Service för blivande företagare

Nylands arbets- och näringsbyrå har många olika tjänster att erbjuda blivande företagare eller den som funderar på att bli företagare. Läs mer om våra tjänster i vår servicepresentation (pdf).

Rådgivning per telefon

FöretagsFinlands telefontjänst ger information och rådgivning i allmänna frågor som gäller grundande av företag. Du hittar kontaktuppgifterna på telefontjänsten FöretagsFinlands egna sidor.

Personlig rådgivning

Nyföretagarcentralerna och utvecklingsbolagen ger råd för hur man grundar ett företag på olika områden. Hos dem får du den bästa sakkunskapen om de lokala förhållandena. Kontaktuppgifterna finns i den ovan nämnda servicepresentationen.

Startpeng i Nyland

Läs om ansökningsförfarandet och förbered dig noga innan du ansöker om startpeng. Anvisningar om startpengens belopp och ansökningsförfarandet samt våra kontaktuppgifter i Nyland finns här. (på finska, broschyr på svenska)

Startti Plus 2.0

Nylands arbets- och näringsbyrå erbjuder nya startpengstagare den avgiftsfria experttjänsten Startti Plus 2.0. Syftet med tjänsten är att ge företagaren goda förutsättningar för lönsam affärsverksamhet och tillväxt samt att stödja utvecklingen av företagarens markandsföringskompetens. Läs mer om Startti Plus 2.0

Att vara företagare

Våra sakkunniga inom servicen för blivande företagare finns tillgängliga för nya företagare under företagets tre första verksamhetsår. Vi erbjuder möjligheter till utbildning, att bilda nätverk och utveckla företagsverksamheten. Läs mer om våra tjänster i vår servicepresentation.

Som startpengskund kan du alltid ta kontakt med den sakkunniga som fattat beslutet.

E-
tjänster