Työnhaun valmennukset

Tampereen toimipaikassamme voit osallistua monipuolisiin, ryhmämuotoisiin työnhakuun littyviin valmennuksiin. Työnhaun valmennuksia järjestetään myös verkkoluentoina jolloin osallistuminen onnistuu omalta kotikoneelta käsin.

Oma paikka työnhaun valmennusryhmään varataan tapahtumakalenterimme kautta. Jos ryhmä on täynnä, katso tapahtumakalenterista seuraava itsellesi sopiva ryhmä ja ilmoittaudu siihen. Tutustu myös Työnhaun ohjaus verkossa -palveluun, josta saat apua työnhakusi yksilölliselle polulle.

Työnhaku ja työnhaun asiakirjat

Työnhaku sosiaalisessa mediassa

Trainings in English

Erottuva CV ja hakemus aloittelijoille

Kesto: 6 h

Ryhmään ilmoittautuminen: Pirkanmaan TE-toimiston tapahtumakalenterin kautta.

Sisältö:

 • Millainen on hyvä ansioluettelo ja hakemus?
 • Miten omaa hakemusta tai ansioluetteloa voi muokata?

Tämä ryhmä on suunnattu työnhakijoille, jotka haluavat kehittää työnhakuasiakirjojaan perusteista lähtien. Valmennuksen aikana osallistujat saavat työkaluja siihen, millä tavalla ansioluetteloa ja työhakemusta kannattaa lähteä muotoilemaan.

Valmennuksessa tehdään harjoituksia, viilataan omia työnhakuasiakirjoja sekä käydään yhdessä keskustellen läpi CV:n ja hakemuksen perusasioita. Valmennuksen lopuksi saat aikaa työskennellä omien asiakirjojesi kanssa ohjatusti ja saat niihin palautetta.

Jos osallistujalla on olemassa vanha CV- tai hakemuspohja, kannattaa ne ottaa valmennukseen mukaan esimerkiksi muistitikulla, omalla kannettavalla tietokoneella tai sähköpostin liitetiedostona.

LIITE 1: Ansioluettelo
LIITE 2: Hakemus
 

Erottuva CV ja hakemus edistyneille -verkkoluento

Kesto: 2 h

Ryhmään ilmoittautuminen: Pirkanmaan TE-toimiston tapahtumakalenterin kautta.

Sisältö:

 • Minulla on jo CV ja hakemuspohja, mutta en ole löytänyt töitä. Miten saisin hiottua ne erottuvammiksi?

Tämä verkkoluento on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo jonkinlaiset ansioluettelo- ja työhakemuspohjat olemassa. Tarkoituksena on saada osallistuja näkemään omat asiakirjat työnantajan näkökulmasta: mitä ehkä vielä voisin korostaa tai viilata? Verkkovalmennuksessa esitellään muitakin tapoja erottua työnhaussa (esim. sähköinen portfolio, visuaalinen CV ja video-CV).

Ota omat asiakirjapohjasi esille verkkoluentoa varten. Jos haluat työnhaunohjaajalta palautetta asiakirjoistasi, voit lähettää sähköpostitse oman CV:si ja hakemuksesi verkkoluennon jälkeen.

Verkkoluentoa pystyy seuraamaan useimmilla mobiililaitteilla, joten voit seurata lähetystä paikasta riippumatta. Seuraaminen sujuu parhaiten Chrome-selaimella. Huomaathan, että voit osallistua valmennuksen aikana myös käynnissä olevaan chatiin.

Materiaali

Kaikki koulutuksessa käytetty materiaali on Spring House Oyn omaisuutta. Koulutusmateriaalia ei jaeta osallistujille.
 

CV-netti työnhaussa -verkkoluento

Kesto: 2 h

Ryhmään ilmoittautuminen: Pirkanmaan TE-toimiston tapahtumakalenterin kautta.

Sisältö:

Tällä verkkoluennolla kerrotaan, miten työnhakija voi hyödyntää CV-nettiä työnhaussa. Verkkoluento on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat oppia palvelusta, jossa työnantaja ja työntekijä kohtaavat. Luennon aikana osallistujat saavat vinkkejä, joiden avulla voivat parantaa työllistymismahdollisuuksiaan, pääsevät tutustumaan CV-netti -profiilin tekemiseen ja sen hyötyihin. Käymme lyhyesti läpi myös työnhaun asiakirjoihin ja piilotyöpaikkoihin liittyviä asioita.

