Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa (te-palvelut.fi)Työntekijän vapaajärjestelmät (te-palvelut.fi)
Kun vuorotteluvapaalle jäävän työpaikka sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella:

Vuorotteluvapaalle jäävän tulee toimittaa työnantajan ja työntekijän allekirjoittama alkuperäinen vuorottelusopimus TE-toimistoon ennen vapaan alkamista. Myös työnantajalla ja työntekijällä tulee olla kummallakin omat kappaleensa sopimuksesta.

Työnantaja huolehtii kahden tarvittavan liitteen toimittamisesta:
1) sijaisen työsopimuksen tai määräyskirjan
2) vapaamuotoisen todistuksen vuorotteluvapaalle jäävän palkattomista poissaoloista 13 kuukauden ajalta ennen vuorotteluvapaan alkua.

Asiakirjat toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston asiointipaikkoihin postitse tai henkilökohtaisesti.Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston yhteystiedot
Lisätietoja vuorotteluvapaasta Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella osoitteesta
vuorotteluvapaa.pohjois-pohjanmaa [a] te-toimisto.fi

Oma
asiointi