Valmennus ja koulutus

Valmennukset

Työnhakuvalmennus
Työnhakuvalmennuksessa kehität työnhakutaitojasi. Valmennuksia on eri teemoista ja ne kestävät yleensä 1-10 päivää.

Uravalmennus
Uravalmennuksessa saa tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen.

Työnhaku- ja uravalmennuksien aikataulut löydät tapahtumakalenteristamme.
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston tapahtumakalenteri

Työhönvalmennus
Työhönvalmentaja auttaa henkilökohtaisesti, kun etsit sinulle sopivaa työpaikkaa. Työhönvalmennukseen voit ilmoittautua ottamalla yhteyttä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoon.
Asiointi Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa

Suuntana työ -valmennus
Suuntana työ on työnhakijoille suunnattu henkilökohtainen palvelu, jossa tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Palvelussa työnhakija saa yksilöllistä ohjausta esimerkiksi työpaikan etsimisessä, työnhakuprosessissa, oman osaamisen tunnistamisessa ja työllistymissuunnitelman laatimisessa. Palvelun kesto on enintään 12 tuntia kolmen kuukauden aikana.

Suuntana työ -valmennukseen voit ilmoittautua jättämällä yhteydenottopyynnön Oma asiointi -verkkopalvelussa.
Kirjaudu Oma asiointi -verkkopalveluun.

Takaisin työelämään -valmennus
Takaisin työelämään -valmennusta tarjotaan ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömille asiakkaille, jotka ovat palkkatukityössä eikä määräaikainen työsuhde johda pidempään työllistymiseen työnantajalla.

Kesto pääsääntöisesti 8-20 tuntia/enintään 8 kk aikana. Kohderyhmänä ennen palkkatukityötä yhdenjaksoisesti 12 kk tai 12 kk/16 kk tarkastelujaksolla työttömänä olleet asiakkaat.
Palvelun esite

Opintovalmennus
Opintovalmennus on tarkoitettu Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston asiakkaille, jotka opiskelevat omaehtoisen opiskelun tuella saattaakseen korkeakoulututkinnon (AMK, yliopisto) valmiiksi. Opintovalmennusta voi saada 20h/asiakas, puolen vuoden ajan. Palvelun tuottaa Vinkei Oy.

Valmennukseen voi hakea ottamalla yhteys osoitteeseen: seuranta.pohjois-pohjanmaa[a]te-toimisto.fi.
Palvelun esite

Työvoimakoulutukset

Ammatillinen työvoimakoulutus (te-palvelut.fi) Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus (te-palvelut.fi)Haku- ja valinta työvoimakoulutukseen (te-palvelut.fi)

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa työelämän lupa- ja korttikoulutukset työvoimakoulutuksena.

RekryKoulutuksilla koulutetaan osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yrityksiin.

Pohjois-Pohjanmaalla alkavat työvoimakoulutukset ja RekryKoulutukset löydät TE-palveluiden koulutushausta:Haussa oleva työvoimakoulutus (te-palvelut.fi)RekryKoulutukset Pohjois-Pohjanmaalla (te-palvelut.fi)