Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta. TE-toimisto arvioi, ovatko opinnot työllistymistä edistäviä ja voidaanko niitä tukea työttömyysetuudella. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua.

Lisätietoa te-palveluiden sivuilta

Jos haluat selvittää mahdollisuutta työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun, laita yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelun kautta ennen opiskelun alkua (linkki oikealla).
Kun olet laittanut yhteydenottopyynnön, ja sinuun on oltu yhteydessä TE-toimistosta, voit toimittaa alla olevat lomakkeet Pirkanmaan TE-toimistoon käsittelyä varten. Mikäli työllistymissuunnitelmassasi on jo maininta opiskelemaan hakeutumisesta, riittää, että toimitat lomakkeet TE-toimistoon käsiteltäväksi ilman erillistä yhteydenottopyyntöä.

Hakijan omat perustelut koulutustarpeelle

Koulutuspalvelun tuottajan selvitys TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista

Palauta lomakkeet osoitteeseen Pirkanmaan TE-toimisto, PL 587, 33101 Tampere.

Käsittelyn jälkeen TE-toimiston asiantuntija ottaa yhteyttä puhelimitse 0295 –alkuisesta numerosta. Voit myös seurata asian etenemistä sähköisen asioinnin kautta.

Asioiden käsittelyajat

Oma
asiointi