Verkkoluentoa pystyy seuraamaan useimmilla mobiililaitteilla, joten voit seurata lähetystä paikasta riippumatta. Seuraaminen sujuu parhaiten Chrome-selaimella. Huomaathan, että voit osallistua valmennuksen aikana myös käynnissä olevaan chatiin.

Materiaali

Kaikki koulutuksessa käytetty materiaali on Spring House Oyn omaisuutta. Koulutusmateriaalia ei jaeta osallistujille.

Löydä piilotyöpaikat

Kesto: 3,5 h

Ryhmään ilmoittautuminen: Pirkanmaan TE-toimiston tapahtumakalenterin kautta.

Tämä työnhakuvalmennus on tarkoitettu työnhakijalle, joka haluaa ideoita ja lähestymistapoja löytää työpaikkamahdollisuuksia, jotka eivät ole julkisesti haussa. Valmennuksessa saat käytännön vinkkejä mistä ja miten löytää työmahdollisuuksia.

Sisältö:

 • Mitä piilotyöpaikat ovat ja miten ne löydetään
 • Eri kanavat etsimiseen
 • Käytännön toimet järjestelmälliseen työnhakuun
 • Jatkosuunnitelma sinulle työnhakusi tehostamiseen

Toiminnallisessa valmennuksessa etsitään työmahdollisuuksia käytännössä, luodaan kontakteja mahdollisiin työnantajiin ja tehdään konkreettinen suunnitelma työpaikkojen metsästämiseen.
 

Ota työnhaku haltuun!

Kesto: 3,5 h (ryhmä), 2 h (verkkoluento)

Ryhmään ilmoittautuminen: Pirkanmaan TE-toimiston tapahtumakalenterin kautta.

Sisältö:

 • Oman tilanteen kartoittaminen 
 • TE-toimisto apuna työnhaussa 

Koulutus on tarkoitettu juuri työttömäksi jääneille työnhakijoille. Toiminnallisuuden avulla mietitään, mitä on hyvä ottaa huomioon uudessa tilanteessa ja miten toimia. Tutkitaan yhdessä, mistä saa tietoa ja apua sekä etsitään omaa työnhakutyyliäsi. Koulutuksen aikana jokainen osallistuja laatii itselleen konkreettisen työnhakusuunnitelman ja esittelyn CV-nettiä varten.
 

Tunnista ja myy osaamisesi

Kesto: 3,5 h (ryhmä), 2 h (verkkoluento)

Ryhmään ilmoittautuminen: Pirkanmaan TE-toimiston tapahtumakalenterin kautta.

Sisältö:

 • Miten kerron vahvuuksistani ja osaamisestani työnantajalle?
 • Miten valmistaudun kohtaamaan mahdollisen työnantajan?

Tämä työnhakuvalmennus on tarkoitettu työnhakijoille, jotka pohtivat miten tunnistaa oma osaaminen ja kertoa omasta ammattitaidosta työnhakutilanteessa. Valmennuksen aikana pääset kartoittamaan omaa osaamistasi, tunnistamaan vahvuuksiasi toiminnallisten tehtävien avulla sekä harjoittelemaan oman ammattitaidon markkinoimista työnantajalle.

Tästä ryhmästä saat valmiuksia tunnistaa oma osaamisesi ja rohkeutta kertoa siitä myös muille!
 

Harjoittele videohaastattelua -verkkoluento

Kesto: 2 h

Ryhmään ilmoittautuminen: Pirkanmaan TE-toimiston tapahtumakalenterin kautta.

Sisältö:

 • Miten valmistautua videohaastatteluun?
 • Käytännön vinkkejä videohaastattelun tekemiseen

Tässä verkkovalmennuksessa on tarkoitus nimensä mukaisesti harjoitella videohaastattelun tekemistä. Valmennuksessa osallistuja pääsee tutustumaan videohaastatteluun haastattelumuotona, saa vinkkejä valmistautumiseen sekä teknisiä vinkkejä oman haastatteluvastauksen nauhoittamiseen. Valmennus on tarkoitettu työnhakijoille, jotka haluavat tutustua yleistyvään videohaastatteluun ja sen käytäntöihin. Valmennuksen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus vastata videohaastatteluna esimerkkihaastattelukysymyksiin ja saada niistä palautetta.

