Työnhaun valmennukset

Tampereen toimipaikassamme voit osallistua monipuolisiin, ryhmämuotoisiin työnhakuun littyviin valmennuksiin. Työnhaun valmennuksia järjestetään myös verkkoluentoina jolloin osallistuminen onnistuu omalta kotikoneelta käsin. Isoa osaa valmennustarjonnasta järjestetään vakituisesti ja osaa kertaluonteisesti tai vain tiettyinä vuodenaikoina teemavalmennuksina. 

Oma paikka työnhaun valmennusryhmään varataan tapahtumakalenterimme kautta. Jos ryhmä on täynnä, katso tapahtumakalenterista seuraava itsellesi sopiva ryhmä ja ilmoittaudu siihen. Tutustu myös Työnhaun ohjaus verkossa -palveluun, josta saat apua työnhakusi yksilölliselle polulle.

Työnhaun valmennukset 

Trainings in English

Työnhaun teemapäivät ja -valmennukset

Erottuva CV ja hakemus aloittelijoille

Kesto: 6 h (live-luento)

Valmennus on suunnattu työnhakijoille, jotka haluavat kehittää työnhaun asiakirjojaan aina perusteista lähtien. Valmennuksen aikana osallistujat saavat työkaluja siihen, millä tavalla ansioluetteloa ja työhakemusta kannattaa lähteä muotoilemaan.

Sisältö

 • Millainen on hyvä ansioluettelo ja hakemus?
 • Miten omaa hakemusta tai ansioluetteloa voi muokata?
 • Ohjausta ja palautetta työnhaun asiakirjoihin.

Erottuva CV ja hakemus edistyneille

Kesto: 3,5 h (live-luento), 2 h (verkkoluento)

Valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo jonkinlaiset ansioluettelo- ja työhakemuspohjat olemassa. Tarkoituksena on saada osallistuja näkemään omat asiakirjat työnantajan näkökulmasta: mitä ehkä vielä voisin korostaa tai viilata? 

Sisältö

 • Minulla on jo CV ja hakemuspohja, mutta en ole löytänyt töitä. Miten saisin hiottua ne erottuvammiksi?
 • Sähköinen portfolio, visuaalinen CV ja video-CV

CV-netti työnhaussa

Kesto: 2 h (verkkoluento)

Tämä verkkoluento on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia CV-netistä työnhaussa. CV-netti auttaa työnantajan ja työntekijän kohtaamisessa. 

Sisältö

 • saat vinkkejä, joiden avulla voit parantaa työllistymismahdollisuuksiasi
 • pääset tutustumaan CV-netti -profiilin tekemiseen sekä sen hyötyihin
 • käymme lyhyesti läpi myös työnhaun asiakirjoihin ja piilotyöpaikkoihin liittyviä asioita.

Löydä piilotyöpaikat

Kesto: 3,5 h (live-luento), 2 h (verkkoluento)

Valmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat ideoita ja lähestymistapoja niiden työpaikkamahdollisuuksien löytämiseksi, jotka eivät ole julkisesti haussa. Valmennuksen aikana etsitään työmahdollisuuksia käytännössä ja tehdään konkreettinen suunnitelma työpaikkojen metsästämiseksi. 

Sisältö

 • Mitä piilotyöpaikat ovat? Miten ja mistä niitä löytää?
 • Etsinnässä käytettävät kanavat
 • Järjestelmällisen työnhaun käytännön toimet
 • Jatkosuunnitelma työnhaun tehostamiseksi

Ota työnhaku haltuun!

Kesto: 3,5 h (live-luento), 2 h (verkkoluento)

Tämä työnhaun valmennus on tarkoitettu juuri työnhakunsa aloittaneille työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille.

Sisältö

 • Oman tilanteen kartoittaminen
 • Mitä on hyvä ottaa huomioon uudessa tilanteessa, miten tulee toimia, mistä saan tietoa ja apua?
 • Saat tietoa ja neuvoja, miten voit edistää työnhakuasi ja miten TE-toimisto on siinä apunasi.
 • Vinkkejä konkreettisen työnhakusuunnitelman laatimiseen ja apua oman työnhakutyylin löytämiseksi.

Tunnista ja myy osaamisesi

Kesto: 3,5 h (live-luento), 2 h (verkkoluento)

Valmennus tarkoitettu työnhakijoille, jotka pohtivat miten tunnistaa oma osaaminen ja kertoa omasta ammattitaidosta työnhakutilanteessa. Sen aikana pääset kartoittamaan omaa osaamistasi, tunnistamaan vahvuuksiasi toiminnallisten tehtävien avulla sekä harjoittelemaan oman ammattitaidon markkinoimista työnantajalle.

Sisältö

 • Miten kerron vahvuuksistani ja osaamisestani työnantajalle?
 • Miten valmistaudun kohtaamaan mahdollisen työnantajan?
 • Valmiuksia osaamisen tunnistamiseen ja rohkeutta sen esittämiseen.

