Pilottiprojektit

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa on käynnissä seuraavat pilottiprojektit:

Sillanrakentaja

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) Sillanrakentaja-pilottiprojekti etsii uusia innovatiivisia toimintamalleja ja palveluja siihen, miten TE-toimisto voisi palvella entistä paremmin alueen työnantajia ja pk-yrittäjiä. Pilotin tavoitteena on myös löytää uusia tapoja Broadcom Communications Finlandilta irtisanottujen työllistämiseen.

Sillanrakentajassa selvitetään ostopalveluiden avulla uusia työtapoja henkilöstön rekrytointiin ja muuhun yritysten ja henkilöstön kehittämiseen. Tavoitteena on myös löytää yrityksistä ns. piilotyöpaikkoja. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston Sillanrakentaja-pilotin toteuttaja on Oulun Aikuiskoulutuskeskus OY (OAKK). Pilotin aikana OAKK:n toteuttaa 2500 yrityskontaktointia ja esittelee samalla TE-toimiston palveluja yrittäjille ja työnantajille.

Yrityskontaktoinnin kohderyhmään kuuluvat eri alojen yritykset Pohjois-Pohjanmaan alueella painottuen Oulun, Ylivieskan ja Raahen seutukuntien alueille. Pilottiprojektin yhtenä näkökulmana on edistää yritysten liiketoimintamahdollisuuksia uusimman ICT-alan osaamisen hyödyntämisen keinoin koko maakunnan alueella.

Sillanrakentajan-pilotti on EGR-rahoitteinen, osa Broadcomiin irtisanomisiin perustuvaa EGR-hanketta. Sillanrakentaja-pilottiin on saatu rahoitusta myös työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM). Pilotti toteutetaan vuosina 2015-2016.

Lue lisää EGR-hankkeesta
Työnantajayhteistyön uusi toimintamalli - iskujoukon toiminta

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto sai työ- ja elinkeinoministeriöltä syksyllä 2014 erillisrahoituksen työnantajayhteistyön uuden toimintamallin kokeilemiseen. Rahoitusta saatiin ns. iskujoukon palkkaamiseen. Vuoden 2015 alussa toimintansa aloittanut iskujoukko koostuu viidestä asiantuntijasta, jotka palvelevat pk-yrittäjiä ja työantajia. Iskujoukon toiminta lisää entisestään Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston palvelua ja näkyvyyttä alueen yrittäjille ja työnantajille. Ryhmän palveluvalikoimaan kuuluvat kaikki TE-toimiston palvelut yrittäjille ja työnantajille sekä erityisesti pk-yritysten kehittämisohjelmat ja työnantajan kanssa toteuttavat yhteishankintakoulutukset. Iskujoukon työ liittyy erityisesti Oulun seutua ravistelevaan ICT-alan rakennemuutokseen ja päämääränä on löytää erityisesti ICT-alalta irtisanotuille työ- tai kehittämishankepaikkoja eri toimialojen yrityksistä. TE-toimiston tavoitteena on jatkaa hyväksi havaittua toimintamallia vuoden 2017 alkuun saakka.

Iskujoukon työ on tuottanut jo nyt alueella positiivista tulosta. Iskujoukko on löytänyt vaativassa työmarkkinatilanteessa Pohjois-Pohjanmaan yrityksistä lokakuuhun 2015 mennessä yli 70 piilotyöpaikkaa, toteuttanut lähes 420 yrityskäyntiä ja aloittanut seitsemän rekrytointikoulutuksen (RekryKoulutuksen) valmistelut työnantajien ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Iskujoukko on löytänyt alueen yrityksistä ja organisaatioista mm. seuraavat piilotyöpaikat: pelisuunnittelija, sosiaalisen median osaaja, tuotekehittäjä, kylmälaiteasentaja, tuotantopäällikkö, vientisihteeri, kirjanpitäjä, kaivoslaborantti, tuottaja, kokki ja varastotyöntekijä.

Rajat ylittävä yritysyhteistyö Norjaan

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa käynnistyi työ- ja elinkeinoministeriön erityisluvalla tammikuussa 2015 Norjan työmarkkinamahdollisuuksien selvittämiseksi rajat ylittävän yritysyhteistyön pilotti.

Pilotin tavoitteena on pohjoisen alueen työvoiman hyödyntäminen ja liikkuvuuden lisääminen norjalaisten yritysten käyttöön. Pilotissa on luotu kontakteja Tromssan ja Nordlandin alueen yrityksiin ja henkilöstöpalveluyrityksiin sekä kokeiltu uudenlaisia toimintatapoja työantajayhteistyössä. Tavoitteena on samalla madaltaa työnantajan ja työntekijän välistä kohtaanto-ongelmaa.

Pilottia on suunniteltu yhteistyössä Business Oulun kanssa. Pilotin toimintaa on tarkoitus jatkaa myös vuonna 2016.

Oma
asiointi