Aktuellt

« Tillbaka

Sysselsättningsöversikt för maj: Tillväxttjänster för företag bidrar till att förbättra sysselsättningen

Vid Österbottens arbets- och näringsbyrå fanns det i slutet av maj sammanlagt 6692 arbetslösa arbetssökande. Det är 697 färre än för ett år sedan. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 172 personer. Arbetslösheten fortsätter att minska på Österbottens NTM-centrals område: jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 9,4 procent och antalet heltidspermitterade med 20,0 procent. Jämfört med april minskade andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften med 0,1 procentenheter på Österbottens NTM-centrals område och 0,2 procentenheter i hela landet.

I maj var antalet nya lediga jobb ändå 22,1 procent mindre än året innan. Den här tiden på året är det rätt vanligt att antalet nya lediga jobb minskar, även om den förbättrade ekonomiska situationen har bidragit till att antalet lediga jobb allt oftare ökar även under våren.

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är fortsättningsvis den lägsta i Fastlandsfinland (5,8 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Läs mer


E-
tjänster