Paikalliset hankkeet

Työllisyyspoliittiset hankkeet

Työllisyyspoliittiset hankkeet tarjoavat työmahdollisuuksia (palkkatuella), työkokeilupaikkoja ja valmennusta pidempään työttömänä olleille työnhakijoille. Hankkeessa saa apua työmarkkinavalmiuksien ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä työpaikan etsimiseen avoimilta työmarkkinoilta. Alla on lueteltu työllisyyspoliittista avustusta saavat hankkeet Pirkanmaalla.

Jos olet kiinnostunut hankkeesta, voit olla siihen suoraan yhteydessä tai voit lähettää yhteydenottopyynnön Oma asiointi -palvelussa ja sinuun otetaan yhteyttä TE-toimistosta.

Yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelussa

TAVOITTEENA TYÖ

Hanke työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja maahanmuuttajia auto-, media-, entisöinti-, puutyö- ja pyöräpajalle sekä kuljetukseen ja siivousosastolle. Hankkeessa mukana olevia ohjataan tavoitteellisesti joko työllistymään avoimille työmarkkinoille tai hakeutumaan koulutukseen.

Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry
Yhteyshenkilö: Tarja Pihlman
Sähköposti: tarja.pihlman@etappi.info
Toteutusaika: 1.1.2018 - 31.12.2019
Lisätietoa

AOSTE

Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät työnhakijat ja maahanmuuttajat. Työtehtäviä on tarjolla puhtaanapito-, kiinteistönhuolto-, ravitsemus-, autonkuljetus-, kierrätyskeskus- ja avustavissa ohjaustehtävissä.  Hankkeessa parannetaan kohderyhmän työelämävalmiuksia valo-valmennuksen, sosiaalisen sponsoroinnin ja työkielikylpyjen avulla.

  • Valo-valmennuksessa on mahdollista suorittaa osatutkintoja valmentajien tuella.
  • Sosiaalisen sponsoroinnin tavoite on löytää ja luoda työpaikkoja Pirkanmaalla.
  • Työkielikylvyillä mahdollistetaan kielitaidon kehittyminen työtä tekemällä.
  • Tavoitteellisia jatkopolkuja kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa.

TULE MUKAAN hankkeeseen lähettämällä avoin hakemus sähköpostilla katja(at)nauha.fi tai täyttämällä avoin hakemus yhdistyksemme kotisivuilla nauha.fi.

Nauha ry
Yhteyshenkilö: Jenni Nurminen
Sähköposti: jenni(at)nauha.fi
Toteutusaika: 1.1.2016 - 31.12.2018
Lisätietoa

HYVÄÄN TYÖHÖN

Hanke tarjoaa siirtymävaiheen työpaikkoja kaupan alan työtehtävissä Kontti-kierrätystavaratalossa. Asiakkaiden työllistymistä tuetaan ryhmä- ja yksilöohjauksen sekä kouluttamisen avulla. Jatkopolkujen löytämiseksi hanke tekee yhteistyötä yritysten kanssa, keskeisiä kumppaneita ovat kaupan alan ja henkilöstöpalvelualan yritykset.

SPR, Kontti kierrätystavaratalo-ketju
Yhteyshenkilö: Heidi Auvinen
Sähköposti: heidi.auvinen(at)redcross.fi
Toteutusaika: 1.1.2017 - 31.12.2019
Lisätietoa

VAHVISTU

Hankkeen tavoite on työllistää työttömiä työnhakijoita, joilla on vaikeuksia sijoittua suoraan avoimille työmarkkinoille johtuen esimerkiksi puutteellisesta tai vanhentuneesta koulutuksesta, puuttuvasta työkokemuksesta tai pitkittyneestä työttömyydestä. Tavoitteena on asiakkaan vahvistuminen ammatillisesti ja työhön tai koulutukseen ohjaaminen, ratkaisun löytyminen. Työnteko tapahtuu avoimia työpaikkoja vastaavissa tehtävissä eri osastoilla: keittiö, kuljetus, rakennus/remontointi, tekstiili, siistintä, IT-tuki ja kassa/myynti/asiakaspalvelu. Palkkatuki- ja työkokeilujaksojen aikana on mahdollisuus suorittaa osatutkintoja.

