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

Mitä minun on käytännössä tehtävä, jotta työttömyysetuuteni säilyisi ennallaan?

Säilyttääkseen työttömyysetuuden ennallaan työttömyysetuuden saajan on tarkastelujakson aikana joko

  • tehtävä 18 tuntia palkkatyötä
  • ansaittava yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (vuonna 2018: 241 euroa)
  • oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa TAI
  • osallistuttava viisi päivää muuhun työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavaan rekrytointia tukevaan toimintaan, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta

Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että.

Keitä aktiivimalli koskee?

Aktiivimalli koskee suurinta osaa työnhakijoista. Aktiivimalli ei koske työnhakijaa, joka

  • saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta
  • työskentelee omais- tai perhehoitajana
  • on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa päätöstä

Työttömän työnhakijan kannattaa ilmoittaa edellä mainituista tilanteista työttömyysetuutensa maksajalle viipymättä.

Tuleeko aktiivimalli voimaan takautuvasti?

Ei tule. Seuranta aloitettiin 1.1.2018 ja ensimmäiset työttömyysetuuden alentamista koskevat päätökset annetaan käytännössä huhtikuussa 2018.

Voiko työttömyysetuus pienentyä aina uudella 4,65 prosentilla uuden tarkastelujakson myötä?

Ei voi. Työttömyysetuus ei voi pienentyä enempää kuin 4,65 prosenttia normaalitasosta. Tämän jälkeen työttömyysetuus joko pysyy samana tai nousee ennalleen normaalille tasolle seuraavilla tarkastelujaksoilla.

Kenelle minun pitää aktiivisuuteni osoittaa?

Aktiivisuuttasi seuraa työttömyysetuutesi maksaja, eli Kela (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha) tai työttömyyskassa (ansiosidonnainen päiväraha). TE-toimisto ei siis tee tätä seurantaa. Tarkempia tietoja aktiivisuuden osoittamisesta ja seurannasta saat työttömyysetuutesi maksajalta.

Miten voin etsiä työpaikkoja TE-toimiston kautta?

Kaikki verkkosivuillamme ilmoitetut avoimet työpaikat löydät täältä.

Mitkä palvelut aktiivimallissa luetaan työllistymistä edistäviin palveluihin?

Työllistymistä edistäviin palveluihin luetaan omaehtoinen opiskelu, maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus ja uravalmennus, työkokeilu ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta. Aktiivisuusedellytystä täyttää myös muunlainen TE-toimiston järjestämä työllistymisedellytyksiä parantava palvelu tai toiminta. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi rekrytointikokeilu ja monet Pirkanmaan TE-toimiston paikallisista palveluista löytyvät vaihtoehdot.

Jos en löydä työpaikkaa, miten voin hakeutua työllistymistä edistäviin palveluihin?

Tietoa työllistymistä edistävistä palveluista ja niihin hakeutumisesta löydät kustakin palvelusta kertovalta sivulta.

Mitä tapahtuu, jos yrityksistä huolimatta en tarkastelujakson aikana löydä työtä tai pääse TE-toimiston palveluihin?

Tällöin työttömyysetuus pienenee 4,65 prosenttia seuraavien 65 maksupäivän, eli noin kolmen kuukauden ajaksi. TE-toimiston palveluihin pääsyä arvioidaan aina palvelutarpeen mukaisesti, eli aktiivimallia koskeva laki ei tuo muutosta tähän. Keskustellaksesi oman työnhakutilanteesi edistämisestä voit myös jättää yhteydenottopyynnön Oma asiointi -palvelun kautta tai soittaa valtakunnalliseen puhelinpalveluumme.

Pitääkö paikkansa, että omavastuuaika lyhenee nyt viiteen päivään?

Kyllä. Aktiivimallin myötä työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen niillä, joilla omavastuuaika alkaa 1.1.2018 tai sen jälkeen.

 

Lisätietoja aktiivimallista löydät työttömyysetuuden maksajien sekä Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta

Kela

TYJ Työttömyyskassojen yhteystiedot

Työttömän aktiivisuus vaikuttaa jatkossa työttömyysetuuden määrään
(Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 19.9.2017)