Osallistujille lähetetään luennon jälkeen linkki Recright-alustalle, jossa voi jättää videohakemusharjoituksensa valmentajille kommentoitavaksi. Osallistujilla on verkkoluennon jälkeen luentopäivä ja seuraava päivä aikaa jättää videonsa kommentoitavaksi. Kommentit tehdään viikon sisään verkkoluennosta.

Verkkoluentoa pystyy seuraamaan useimmilla mobiililaitteilla, joten voit seurata lähetystä paikasta riippumatta. Seuraaminen sujuu parhaiten Chrome-selaimella. Huomaathan, että voit osallistua valmennuksen aikana myös käynnissä olevaan chatiin.

Materiaali

Kaikki koulutuksessa käytetty materiaali on Spring House Oyn omaisuutta. Koulutusmateriaalia ei jaeta osallistujille.

Yrittäjyys ammattina -verkkoluento

Kesto: 2 h

Ryhmään ilmoittautuminen: Pirkanmaan TE-toimiston tapahtumakalenterin kautta.

Sisältö:

 • Millaisia valmiuksia ja ominaisuuksia yrittäjänä tarvitaan?
 • Millaista apua, tukea ja palveluja yrittäjyyttä harkitseville on tarjolla?

Tämä verkkovalmennus on tarkoitettu yrittäjyydestä kiinnostuneille ja sitä pohtiville. Valmennuksen aikana käydään läpi millaisia valmiuksia ja ominaisuuksia yrittäjänä tarvitaan, mitä yrittäminen on sekä millaista apua, tukea ja palveluja yrittäjyyttä harkitseville on tarjolla. Luennolla pohditaan yhdessä, mikä yrittäjyydessä kiinnostaa, innostaa, motivoi, ja mikä siinä askarruttaa. Herätellään ajatuksia, olisiko sinulla sellaisia ominaisuuksia, joita yrittäjältä vaaditaan.

Luennolla osallistujat saavat ajankohtaista tietoa sekä erilaisia vinkkejä ja työkaluja omien yrittäjävalmiuksien tutkimiseen ja pohtimiseen – Onko minusta yrittäjäksi, onko minulla juuri yrittämiseen sopivia vahvuuksia ja valmiuksia aloittaa yritystoiminta?

Verkkoluentoa pystyy seuraamaan useimmilla mobiililaitteilla, joten voit seurata lähetystä paikasta riippumatta. Seuraaminen sujuu parhaiten Chrome-selaimella. Huomaathan, että voit osallistua valmennuksen aikana myös käynnissä olevaan chatiin.

Materiaali

Kaikki koulutuksessa käytetty materiaali on Spring House Oyn omaisuutta. Koulutusmateriaalia ei jaeta osallistujille.

Sivun alkuun.

Sosiaalinen media työnhaussa -verkkoluento

Kesto: 2 h

Ryhmään ilmoittautuminen: Pirkanmaan TE-toimiston tapahtumakalenterin kautta.

Sisältö:

 • Miten hyödyntää sosiaalista mediaa työnhaussa?
 • Minkälainen on hyvä profiili?

Tämä ryhmä on suunnattu työnhakijoille, jotka haluavat tietää enemmän sosiaalisen median hyödyntämisestä työnhaussa. Verkkoluennon aikana käydään läpi yleisimmät työnhaussa käytettävät sosiaalisen median kanavat, kuten LinkedIn, Facebook ja Twitter. Koulutuksen aikana saat tietoa muun muassa hyvän profiilin rakentamisesta, osaamisen kuvailemisesta, eri kanavien mahdollisuuksista ja hakujen toiminnasta.

Verkkoluentoa pystyy seuraamaan useimmilla mobiililaitteilla, joten voit seurata lähetystä paikasta riippumatta. Seuraaminen sujuu parhaiten Chrome-selaimella. Huomaathan, että voit osallistua valmennuksen aikana myös käynnissä olevaan chatiin.

Materiaali

Koulutuksessa käytetty materiaali on Spring House Oyn omaisuutta. Koulutusmateriaalia ei jaeta osallistujille.

LinkedIn työnhaussa perusteet

Kesto: 3,5 h

Ryhmään ilmoittautuminen: Pirkanmaan TE-toimiston tapahtumakalenterin kautta.

