Palveluprosessin kartta yhteistyökumppaneille Tuetun työllistymisen palveluissa

Palveluprosessin kartan tavoitteena on selkiyttää työnhakija-asiakkaan palveluprosessia silloin, kun asiakkaan on arvioitu hyötyvän tuetun työllistymisen palveluista TE-toimistossa. Asiakkaan palvelutarve arvioidaan muutostilanteessa TE-toimistossa (monikanavapalvelut).

Asiakkaan ilmoittaessa muutoksen työnhaussaan verkkopalvelussa, hänet ohjataan automaattisesti palvelutarvetta arvioiviin kysymyksiin, jonka jälkeen asiakkaan tulee laatia oma suunnitelma verkossa. Työnhaun muutoksen tai työnhaun aloittamisen yhteydessä verkkopalvelu ohjaa asiakkaan palvelutarpeen mukaisiin palveluihin (työnvälitys- ja yrityspalvelut, osaamisen kehittämisen tai tuetun työllistymisen palvelut), tarvittaessa TE-toimisto on yhteydessä asiakkaaseen.

Tuetun työllistymisen palveluissa asiakkaana on työnhakija, joka tarvitsee keskimääräistä enemmän yksilöllistä tukea ja/tai moniammatillista palvelua avoimille työmarkkinoille työllistyäkseen ja/tai kouluttautuakseen.

Asiakkaan palvelutarvetta arvioidaan työllistymisen polun neljän päävaiheen kautta. Palvelutarve ohjaa henkilölle tarjottavia palveluita. Asiakas voi olla työllistymisen polullaan kuntoutumisen, suunnan ja tavoitteiden, osaamisen kehittämisen tai työllistymisen ja sen tuen vaiheessa. Työllistymisen polun vaihe arvioidaan aina kun asiakkaan kanssa ollaan yhteydessä. Jokaisessa työllistymisen polun vaiheessa asiakkaalle voidaan tarjota sopivia TE-toimiston tai yhteistyökumppaneiden palveluja.

Palvelukartta

Oma
asiointi