Uravalmennukset ja koulutuskokeilu

Uravalmennuksiin ja koulutuskokeiluun hakeudutaan TE-palveluiden asiantuntija- ja psykologipalvelun ohjaamana, joten jätä yhteydenottopyyntö kiinnostuessasi Oma asiointi -palvelun kautta.

Yhteydenottopyyntö Oma asionti -palvelussa

Tukea koulutuksen ja työuran ratkaisuihin

Yhdessä kohti työtä -uravalmennus
Valmennuksessa saa tukea urasuunnitelmien selkiyttämiseen sekä ohjausta työhön ja koulutukseen hakeutumiseen. 

Esite (pdf)

Uravalmennus hoiva-alalle
Ryhmäpäiviä ja henkilökohtaista ohjausta sisältävä valmennus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille maahanmuuttajille. 35 päivää kestävä valmennus auttaa pääsemään hoiva-alan koulutukseen, työkokeiluun tai työhön. Syksyn valmennuksen aloitusajankohta on 28.10.2019.

Uravalmennus sote-alalle
Sosiaali- ja terveysalaan tutustuttava valmennus sisältää henkilökohtaista ohjausta, ryhmäpäiviä ja ohjatun työkokeilun suorittamisen. Uravalmennuksessa omia valmiuksiaan alalle voivat selvittää kaikki sote-alasta kiinnostuneet, niin lähihoitajaksi haluavat kuin jatko-opintoja pohtivatkin. Valmennusta järjestetään 14.10.2019 alkaen.

Uravalmennus kuljetus- ja logistiikkapalvelualalle
Kuljetus- ja logistiikka-alasta kiinnostuneille henkilöille tarkoitettu valmennus auttaa selkeyttämään omia urasuunnitelmia. Valmennuksen aikana osallistutaan työkokeiluun, ryhmävalmennukseen ja yksilöohjaukseen. Valmennus järjestetään 18.11.2019 alkaen.

Kiinnostuessasi uravalmennukseen osallistumisesta, jätä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelussa.

Oma asionti -palvelu


Koulutuskokeilu
Koulutuskokeilussa tutustut koulutuksen sisältöön ja ammatin vaatimuksiin. Näin voit arvioida koulutussuunnitelmaasi ja täsmentää sitä. Koulutuskokeilussa voit keskustella opettajien ja oppilaanohjaajien kanssa opiskeluun liittyvistä asioista. Voit myös tutustua oppilaitokseen ja opiskeluun seuraamalla oppitunteja. Koulutuskokeilu kestää enintään 10 päivää. 

Esite (pdf)

Oma
asiointi