Sisältö:

 • Koulutuksen aikana tehdään erilaisia toiminnallisia tehtäviä oman profiilin kehittämiseksi
 • Osallistujalla olisi hyvä olla LinkedIn -profiili luotuna. Tilin perustaminen on ilmaista ja se luodaan osoitteessa www.linkedin.com

Tämä työnhakuvalmennusryhmä on tarkoitettu LinkedInin käyttöä aloittaville työnhakijoille. Valmennuksessa saat selville, millainen on hyvä LinkedIn-profiili ja miten sovellusta voi hyödyntää työnhaussa. Valmennuksen jälkeen sinulla on käsitys LinkedInistä työnhakukanavana sekä siitä, miten sovelluksen avulla voi tuoda esiin omaa osaamistaan. Valmennukseen osallistuneet saavat halutessaan myös henkilökohtaista palautetta omasta LinkedIn -profiilista.

Valmennuksen aikana toteutetaan erilaisia tehtäviä oman profiilin kehittämiseksi. Tämän vuoksi osallistujalla tulisi olla LinkedIn -profiili luotuna valmennuksen alkaessa. Tili on ilmainen ja sen voi luoda osoitteessa www.linkedin.com. Kaikki harjoitukset ovat vapaaehtoisia.

Materiaali

Kaikki koulutuksessa käytetty materiaali on Spring House Oyn omaisuutta. Koulutusmateriaalia ei jaeta osallistujille.
 

LinkedIn työnhaussa edistyneille -verkkoluento

Kesto: 2 h

Ryhmään ilmoittautuminen: Pirkanmaan TE-toimiston tapahtumakalenterin kautta.

Sisältö:

 • Uusia ideoita ja ajatuksia LinkedInin hyödyntämiseen työnhaussa

Tämä työnhaun verkkovalmennus on tarkoitettu LinkedIniä pidempään käyttäneille työnhakijoille, jotka kaipaavat uusia ideoita ja ajatuksia LinkedInin hyödyntämiseen työnhaussa. Valmennuksen aikana tutustutaan LinkedInin erilaisiin sisäänrakennettuihin palveluihin sekä tarkastellaan omaa profiilia ja sen hyödyntämistä työnhaussa.

Verkkoluentoa pystyy seuraamaan useimmilla mobiililaitteilla, joten voit seurata lähetystä paikasta riippumatta. Seuraaminen sujuu parhaiten Chrome-selaimella. Huomaathan, että voit osallistua valmennuksen aikana myös käynnissä olevaan chatiin.

Materiaali

Kaikki koulutuksessa käytetty materiaali on Spring House Oyn omaisuutta. Koulutusmateriaalia ei jaeta osallistujille.

Sivun alkuun.

Trainings in English

Job Seeking in Finland, Step 1: How to do it -webinar

Duration: 2 h

Registration: TE Office's Tapahtumakalenteri.

Content:

 • How to seek for a job in Finland and what kind of channels to use?

This webinar is pointed for job seekers who have recently started their job seeking in Finland. We will go through practical information about the Finnish working life. The goal is for you to understand which factors matter when applying a job in Finland and what kind of channels to use when looking for a job. We will talk a bit about hidden jobs and how to find them. During the webinar you will also learn what kind of service you can get from TE-office to support your active job seeking.

During the webinar you're able to participate and ask questions in a chat. The webinar works best with the Chrome browser.

The webinar is for unemployed people and for those who cannot participate the trainings in Finnish.
 

Job seeking in Finland, Step 2: CV and Cover Letter -webinar

Duration: 2 h

Registration: TE Office's Tapahtumakalenteri.

Content:

 • How to construct your CV?
 • What to write in the cover letter?

This training is for job seekers who need help with writing or improving their CV and cover letter when looking for a job in Finland. In this webinar you will learn how to construct your CV and what to write in the cover letter. We will talk about how the employer sees your CV and cover letter and how you are able to stand out from the crowd.

During the webinar you're able to participate and ask questions in a chat. The webinar works best with the Chrome browser.

The webinar is for unemployed people and for those who cannot participate the trainings in Finnish.
 

Job seeking in Finland, Step 3: How to Succeed in an Interview -webinar

Duration: 2 h

Registration: TE Office's Tapahtumakalenteri.

Content:

 • How to prepare for the interview?
 • Presenting yourself and handling the performance anxiety
 • The interview process
 • Different type of interview questions

This training is for job seekers who wish to prepare for a job interview. We will discuss common and not-so-common interview questions and how you could answer them.

During the webinar you're able to participate and ask questions in a chat. The webinar works best with the Chrome browser.

The webinar is for unemployed people and for those who cannot participate the trainings in Finnish.

Sivun alkuun.

Oma
asiointi