Nokian Väliasema ry
Yhteyshenkilö: Anne Suomala
Sähköposti: anne.suomala(at)nokianvaliasema.fi
Toteutusaika: 1.1.2016 - 31.12.2018
Lisätietoa

KOHUTEKS

KohuTeks-hanke on syntynyt tukemaan työllisyyden edistämistä välineenä poistotekstiilinkierrätys. Hanke muodostuu kahden syksyllä 2015 avatun poistotekstiiliä kierrättävän työpajan, Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n Nextiili-pajan ja Lempäälän-Vesilahden työttömät ry:n LeVeTeksin, ympärille. Hanke toimii koko Pirkanmaan. Hankkeen kohderyhmää ovat mm. vaikeasti työllistyvät henkilöt, nuoret, pitkäaikaistyöttömät ja maahanmuuttajataustaiset. Hankkeen tavoite on lisätä asiakkailleen valmiuksia siirtyä työelämään ja hankkeessa etsitään yksilötasolla sopivia koulutus- ja työllistymisväyliä tarjoamalla laadukasta ja motivoivaa pajatoimintaa ja ohjausta.

Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry

Yhteyshenkilö: Anne Kirvesniemi
Sähköposti: duuniklinikka(at)pirkanmaankierratys.fi
Toteutusaika: 1.3.2016 – 31.12.2018
Lisätietoa

RAKENNUSKULTTUURISTA TYÖTÄ

Hankkeen tarkoituksena on parantaa korjausrakentamisen ja rakennuskulttuuriin  liittyvien alojen työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista sekä edistää heidän työllistymistään.

Pirkanmaan Rakennuskulttuuriyhdistys ry
Yhteyshenkilö: Katri Väänänen
Sähköposti: katri.vaananen(at)piiru.fi
Toteutusaika: 1.1.2018 - 31.12.2019
Lisätietoa

URATEHDAS TYÖNHAKUPALVELUT

Hankkeen tavoitteena on työttömien teknisen ja kaupallisen alan korkeakoulutettujen työnhakuvalmiuksien edistäminen. Hanke järjestää työnhakijoille monipuolisia ja laadukkaita työnhakuun ja ammatilliseen osaamiseen liittyviä valmennuksia ja pienryhmätoimintaa. Piilotyöpaikkojen etsintää tehostetaan osaamisen tunnistamisella ja tuotteistamisella.

Pirkanmaan omatoimisen työllistymisen tuki PIOTTY ry
Yhteyshenkilö: Tiina Keskinen ja Jaana Taskula
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)uratehdas.fi
Toteutusaika: 1.1.2017 - 31.12.2019
Lisätietoa

DUUNIVÄYLÄ - Pitkäaikaistyöttömien yksilöllistetty työllistymispalvelu

Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet työnhakijat, joiden ensisijainen työttömyyden aihe ei ole arjen hallintaan liittyvät ongelmat. Etusijalla ovat nuorisotakuun ja aikuisten osaamisohjelman piiriin kuuluvat henkilöt, osatyökykyiset ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa opinnollistamisen ja yksilöohjauksen avulla pitkäaikaistyötön työllistyy vuokratyöfirman tarjoamiin matalan kynnyksen työtehtäviin ja/tai osa-aikaisiin työtehtäviin.

Mielen ry
Yhteyshenkilö: Teija Lehtinen
Sähköposti: teija.lehtinen(at)mielen.fi
Toteutusaika: 1.2.2016 – 31.12.2018
Lisätietoa

TEOT - Työtä, elämää, osaamista ja tavoitteita

Hankkeen tavoitteena on parantaa pitkään työttömänä olleiden työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista ja edistää heidän työllistymistään. Hanke tarjoaa yksilöohjausta, työhönvalmennusta, ryhmätoimintaa, palkkatuella siirtämistä, suomen kielen harjoitusta, lyhytkoulutuksia, henkilöstöpalveluyritysyhteistyötä (mm. työhaastattelut, oman osaamisen tuotteistaminen) sekä mahdollisuuden osatutkintojen ja työssäoppimispainotteisten koulutusten suorittamiseen.

