Yrkesvägledning och karriärvägledning

Hur kommer man till yrkesvägledning?

Fråga om yrkesvägledning då du besöker TE-byrån eller ring till yrkesvägledningens tidsbeställning 0295 041 400 (må–to kl 12–14).

Nylands TE-byrå erbjuder gratis yrkesvägledning och karriärplanering åt alla och i alla åldrar.

Yrkesvägledning är i huvudsak diskussion, där man funderar på kundens utbildnings- och karriäralternativ. I vägledningen kan förutom diskussion ingå också bl.a. självbedömningsuppgifter, test och hemuppgifter. Målsättningen är att stöda kunden i hans/hennes lösningar.

Yrkesvägledning erbjuds av arbets- och näringsbyråns psykologer och vägledningen är konfidentiell. En vägledningsdiskussion varar ca en timme och man kan komma och diskutera en eller flera gånger.

Vid yrkesvägledningen får du hjälp när du funderar på utbildnings- och karriäralternativ, om du har t.ex. följande frågor:

  • Inom vilken bransch eller till vilken utbildning ska jag rikta mig, kunde jag byta bransch?
  • Vad är jag intresserad av, vad är viktigt för mig?
  • Vad kan jag, vilka är mina starka sidor och vad kunde jag utveckla vidare?
  • Hur mycket är jag färdig att satsa för att nå mina mål?
  • Måste jag ta hänsyn till mitt hälsotillstånd när jag gör mitt yrkesval?

TE-byråns yrkes- och karriärvägledning (pdf)

Information om utbildning

TE-tjänsterna erbjuder också utbildningsrådgivning. Av vår utbildningsrådgivning får du information om att söka sig till utbildningar, deras innehåll och finansiering, samt om olika yrken och yrkesområden.

Ring utbildningsrådgivningens nummer 0295 020 712 eller skicka dina frågor per e-post åt utbildningsradgivning@te-byran.fi.

» Koulutusneuvonta på Facebook

E-
tjänster