Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa (te-palvelut.fi)Työntekijän vapaajärjestelmät (te-palvelut.fi)
Kun vuorotteluvapaalle jäävän työpaikka sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella:

Vuorotteluvapaalle jäävän tulee toimittaa työnantajan ja työntekijän allekirjoittama alkuperäinen vuorottelusopimus TE-toimistoon ennen vapaan alkamista. Myös työnantajalla ja työntekijällä tulee olla kummallakin omat kappaleensa sopimuksesta.

Teknisistä syistä johtuen käynnistämme vuorotteluvapaalle jäävän työnhaun voimaan vuorokaudeksi. Asia ei vaadi vuorottelukorvauksen hakijalta toimenpiteitä.

Työnantaja huolehtii kahden tarvittavan liitteen toimittamisesta:
1) sijaisen työsopimuksen tai määräyskirjan
2) vapaamuotoisen todistuksen vuorotteluvapaalle jäävän palkattomista poissaoloista 13 kuukauden ajalta ennen vuorotteluvapaan alkua.

Asiakirjat toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston asiointipaikkoihin postitse tai henkilökohtaisesti.Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston yhteystiedot
Lisätietoja vuorotteluvapaasta Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella osoitteesta
vuorotteluvapaa.pohjois-pohjanmaa{a}te-toimisto.fi

Oma
asiointi
Haussa olevat työpaikat

Haussa oleva työvoimakoulutus

Ålands arbetskrafts- och studieservicemyndighet (Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomainen)