Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa (te-palvelut.fi)Työntekijän vapaajärjestelmät (te-palvelut.fi)
Kun vuorotteluvapaalle jäävän työpaikka sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella:

  • Vuorotteluvapaalle jäävä toimittaa ennen vapaan alkamista työnantajan ja työntekijän allekirjoittaman vuorottelusopimuksen sekä liitteenä selvityksen, josta ilmenee, että vuorotteluvapaan edellytykset täyttyvät. Niitä ovat edeltävän vuoden työssäolo ja sen kokoaikaisuus, jonka voi todistaa esimerkiksi jäljennöksellä palkkatodistuksesta.
  • Työnantaja toimittaa viipymättä vuorotteluvapaan alkamisen jälkeen luotettavan selvityksen työttömän palkkaamisesta vapaan ajaksi eli mielellään jäljennöksen työsopimuksesta tai määräyskirjasta.

Asiakirjat toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston asiointipaikkoihin postitse tai henkilökohtaisesti.

Pohjois-pohjanmaan TE-toimiston yhteystiedot
Lisätietoja vuorotteluvapaasta Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella osoitteesta vuorotteluvapaa.pohjois-pohjanmaa [a] te-toimisto.fi