Paikalliset hankkeet

Työllisyyspoliittiset hankkeet tarjoavat pidempään työttömänä olleille työnhakijoille työmahdollisuuksia palkkatuella, työkokeilupaikkoja ja valmennusta. Hankkeessa saa apua työmarkkinavalmiuksien ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä työpaikan etsimiseen avoimilta työmarkkinoilta.

Kiinnostuessasi hankkeen toiminnasta voit olla suoraan yhteydessä sen yhteyshenkilöön tai lähettää yhteydenottopyynnön TE-toimistolle Oma asiointi -palvelun kautta.

Yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelussa

Hankkeet Pirkanmaalla

Tavoitteena työ

Hanke työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja maahanmuuttajia auto-, media-, entisöinti-, puutyö- ja pyöräpajalle sekä kuljetukseen ja siivousosastolle. Hankkeessa mukana olevia ohjataan tavoitteellisesti joko työllistymään avoimille työmarkkinoille tai hakeutumaan koulutukseen.

Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry
Yhteyshenkilö: Tarja Pihlman, tarja.pihlman@etappi.info
Toteutusaika: 1.1.2018 - 31.12.2019
Lisätietoa

Hyvään työhön

Hanke tarjoaa siirtymävaiheen työpaikkoja kaupan alan työtehtävissä Kontti-kierrätystavaratalossa. Asiakkaiden työllistymistä tuetaan ryhmä- ja yksilöohjauksen sekä kouluttamisen avulla. Jatkopolkujen löytämiseksi hanke tekee yhteistyötä yritysten kanssa, keskeisiä kumppaneita ovat kaupan alan ja henkilöstöpalvelualan yritykset.

SPR, Kontti kierrätystavaratalo-ketju
Yhteyshenkilö: Heidi Auvinen, heidi.auvinen@redcross.fi
Toteutusaika: 1.1.2017 - 31.12.2019
Lisätietoa

Kierrätys toimeksi

Hanke tarjoaa monipuolisia työllistymismahdollisuuksia kierrätyskeskuksissaan Nekalassa, Jankassa ja Lielahdessa sekä Nextiili-pajassa mm. asiakaspalvelu- ja kuljetusalan työtehtäviin sekä avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen valmentavaa ohjausta. Hankkeen kohderyhmää ovat Pirkanmaan alueella olevat työttömät työnhakijat, joilla on taustalla pitkittynyt työttömyys, sekä nuoret.

Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry
Yhteyshenkilö: Tuija Hyyrynen, tuija@pirkanmaankierratys.fi
Toteutusaika: 1.3.2019 – 31.12.2019
Lisätietoa

Rakennuskulttuurista työtä

Hankkeen tarkoituksena on parantaa korjausrakentamisen ja rakennuskulttuuriin  liittyvien alojen työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista sekä edistää heidän työllistymistään.

Pirkanmaan Rakennuskulttuuriyhdistys ry
Yhteyshenkilö: Katri Väänänen, katri.vaananen@piiru.fi
Toteutusaika: 1.1.2018 - 31.12.2019
Lisätietoa

Uratehdas työnhakupalvelut

Hankkeen tavoitteena on pääasiassa Pirkanmaalta töitä etsivien, pääasiassa yksityiselle sektorille työllistyvien korkeakoulutettujen työttömien työnhakijoiden työnhakuvalmiuksien edistäminen. Hanke auttaa työnhakijoita löytämään uusia mahdollisuuksia oman osaamisen hyödyntämiseen työmarkkinoilla sekä tarjoaa uraohjausta ja -neuvontaa. Hanke järjestää monipuolisia ja laadukkaita työnhakuun liittyviä koulutuksia työnhakijoille. Hanke toimii myös aktiivisesti kontaktifoorumina yritysten ja työnhakijoiden välillä. Hanke luo kohtaamisia alueen rekrytoivien yritysten ja työnhakijoiden välillä mm. LinkedIn-ryhmässä, järjestämällä yritysesittelytilaisuuksia ja muita tilaisuuksia ja toimimalla yhteistyössä alueen elinkeinoelämää edustavien tahojen kanssa. Yksi päätapahtumista on vuotuinen rekrytointitapahtuma Walk for Jobs. Hankelaisten työllistyminen on tapahtunut koulutusta vastaavaan kokoaikaiseen työhön pääasiassa yksityiselle sektorille.

