Asioiden käsittelyajat

Käsittelyajat edellyttävät, että olet toimittanut kaikki sinulta pyydetyt asiakirjat TE-toimistoon. Määräaika lähtee kulumaan vasta, kun viimeinenkin tarvittava asiakirja on toimitettu. Muistathan, että voit seurata oman asiasi käsittelyn etenemistä verkossa.

Asiakkaiden lähettämä kirjeposti *2017/10/12

 • TE-toimistoon lähetetty posti (PL 587, 33101 Tampere) käsitellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Tässä ajassa esim. todistusjäljennökset kirjataan asiakkaiden tietoihin saapuneeksi.
 • Posti kirjataan saapuneeksi vastaanottopäivänä.
   

Työvoimapoliittiset lausunnot

 • Työvoimapoliittiset lausunnot sähköisesti
  Asiakas näkee työvoimapoliittiset lausuntonsa verkosta Oma asiointi- palvelusta pankkitunnuksilla tai henkilökortilla kirjautuneena. Lausuntoja ei lähetetä paperisina.

  Oma asiointi-palvelu

Työttömyysturva *2020/02/10

 • Pirkanmaan TE-toimistossa on viimeksi otettu käsittelyyn viikolla 3 palautettuja työttömyysturvan selvityksiä. Pyydettyihin selvityksiin kannattaa vastata verkossa (linkki oikealla), koska silloin selvitys on nopeammin käsittelyjonossa.
 • Työvoimapoliittinen lausunto tulee antaa viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut lausunnon antamiseksi tarpeellisen selvityksen tai kun määräaika selvityksen antamiseen on päättynyt.

Työkokeilu  *2017/10/12

 • Käsittelyaika noin 10 päivää siitä, kun työnhakutietosi ovat kunnossa ja työkokeilusopimus toimitettu TE-toimistoon

Palkkatuki *2017/10/12

 • Palkkatukiperusteet ovat muuttuneet. Uuden lain mukaiset lomakkeet ovat käytössä
 • Palkkatukea kannattaa hakea verkossa, jossa voi myös seurata hakemuksen käsittelyn etenemistä. Käsittelyaika on noin 10 päivää.
 • Palkkatuen maksatus on siirtynyt ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA)

  Lisätietoa

Starttiraha *2019/02/19

 • Käsittelyaika on noin 10 päivää siitä, kun kaikki päätöksen tekoon liittyvät tiedot ja asiakirjat sekä tarvittaessa pyydetty ulkopuolisen lausunnonantajan lausunto on toimitettu TE-toimistoon. Tämän jälkeen TE-toimiston asiantuntija ottaa yhteyttä puhelimitse starttirahan hakijaan.
 • Starttirahaa haetaan sähköisesti Oma asiointi -palvelussa. Hakemuksen käsittelyn etenemistä voi seurata verkkopalvelun kohdasta Omat tiedot, Yhteydenotot.
 • Starttirahan maksaa kuukausittain TE-toimiston kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA). Maksatus tapahtuu KEHA-keskuksen sivuilla ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Lisätietoa hakemisesta ja maksupäivistäMaksatusalueiden yhteystiedot

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella *2017/10/12

 • Kun saat valintatiedon opiskelupaikastasi, toimita omat perustelusi koulutustarpeelle ja kouluttajan selvitys TE-toimistoon mahdollisimman pian. Emme käsittele puutteellisia hakemuksia. Sinuun ollaan yhteydessä sähköpostitse/puhelimitse 0295-alkuisesta numerosta, kun asia on käsitelty. Voit seurata käsittelyä myös Oma asiointi-palvelussa.

  Oma asiointi-palvelu Lisätietoa ja palautettavat lomakkeet

 

Työntekijän oleskelulupahakemukset
Ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare *2019/12/30

 • Käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tällä hetkellä käsittelemme lokakuussa saapuneita hakemuksia.
 • Behandlas i ankomstordning. För närvarande handläggs ansökningar som har lämnats i oktober.
   

*Tietojen päivityspvm. vvvv/kk/pp

 

Oma
asiointi