Ulkomaalaisten metsämarjanpoiminta Suomessa

Suomeen saapuu vuosittain n. 4000 ulkomaalaista metsämarjanpoimijaa, suurin osa Thaimaasta. Ulkomaalaisten metsämarjanpoimijoiden mukana Suomeen oleskeluluvalla saapuvia työntekijöitä (esim. marjapaikanetsijöitä ja kokkeja) on n. 300. Ukrainasta ja Venäjältä arvioidaan saapuvan joitakin satoja metsämarjanpoimijoita.

Ulkomaalaisten metsämarjanpoiminta keskittyy pääasiassa Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskusten alueille.  Poimijat eivät ole työsuhteessa marjanostajiin eivätkä he myöskään ole yrittäjiä. Ulkomaiset metsämarjanpoimijat poimivat Suomessa marjoja heinäkuusta syys-lokakuuhun.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto neuvoo ulkomaalaisten metsämarjan ja luonnontuotteiden poimijoihin liittyvissä asioissa

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) hoitaa Suomessa ulkomaalaisten metsämarjan ja muiden luonnonvaraisten tuotteiden poimintaan liittyviä neuvonta- ja lausuntoasioita.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto neuvoo mm. ulkomaalaisia metsämarjanpoimijoita ja marjanpoimijoita kutsuvia yrityksiä seuraavissa asioissa:

 • ohjaaminen oikean viranomaisen luo
 • asiointi eri viranomaisten kanssa
 • työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tehtävät

Voit kysyä ulkomaalaisten metsämarjanpoimintaan liittyvistä asioista sähköpostitse osoitteesta marjanpoiminta.pohjois-pohjanmaa [a] te-toimisto.fi.

Metsämarjanpoimintaan liittyvät lausunnot

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston tehtäviin kuuluvat myös ulkomaalaisten metsämarjanpoimintaan liittyvät lausuntoasiat. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto antaa Suomen ulkomaan edustustoille pyynnöstä lausuntoja marjanpoimijoita maahan kutsuvien yritysten

 • ennakkoselvityksistä
 • liiketoimintaedellytyksistä marjateollisuuden alalla
 • kyvystä vastata maahan kutsumiensa ulkomaalaisten marjanpoimijoita koskevista velvoitteista ennen viisumien myöntämistä
 • kyvystä hoitaa ulkomaalaisia poimijoita koskevia velvoitteita poimintakauden jälkeen

Käytäntöjä ulkomaalaisia metsämarjanpoimijoita kutsuville yrityksille

Schengen-valtioiden ulkopuolisista maista tulevat metsämarjanpoimijat tarvitset kausityöntekoon Suomessa viisumin. Oleskelulupaa ei tarvita. Metsämarjanpoimintaan tulevat ulkomaalaiset eivät saa tehdä muuta työtä Suomessa. Tutustu ulkoasianministeriön kausityötä koskevaan ohjeistukseen.

Kaikki muut ulkomaalaisten metsämarjanpoimijoiden mukana Suomeen tulevat työntekijät (esim. autonkuljettajat, kokit ja marjapaikanetsijät) tarvitsevat oleskeluluvan joko työntekoon Suomessa tai elinkeinonharjoittamiseen Suomessa. Tutustu oleskelulupa-asioihin.

Kun kutsut ulkomaalaisia metsämarjanpoimijoita Suomeen, huolehdi:

 • lupa-asioista (esim. viisumit) ulkomaalaisten marjanpoimijoiden lähtömaassa
 • ulkomaalaisten marjanpoimijoiden perehdyttämisestä
 • poimintakauden aikana ja jälkeen aiesopimuksessa sovituista asioista, kuten majoituksesta

Mikäli työnantajana käytät vuokratyötä ja/tai alihankintaa, muistathan työnantajan lakisääteiset velvollisuudet. Tutustu lakiin tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä.

Tutustu myös seuraaviin:

Ihmiskaupan vastainen työ Suomessa:

Ulkomaalaisten metsämarjanpoimintaan liittyvä aiesopimus

Ulkomaalaisia metsämarjanpoimijoita kutsuvien vastuuyritysten, työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoasianministeriön välille on solmittu aiesopimus joulukuussa 2014, joka on päivitetty ja allekirjoitettu tammikuussa 2016. Sopimuksen tavoitteena on mm.

 • parantaa ja yhdenmukaistaa toimintatapoja, joita sovelletaan luonnontuotteita poimimaan ja toimintaan liittyvien tehtävien hoitamiseen tuleviin viisumivelvollisten maiden kansalaisiin
 • parantaa metsämarjanpoimijoiden ja liitännäistehtäviä hoitavien henkilöiden asemaa ja ansaintamahdollisuuksia
 • yhtenäistää kutsuvien vastuuyritysten toimintatapoja.

Aiesopimuksen sisältö on yksi osa Suomen ulkomaan edustuston viisumiharkintaa tilanteessa, jossa haetaan viisumia luonnontuotteiden poimintaan.

Aiesopimuksen mukaan kutsuvat vastuuyritykset mm. vastaavat ulkomaalaisten metsämarjanpoimijoiden ja liitännäistehtäviä hoitavien henkilöiden perehdyttämisestä. Perehdytys koskee mm. työskentelyä ja olosuhteita Suomessa sekä kutsuvan vastuuyrityksen, koordinaattorin ja metsämarjanpoimijoiden keskinäistä oikeudellisia suhteita, oikeuksia ja velvollisuuksia Suomessa.

Tutustu aiesopimukseen.

Oma
asiointi

TE-toimistomme esitteitä:

Tietoa metsämarjanpoiminnasta ulkomaalaisille poimijoille

Information to Wild Berry Pickers from Abroad (tietoa ulkomaalaisille metsämarjanpoimijoille englanniksi)

ถึงผู้เก็บลูกเบอร์รี่ป่าที่เป็นชาวต่างชาติ (tietoa ulkomaalaisille metsämarjanpoimijoille thaiksi)