Service för blivande företagare

Nylands arbets- och näringsbyrå har många olika tjänster att erbjuda blivande företagare eller den som funderar på att bli företagare:

  • Företagartest
  • Yrkesvägledning
  • Arbetsprövning
  • Företagarutbildning (på finska)
  • Företagssidorna på webbplatsen Suomi.fi och Mitt FöretagsFinland
  • Företagsrådgivning vid nyföretagarcentraler och utvecklingsbolag

Läs mer om våra tjänster i vår servicepresentation (pdf)

Rådgivning per telefon
FöretagsFinlands telefontjänst ger information och rådgivning i allmänna frågor som gäller grundande av företag. Se länken nertill på Suomi.fi-portalens företagssidor.

Personlig rådgivning
Nyföretagarcentralerna och utvecklingsbolagen ger råd för hur man grundar ett företag på olika områden. Hos dem får du den bästa sakkunskapen om de lokala förhållandena. Kontaktuppgifter finns i den ovan nämnda servicepresentationen.

Startpeng i Nyland
Läs om ansökningsförfarandet och förbered dig noga innan du ansöker om startpeng. Anvisningar om startpengens belopp och ansökningsförfarandet samt våra kontaktuppgifter i Nyland finns här. (på finska, broschyr på svenska)

Startti Plus 2.0

Nylands arbets- och näringsbyrå erbjuder nya startpengstagare den avgiftsfria experttjänsten Startti Plus 2.0. Syftet med tjänsten är att ge företagaren goda förutsättningar för lönsam affärsverksamhet och tillväxt samt att stödja utvecklingen av företagarens markandsföringskompetens.

Läs mer om Startti Plus 2.0

Att vara företagare
Våra sakkunniga inom servicen för blivande företagare finns tillgängliga för nya företagare under företagets tre första verksamhetsår. Vi erbjuder möjligheter till utbildning, nätverksbildning och utveckling av företagsverksamheten. Läs mer om våra tjänster i vår servicepresentation (pdf).

I egenskap av startpengskund kan du alltid ta kontakt med den sakkunniga som fattat beslutet.

E-
tjänster