Menesty haastattelussa

Kesto: 3,5 h (live-luento), 2 h (verkkoluento)

Valmennus tarjoaa tilaisuuden oivalluksille ja antaa paremmat valmiudet työhaastattelussa menestymiseksi. 

Sisältö

 • Miten tuoda oma osaaminen esille työhaastattelussa?
 • Millaisia asioita työnhaussa ja työhaastattelussa kannattaa korostaa?
 • Keskustelua työhaastatteluun liittyvistä asioista.
 • Live-valmennuksessa myös toiminnallisia harjoituksia.

Harjoittele videohaastattelua

Kesto: 2 h (verkkoluento)

Valmennuksessa harjoitellaan nimensä mukaisesti videohaastattelun tekemistä. Osallistuja pääsee tutustumaan videohaastatteluun haastattelumuotona, saa vinkkejä valmistautumiseen sekä teknisiä vinkkejä oman haastatteluvastauksen nauhoittamiseen. Valmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat tutustua yleistyvään videohaastatteluun ja sen käytäntöihin.

Sisältö

 • Videohaastattelu haastattelumuotona.
 • Vinkkejä valmistautumiseen ja sen tekemiseen.
 • Teknisiä vinkkejä oman haastatteluvastauksen nauhoittamiseen.

Yrittäjyys ammattina

Kesto: 2 h (verkkoluento)

Valmennus on tarkoitettu yrittäjyydestä kiinnostuneille ja sitä pohtiville. Luennolla pohditaan yhdessä, mikä yrittäjyydessä kiinnostaa, innostaa, motivoi, ja mikä siinä askarruttaa. Osallistuja saa ajankohtaista tietoa sekä erilaisia vinkkejä ja työkaluja omien yrittäjävalmiuksien tutkimiseen ja pohtimiseen – Onko minusta yrittäjäksi, onko minulla juuri yrittämiseen sopivia vahvuuksia ja valmiuksia aloittaa yritystoiminta?

Sisältö

 • Millaisia valmiuksia ja ominaisuuksia yrittäjänä tarvitaan?
 • Millaista apua, tukea ja palveluja yrittäjyyttä harkitseville on tarjolla?

Tulevaisuuden työ - miten työelämä muuttuu?

Kesto: 2 h (live-luento)

Valmennuksen aikana käsitellään työnteon erilaisia malleja työelämän muutoksen näkökulmasta. Pohdimme yhdessä erilaisia oman osaamisen kehittämistapoja, jotta osaaminen palvelee paremmin muuttuvan työelämän rakenteita ja vastaa muuttuvan työteon tapoja. 

Sisältö

 • Kevyttä keskustelua eri alojen tulevaisuudesta
 • Oman osaamisen kehittäminen ja soveltaminen eri alojen työtehtävien näkökulmasta
 • Tarjolla olevat palveluvaihtoehdot

Keski-ikäisen osaajan markkinat 

Kesto: 2 h (live-luento), 2 h (verkkoluento)

Kuinka voin hyödyntää keski-ikään mennessä kertynyttä tietotaitoa ja soveltaa sitä uuden työuran haussa? Valmennusryhmässä saat aikaa pohtia omia vahvuuksiasi ja osaamistasi. Sen aikana käydään läpi työnhaun prosessia ja annetaan vinkkejä työnhakuun sekä työnhaun asiakirjojen sisältöihin viisikymppisen työnhakijan osaamista ja tarpeita ajatellen. 

Sisältö 

 • Omien vahvuuksien ja osaamisen hahmottaminen sekä mahdolliset kehittämiskohteet 
 • Piilotyöpaikat ja työnhaun vinkit 
 • Työnhaun asiakirjojen sisältö ja erottuvuus kilpailussa 

Minustako opiskelija?

Kesto: 2 h (verkkoluento)

Tämä verkkovalmennus on tarkoitettu kaikille, jotka miettivät ammatinvalintaa, suunnittelevat osaamisen kehittämistä tai harkitsevat alanvaihtoa. Sen aikana annetaan vinkkejä opiskelupaikan valinnan tueksi ja tietoa erilaisista opiskelumahdollisuuksista. Valmennus sisältää myös harjoituksia ja pohdintatehtäviä omien kiinnostusten kartoittamiseksi.

Sisältö

 • Mistä saat tietoa ja ohjausta uravaihtoehtojen selkiyttämiseen?
 • Tietoa opiskelujen rahoituksesta ja opiskelumahdollisuuksista.
 • Millaisia ammatinvalinta- ja koulutuspalveluita TE-toimisto tarjoaa?

Kuinka hyödynnän uusia digitaalisia palveluita? 

