Yhteistyökumppaneille

Työllisyyskatsaus

ELY-keskuksen kuukausittain julkaisemat työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaus

Ammattibarometri
www.ammattibarometri.fiAmmattibarometri on väline, jonka avulla arvioidaan työvoiman kysyntää ja tarjontaa, sekä näiden välistä tasapainoa eri ammateissa ja eri alueilla. Arviot koskevat lähitulevaisuutta eli noin puolen vuoden ajanjaksoa arviointihetkestä eteenpäin. Ammattibarometrin arviot perustuvat työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) asiantuntemukseen paikallisten työmarkkinoiden toiminnasta.

Nuorisotakuu

Nuorisotakuu tarjoaa peruskoulun päättävälle tai alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle koulutus-, työkokeilu-, työpaja-, kuntoutus- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Työllistymisen lisäksi nuorisotakuuseen sisältyy koulutustakuu, joka takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan. Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon suorittamiseen niille alle 30-vuotiaille, jotka ovat aiemmin jääneet pelkän peruskoulun varaan. Nuorisotakuussa merkittävä tehtävä on myös nuorten työpajoilla ja etsivällä nuorisotyöllä.
Nuorisotakuu

Pohjois-Savon TE-toimiston yhteystiedot

toimipaikkojen aukioloajat ja toimipaikkakohtaiset tarkennukset löytyvät kunkin toimipaikan omilta sivuilta.

Toimiston johto
Soile Lahti, johtaja, p. 0295 043 513
Päivi Halonen, Osaamisen kehittämisen palvelujohtaja,
p. 0295 043 545 ( johtajan sijainen)
Salla Rönkkö, Työnvälitys- ja yrityspalvelujen palvelujohtaja,
p. 0295 043 686
Helena Poutiainen, Tuetun työllistymisen palvelujohtaja,
p. 0295 043 672

Median kontaktit
Anne Rantonen, viestintä, 0295 043 678

Sähköpostiosoitteemme on muotoa etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

Seuraa TE-palvelut Messin tapahtumia
tapahtumakalenterista www.te-palvelut.fi/pohjois-savoFacebookissa@POSTEpalvelu TwitterissäTE-palvelut Messin esittelyvideoMessiLive, tapahtumat Messistä live -lähetyksinä

Päivitetty 23.12.2016