Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu - hakeminen ja seuranta

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna (te-palvelut.fi)

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on palvelu, joka sovitaan TE-toimiston kanssa ennen opiskelun aloittamista työnhakijan työllistymissuunnitelmaan.

Kun haet omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella tuettuna, toimi näin:

  1. Jos et ole vielä TE-toimiston asiakas, käynnistä työnhakusi Oma asiointi -verkkopalvelussa.

  2. Ota yhteys TE-toimistoon ensisijaisesti sähköisesti Oma asiointi -palvelussa, jotta koulutustarpeesi voidaan arvioida. Mikäli et voi ottaa yhteyttä sähköisesti, ota yhteyttä puhelimitse.

  3. Toimita opintojen edellytysten tarkistamiseksi TE-toimistoon ennen opintojen aloittamista seuraavat asiakirjat:

Koulutuspalvelun tuottajan selvitys TE-toimistolle suunnitelluista opinnoista -Lomake TEM621 (Suomi.fi)Perustelu koulutustarpeelle - Lomake TEM623 (Suomi.fi)
Sekä opintorekisteriote kesken olevista opinnoista.

Tieto ratkaisusta voidaanko opintojasi tukea, tulee Oma asiointi -verkkopalveluun kohtiin Katsele omia tietojasi ja Oma suunnitelma. Kirjeellä saat tiedon kielteisestä ratkaisusta.

Jos opintoja voidaan tukea työttömyysetuudella palvelun aikana, TE-toimiston asiakkuus (työnhaku) pidetään voimassa, koska se on edellytyksenä työttömyysetuuden saamiselle. Työttömyysetuutta haetaan normaalisti työttömyyskassasta tai Kelalta. Etuushakemukseen merkitään "Koulutuksessa".

Opintojen etenemisen toteutumisesta ilmoitetaan Oma asiointi -verkkopalvelussa (www.te-palvelut.fi) Oma suunnitelma -kohdassa. Lisätietoja -kohtaan ilmoitetaan tarkemmin opintojen tilanteesta ja paljonko opintosi ovat edenneet. Opintojen eteneminen ilmoitetaan:

  • Ammattiopistoissa, aikuiskoulutuksessa ja muissa oppilaitoksissa opiskelevat 31.1. ja 30.6. mennessä.

  • Korkeakouluopiskelijat (ammattikorkeakoulut ja yliopistot) syyskauden opinnot 31.3. ja kevätkauden opinnot 30.9. mennessä.

Opintojen etenemistä seurattaessa otetaan huomioon vain tukiaikana suoritetut opinnot, ei esimerkiksi aikaisemmista opinnoista tai työhistoriasta saatavia hyväksilukuja tai opintojen tilapäisen keskeytyksen aikana suoritettuja opintoja. Opintojen tulee edetä:

  • Ammattiopistoissa, aikuiskoulutuksessa ja muissa oppilaitoksissa opiskelevilla koulutus- tai opintosuunnitelman mukaisesti (eli vähintään 3ov/kk, 4,5 osp/kk tai 25 h/vko)

  • Korkeakouluopinnoissa (ammattikorkeakoulut ja yliopistot) on suoritettava keskimäärin 5 opintopistettä tuettua opiskelukuukautta kohden

Jos opintojen etenemisestä ei ilmoiteta TE-toimiston kanssa sovitulla tavalla ja sovitussa ajassa, TE-toimisto voi antaa lausunnon, ettei opintoja enää voida tukea seuranta-ajankohdasta lukien. Tällöin työttömyysturvan maksaminen päättyy.

Jos opinnot eivät saadun selvityksen mukaan ole edenneet riittävästi, TE-toimisto katsoo, ettei opintoja voida pitää työttömyysetuudella tuettavana opiskeluna. Oikeus etuuteen voidaan evätä takautuvasti siitä ajankohdasta, josta alkaen opinnot eivät ole edenneet riittävästi. Opiskellessasi työttömyysetuudella tuettuna olet päätoiminen opiskelija. Mikäli tuen maksatus joudutaan eväämään tai opintosi jatkuvat tukiajan päättymisen jälkeen, ei sinulla ole oikeutta työttömyyden perusteella maksettavaan työttömyysetuuteen ennen kuin olet suorittanut opinnot loppuun tai eronnut opinnoista.

Jos TE-toimisto tarvitsee lisäselvityksiä, olemme sinuun yhteydessä joko kirjeellä tai puhelimitse 0295 -alkuisesta numerosta. Päivitäthän aina yhteystietosi Oma asiointi -verkkopalveluun.

Ilmoita TE-toimistoon opinnoissa tapahtuvista muutoksista. Työttömyysetuus on myönnetty suunnitelmassasi sovittuihin opintoihin. Yli kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä ilmoitetaan Oma asiointi -verkkopalvelussa (te-palvelut.fi).

Opintojen keskeytymisestä (esim. pitkäaikainen sairausloma, perhevapaa tai yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö) on ilmoitettava viipymättä TE-toimistoon sähköpostilla seuranta.pohjois-pohjanmaa [a] te-toimisto.fi. Tilapäisellä keskeytyksellä tulee olla TE-toimiston hyväksymä syy ja sen aikana et ole oikeutettu työttömyyden perusteella maksettavaan työttömyysetuuteen. Tilapäistä keskeytystä ei huomioida jälkikäteen ilmoitettuna. Tilapäisen keskeytyksen aikana voit opiskella, mutta suoritettuja opintoja ei oteta huomioon opintojen etenemisen seurannassa. Ilmoita myös viipymättä TE-toimistoon opintojen jatkumisesta keskeytyksen jälkeen.

Kun opintosi päättyvät, kuittaa Oma asiointi -verkkopalvelussa Oma suunnitelma -kohdassa kohta Opinnot on suoritettu ja liitä mukaan ajantasainen opintosuoritusote, tutkintotodistus tai osallistumistodistus. Jos et hae enää työttömyysetuutta, ilmoita työnhakutilanteesi ja päätä työnhaku.

Jos opinnot jatkuvat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna -palvelun jälkeen, ilmoita Oma asiointi verkkopalvelun Oma suunnitelma -kohdassa opintojen etenemisestä ja liitä mukaan ajantasainen opintosuoritusote tai oppilaitoksen todistus opintojen etenemisestä. Ilmoita myös työnhaun muutoksesta kohdassa Muu syy tai päätä työnhaku. Mikäli opintosi jatkuvat tukiajan päättymisen jälkeen, olet päätoiminen opiskelija etkä siten ole oikeutettu työttömyyden perusteella maksettavaan työttömyysetuuteen. Opintojen loppuajalle tulee selvittää mahdollisuus Kelan opintotukeen.

Jos lopetat opintosi kokonaan ennen valmistumista tai ennen opintojen suunniteltua päättymistä, toimita oppilaitoksen erotodistus ja ajantasainen opintosuoritusote tai oppilaitoksen todistus opintojen etenemisestä TE-toimistoon ja ilmoita työnhaun muutoksesta Oma asiointi -verkkopalvelussa.