Aktuellt

« Tillbaka

Är du arbetslös arbetssökande och fått en studieplats?

Är du arbetslös arbetssökande och  fått en studieplats?

Om du är en arbetssökande över 25 år och har fått en studieplats och vill reda ut, om dina studier kan stödas med arbetslöshetsförmån, följ dessa anvisningar:

  • Ta emot studieplatsen
  • Ta kontakt med TE-byrån i god tid innan studierna inleds och tillställ följande bilagor för att ärendet kan behandlas
  1. TEM621 Utbildningsproducentens redogörelse till arbets- och näringsbyrån om studier som avses stödjas med arbetslöshetsförmån
  2. TEM623 Motivering till utbildningsbehov 

till TE-byrån per e-post registratur.osterbotten@te-byran.fi eller per post Österbottens TE-byrå, Registratur, PB 66, 65101 VASA eller personligen till nättjänstrådgivaren vid den verksamhetspunkt som har öppet.

  • Vänta tills vi kontaktar dig.

 

Ytterligare information om frivilliga studier med arbetslöshetsförmån:

  • TE-tjänsters webbplats Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån
  • TE-byråns riksomfattande Utbildningsrådgivning, tfn 0295 020 712, må-fre   kl. 9.00–16.15.
  • Information om att ansöka om förmån och om utbetalningen får du från den egna arbetslöshetskassan  eller FPA.

 

OBS!

Stöd för frivilliga studier ska alltid ansökas om innan studierna börjar. Om ansökan sker under rusningstider när terminen inleds, kan det tyvärr dröja innan du får ett beslut. Trots detta kan du ta emot studieplatsen och inleda dina studier i vanlig ordning. Då ges beslutet retroaktivt. Här måste du ta risken, eftersom om beslutet är nekande, är du inte berättigad till arbetslöshetsförmån under ifrågavarande tid. Då kan du ansöka om statligt studiestöd (www.kela.fi) eller avbryta studierna.Om du avbryter studierna medför det inga konsekvenser för utbetalning av arbetslöshetsförmån från den dagen du avbryter studierna.

20190627


E-
tjänster