Kesto: 2 h (verkkoluento)

Verkkoluennon aikana käsitellään julkisten digitaalisten palveluiden tarjoamia mahdollisuuksia. Opit hyödyntämään uusia ja uudistuneita digitaalisia palveluita työnhaussa, palveluiden löytämisessä ja arjen asioinnin helpottamiseksi.  

Sisältö

 • Miten teen työllistymissuunnitelman Oma asioinnissa ja miten hyödynnän sitä työnhaussani? Miten jätän yhteydenottopyynnön?  
 • Suunnitelman toteuttaminen ja työpaikka- sekä koulutusehdotukset Oma asiointi -palvelussa. 
 • Suomi.fi -verkkopalvelun mahdollisuudet ja hyödyntäminen 
 • Työmarkkinatorin hakupalvelu, profiili, avoimet paikat ym. 

Sosiaalinen media työnhaussa

Kesto: 2 h (verkkoluento)

Valmennus on suunnattu työnhakijoille, jotka haluavat tietää enemmän sosiaalisen median hyödyntämisestä työnhaussa. Sen aikana käydään läpi yleisimmät työnhaussa käytettävät sosiaalisen median kanavat, kuten LinkedIn, Facebook ja Twitter. Osallistuja saa tietoa muun muassa hyvän profiilin rakentamisesta, osaamisen kuvailemisesta, eri kanavien mahdollisuuksista ja hakujen toiminnasta.

Sisältö

 • Miten hyödyntää sosiaalista mediaa työnhaussa?
 • Minkälainen on hyvä profiili?

LinkedIn työnhaussa aloittelijoille

Kesto: 3,5 h (live-valmennus), 2 h (verkkoluento)

Valmennus on tarkoitettu LinkedInin käyttöä aloittaville työnhakijoille. Osallistuttuasi sinulla on käsitys LinkedInistä työnhakukanavana sekä siitä, miten sovelluksen avulla voi tuoda esiin omaa osaamistaan. Valmennukseen osallistuneet saavat halutessaan myös henkilökohtaista palautetta omasta LinkedIn -profiilista.

Sisältö

 • Millainen on hyvä LinkedIn-profiili ja miten sovellusta voi hyödyntää työnhaussa?
 • Koulutuksen aikana tehdään erilaisia toiminnallisia tehtäviä oman profiilin kehittämiseksi
 • Osallistujalla olisi hyvä olla LinkedIn -profiili luotuna. Tilin perustaminen on ilmaista ja se luodaan osoitteessa www.linkedin.com

LinkedIn työnhaussa edistyneille

Kesto: 2 h (verkkoluento)

Valmennus on tarkoitettu LinkedIniä pidempään käyttäneille työnhakijoille, jotka kaipaavat uusia ideoita ja ajatuksia LinkedInin hyödyntämiseen työnhaussa. Sen aikana tutustutaan LinkedInin erilaisiin sisäänrakennettuihin palveluihin sekä tarkastellaan omaa profiilia ja sen hyödyntämistä työnhaussa.

Sisältö

 • Uusia ideoita ja ajatuksia LinkedInin hyödyntämiseen työnhaussa

Trainings in English

Job Seeking in Finland: How to do it

Duration: 2 h (webinar)

The training is pointed for job-seekers who have recently started their job-seeking in Finland. We will go through practical information about the Finnish working life. The goal of the training is to help you understand which factors matter when applying a job in Finland and what kind of channels to use when looking for a job. We will talk a bit about hidden jobs and how to find them. During the training you will also learn, what kind of service you can get from TE-office to support your active job seeking. This training is for those who cannot participate the trainings in Finnish.

Content

 • How to seek for a job in Finland and what kind of channels to use?
 • Hidden jobs and active job seeking.

Job seeking in Finland: CV and Cover Letter

Duration: 2 h (webinar)

This training is for job seekers who need help with writing or improving their CV and cover letter when looking for a job in Finland. You will learn how to construct your CV and what to write in the cover letter. We will talk about how the employer sees your CV and cover letter and how you are able to stand out from the crowd. This training is for those who cannot participate the trainings in Finnish.

Content

 • How to construct your CV?
 • What to write in the cover letter?

Job seeking in Finland: How to Succeed in an Interview

Duration: 2 h (webinar)

This training is for job seekers who wish to prepare for a job interview. We will discuss the most common and also not-so-common interview questions and how you could answer them. This training is for those who cannot participate the trainings in Finnish.

Content

 • How to prepare for the interview?
 • Presenting yourself and handling the performance anxiety.
 • The interview process.
 • Different type of interview questions.

Työnhaun teemapäivät ja -valmennukset

Työnhaun valmennuksia järjestetään myös teemapäivinä ja teemavalmennuksina. Teemoja järjestetään vuodenaikojen ja työmarkkinatarpeen vaihtelevuuden tuomiin tarpeisiin.

Sivun alkuun.

Oma
asiointi