Työtehtäviä ovat kiinteistötyö, keittiötyö, siivoustyö, autonkuljetus, päiväkeskustyö, IT-ohjaus, IT-tuki, liikunta- ja vapaa-ajantoiminnan järjestäjä, viestintä- ja media-alan työ, toimistotyö ja hoiva-avustaja.

Tampereen A-kilta ry
Yhteyshenkilö: Johanna Järvinen
Sähköposti: teot(at)tampereena-kilta.fi
Toteutusaika: 1.1.2017 – 31.12.2019
Lisätietoa

POLKUJA TYÖHÖN

Tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen. Hanke tarjoaa monipuolisia työtehtäviä mm. pienrakennus- ja entisöintitöitä, kiinteistöjen huolto- ja siivoustöitä, piha- ja puutarhatöitä, savusaunan lämmitystä sekä asiakaspalvelu- ja keittiöapulaisen tehtäviä.

Heiska ry
Yhteyshenkilö: Aune Hamadi
Sähköposti: aune.hamadi(at)heiskary.fi
Toteutusaika: 1.1.2018 - 31.12.2019
Lisätietoa

JAPASTA JATKOON

Hankkeen tavoitteena on työllistää vaikeasti työllistyviä henkilöitä parantaen heidän valmiuksiaan sijoittua työhön tai koulutukseen. Asiakkailla on mahdollisuus kokeilla erilaisia työtehtäviä, lisätä osaamistaan ja tuoda oma osaamisensa näkyväksi. Hankkeessa asiakas saa konkreettista tukea ja ohjausta jatkopolkujen suunnittelemiseen ja etsimiseen. Hankkeen palveluihin kuuluvat tietoteknisten taitojen ja suomen kielen opetus. Tarjottavia työtehtäviä ovat siivoustyö, kotiaputyö, ohjaaminen ja vertaisohjaaminen, tekstiili- ja käsityöalan tehtävät, tietotekniikka-alan tehtävät sekä suomen kielen opetus.

Jakamisen paikka ry
Yhteyshenkilö: Terhi Vainionperä
Sähköposti: terhi.vainionpera(at)elisanet.fi
Toteutusaika: 1.1.2018 - 31.12.2019
Lisätietoa

TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN

Hanke tarjoaa matalan kynnyksen työpaikkoja pitkään työttömänä olleille henkilöille. Työsuhteen aikana jokaisella osallistujalla on mahdollista kehittää osaamistaan erilaisten koulutusten (korttikoulutukset, osatutkinnot), monipuolisten tehtävien ja henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Hankkeessa etsitään jatkotyöllistymismahdollisuuksia alueen yrityksistä.

SPR, Mäntän osasto
Yhteyshenkilö: Teija Kuukka
Sähköposti: takaisintyoelamaan(at)gmail.com
Toteutusaika: 15.5.2016 - 14.5.2019
Lisätietoa

SOTAINVALIDIEN AVUSTAJATOIMINTA – työllisyyttä yritysyhteistyöllä

Hankkeen tavoitteena on antaa pitkään työttömänä olleille työnhakijoille työtä sotainvaliditaustaisten asiakkaiden ja myös muiden sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä avustajina. Hankkeen tavoitteena on myös opinnollistaa ja kouluttaa hankkeeseen palkattuja avustajia puhdistus-, kiinteistö- tai hoiva-alan tehtäviin. Hankekaudella pilotoidaan vammaisjärjestö- ja oppilaitosyhteistyönä henkilökohtaisen avustajan koulutus koko Suomeen ja tehdään yritysyhteistyötä avustajien jatkotyöllistämiseksi.