Pirkanmaan omatoimisen työllistymisen tuki PIOTTY ry
Yhteyshenkilö: Tiina Keskinen ja Jaana Taskula, etunimi.sukunimi@uratehdas.fi
Toteutusaika: 1.1.2017 - 31.12.2019
Lisätietoa

Tunnista työkykysi työelämään

Hankkeen tavoitteena on työllistää välityömarkkinoille avoimia vastaaviin työtehtäviin 10 eri ammattialalle. Tavoitteena on myös mm. asiakkaan ammattitaidon vahvistuminen, työelämässä selviytyminen, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen, ratkaisun löytyminen. Työllistymisen aikana on mahdollisuus suorittaa osatutkintoja.

Nokian Väliasema ry
Yhteyshenkilö: Anne Suomala, anne.suomala@nokianvaliasema.fi
Toteutusaika: 1.1.2019 - 31.12.2019
Lisätietoa

Osaaminen edellä

Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet työnhakijat tai vaikeasti työllistyvät Tampereen sekä ympäristökuntien työttömät työnhakijat, joiden ensisijainen työttömyyden aihe ei ole arjen hallintaan liittyvät ongelmat. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa palvelutarvearvion pohjalta asiakas ohjataan kohti työmarkkinoita.

Mielen ry
Yhteyshenkilö: Teija Lehtinen, teija.lehtinen@mielen.fi
Toteutusaika: 1.1.2019 – 31.12.2019
Lisätietoa

Polkuja työhön

Tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen. Hanke tarjoaa monipuolisia työtehtäviä mm. pienrakennus- ja entisöintitöitä, kiinteistöjen huolto- ja siivoustöitä, piha- ja puutarhatöitä, savusaunan lämmitystä sekä asiakaspalvelu- ja keittiöapulaisen tehtäviä.

Heiska ry
Yhteyshenkilö: Aune Hamadi, aune.hamadi@heiskary.fi
Toteutusaika: 1.1.2018 - 31.12.2019
Lisätietoa

Japasta jatkoon

Hankkeen tavoitteena on työllistää vaikeasti työllistyviä henkilöitä parantaen heidän valmiuksiaan sijoittua työhön tai koulutukseen. Asiakkailla on mahdollisuus kokeilla erilaisia työtehtäviä, lisätä osaamistaan ja tuoda oma osaamisensa näkyväksi. Hankkeessa asiakas saa konkreettista tukea ja ohjausta jatkopolkujen suunnittelemiseen ja etsimiseen. Hankkeen palveluihin kuuluvat tietoteknisten taitojen ja suomen kielen opetus. Tarjottavia työtehtäviä ovat siivoustyö, kotiaputyö, ohjaaminen ja vertaisohjaaminen, tekstiili- ja käsityöalan tehtävät, tietotekniikka-alan tehtävät sekä suomen kielen opetus.

Jakamisen paikka ry
Yhteyshenkilö: Terhi Vainionperä, terhi.vainionpera@elisanet.fi
Toteutusaika: 1.1.2018 - 31.12.2019
Lisätietoa

XD'

Hankkeen tavoitteena on asiakkaiden osaamisen kehittäminen ja työllistymisen edistäminen. Keskeisinä toimenpiteinä ovat mm. opinnollistaminen ja osatutkintojen suorittaminen työtehtävien yhteydessä, työkielikylvyt ja työllistymisvalmiuksia parantava koulutus, yksilövalmennus.

Yhteyshenkilö: Jenni Nurminen, jenni@nauha.fi
Toteutusaika: 1.1.2019 - 31.12.2019
Lisätietoa

Takaisin työelämään

Hanke tarjoaa matalan kynnyksen työpaikkoja pitkään työttömänä olleille henkilöille. Työsuhteen aikana jokaisella osallistujalla on mahdollista kehittää osaamistaan erilaisten koulutusten kuten korttikoulutusten ja osatutkintojen, monipuolisten tehtävien sekä henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Hankkeessa etsitään jatkotyöllistymismahdollisuuksia alueen yrityksistä.

