Aktuellt

« Tillbaka

Behandlingstider för ärenden vid Österbottens arbets- och näringsbyrå

Behandlingstider för ärenden vid Österbottens arbets- och näringsbyrå

Behandlingstiderna förutsätter att alla dokument som hör till beslutet har tillställts arbets- och näringsbyrån. Det lönar sig att göra ansökan och utredning elektroniskt, eftersom behandlingstiden är då mycket kortare.

  • arbetskraftspolitiska utlåtanden som ges på basis av arbetsintyg 10 arbetsdagar
  • utkomstskyddets sakkunnigbehandling 30 dagar
  • avtal om arbetsprövning på arbetsplatsen 10 arbetsdagar
  • beslut om lönesubvention 10 arbetsdagar
  • beslut om startpeng 10 arbetsdagar
  • beslut om att stöda frivilliga studier 10 arbetsdagar
  • beslut om stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen 15 arbetsdagar

 


E-
tjänster