Sotainvalidien veljesliiton Pirkka-Hämeen piiri ry
Yhteyshenkilö: Sirpa Autero
Sähköposti: sirpa.autero(at)sotainvalidit.fi
Toteutusaika: 1.1.2016 - 31.12.2018
Lisätietoa

UUSI POLKU

Hankkeen tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja alle 30-vuotiaita nuoria. Asiakkaille luodaan jatkopolku, joka tarkoittaa suunnitelmaa työhön siirtymisestä, koulutukseen hakeutumisesta tai muuta ratkaisua, joka palvelee asiakkaan tilannetta pitkäkestoisesti.

Kangasalan työttömät ry
Yhteyshenkilö: Asta Lahikainen
Sähköposti: kangasalan.tyottomat.ry(at)kolumbus.fi
Toteutusaika: 1.1.2016 - 31.12.2018
Lisätietoa

PIRTA

Pirta-hanke toteutetaan Suomen 4H-liiton ja sen 19 Pirkanmaalla toimivan jäsenyhdistyksen yhteistyönä. Työsuhteen aikana työntekijällä on mahdollisuus lisätä osaamistaan tehtävänkuvaan liittyvissä 4H-järjestön omissa koulutuksissa tai suorittamalla työn ohessa osa- tai kokotutkintoperusteisia opintoja.

Tarjottavia työtehtäviä: toiminnanohjaaja/4H-ohjaaja, toimistotyöntekijä, nuorisotilanvalvoja, markkinointisihteeri, iltapäiväkerhon ohjaaja, työtehtävät pihapalvelussa, kotityöpalvelussa tai virikeohjauksessa sekä siivooja.

Suomen 4H-liitto
Yhteyshenkilö: Päivi Kiviranta
Sähköposti:  paivi.kiviranta(at)4h.fi
Toteutusaika: 1.1.2017 - 31.12.2019
Lisätietoa

STEPPI - askeleita työelämään

Hankkeessa on mahdollista työllistyä palkkatuettuun työhön Mänttä-Vilppulan kaupungin eri toimialoille kuten piha- ja puisto-osastolle, kiinteistötoimeen, maanmittaustoimeen, siivoustoimeen ja ruokapalveluihin. Työtä tehdään aidoissa työpaikoissa kyseisen toimialan tehtävissä. Myös työkokeilu on mahdollinen samoissa tehtävissä. Hanke tarjoaa asiakkaille lyhytkoulutuksia, yksilöohjausta ja siirtomahdollisuuden yritykseen. Opinnollistamisen avulla asiakkaan osaaminen saadaan näkyväksi.

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Yhteyshenkilö: Heli Palomäki
Sähköposti: heli.palomaki(at)taidekaupunki.fi
Toteutusaika: 1.1.2017 - 31.12.2019
Lisätietoa

TYÖN PUOLESTA!

Hankkeen tavoitteena on vähentää työttömyyttä ja työllistää nuoria, maahanmuuttajataustaisia ja lainrikkojataustaisia palkkatuella. Kaikkien työllistettävien henkilöiden kohdalla tavoitteena on, että he työllistyisivät avoimille työmarkkinoille, hakeutuisivat koulutukseen tai perustaisivat oman yrityksen.

Toijalan Seudun Työttömät ry
Yhteyshenkilö: Petri Salo
Sähköposti: toijalantyottomat(at)co.inet.fi
Toteutusaika: 1.1.2016 - 31.12.2018
Lisätietoa

TYÖTIE

Hankkeen tavoitteena on työnhaku- ja uravalmennuksen avulla valmentaa työttömiä työnhakijoita Valkeakoskella, Akaassa ja Urjalassa kohti avoimia työmarkkinoita. Hanke tukee asiakkaan osaamisen ja työelämävalmiuksien tunnistamista sekä ammatti-identiteetin vahvistamista.

UrAVa ry
Yhteyshenkilö: Silja Kiehelä
Sähköposti: silja.kiehela@tyotie.com
Toteutusaika 1.2.2018 - 31.12.2019

Lisätietoa

 

Päivitetty 31.8.2018
Oma
asiointi