SPR, Mäntän osasto
Yhteyshenkilö: Teija Kuukka, takaisintyoelamaan@gmail.com
Toteutusaika: 15.5.2016 - 14.5.2019
Lisätietoa

Sotainvalidien avustajatoiminta – askel ammattiin ja työelämään

Hankkeen tavoitteena on antaa pitkään työttömänä olleille työnhakijoille työtä sotainvaliditaustaisten asiakkaiden ja myös muiden sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä avustajina. Hankkeen tavoitteena on myös opinnollistaa ja kouluttaa hankkeeseen palkattuja avustajia puhdistus-, kiinteistö- tai hoiva-alan tehtäviin yhdessä Pirkanmaan ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Sotainvalidien veljesliiton Pirkka-Hämeen piiri ry
Yhteyshenkilö: Sirpa Autero, sirpa.autero@sotainvalidit.fi
Toteutusaika: 1.1.2019 - 31.12.2019
Lisätietoa

Oksalle ylimmälle

Hankkeen tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja alle 30-vuotiaita nuoria. Asiakkaille luodaan jatkopolku, joka tarkoittaa suunnitelmaa työhön siirtymisestä, koulutukseen hakeutumisesta tai muuta ratkaisua, joka palvelee asiakkaan tilannetta pitkäkestoisesti.

Teemana Muutos - TeeMu ry
Yhteyshenkilö: Asta Lahikainen, info@teemanamuutos.fi
Toteutusaika: 1.1.2019 - 31.12.2019
Lisätietoa

Pirta

Pirta-hanke toteutetaan Suomen 4H-liiton ja sen 19 Pirkanmaalla toimivan jäsenyhdistyksen yhteistyönä. Työsuhteen aikana työntekijällä on mahdollisuus lisätä osaamistaan tehtävänkuvaan liittyvissä 4H-järjestön omissa koulutuksissa tai suorittamalla työn ohessa osa- tai kokotutkintoperusteisia opintoja.

Tarjottavia työtehtäviä: toiminnanohjaaja/4H-ohjaaja, toimistotyöntekijä, nuorisotilanvalvoja, markkinointisihteeri, iltapäiväkerhon ohjaaja, työtehtävät pihapalvelussa, kotityöpalvelussa tai virikeohjauksessa sekä siivooja.

Suomen 4H-liitto
Yhteyshenkilö: Päivi Kiviranta, paivi.kiviranta@4h.fi
Toteutusaika: 1.1.2017 - 31.12.2019
Lisätietoa

Steppi - askeleita työelämään

Hankkeessa on mahdollista työllistyä palkkatuettuun työhön Mänttä-Vilppulan kaupungin eri toimialoille kuten piha- ja puisto-osastolle, kiinteistötoimeen, maanmittaustoimeen, siivoustoimeen ja ruokapalveluihin. Työtä tehdään aidoissa työpaikoissa kyseisen toimialan tehtävissä. Myös työkokeilu on mahdollinen samoissa tehtävissä. Hanke tarjoaa asiakkaille lyhytkoulutuksia, yksilöohjausta ja siirtomahdollisuuden yritykseen. Opinnollistamisen avulla asiakkaan osaaminen saadaan näkyväksi.

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Yhteyshenkilö: Heli Palomäki, heli.palomaki@taidekaupunki.fi
Toteutusaika: 1.1.2017 - 31.12.2019
Lisätietoa

Työtie

Hankkeen tavoitteena on työnhaku- ja uravalmennuksen avulla valmentaa työttömiä työnhakijoita Valkeakoskella, Akaassa ja Urjalassa kohti avoimia työmarkkinoita. Hanke tukee asiakkaan osaamisen ja työelämävalmiuksien tunnistamista sekä ammatti-identiteetin vahvistamista.

UrAVa ry
Yhteyshenkilö: Nina Hukkila, nina.hukkila@tyotie.fi
Toteutusaika 1.2.2018 - 31.12.2019
Lisätietoa

Päivitetty 2.12.2019
Oma
asiointi