Aktuellt

« Tillbaka

Toimiston johto on kohdentanut palkkatuen käyttöä vuodelle 2019

Hämeen TE-toimisto myönsi palkkatukia ja starttirahoja vuonna 2018 yhteensä 21 milj. euroa 3.500 tukipäätöksellä. Starttirahojen osuus oli 1,9 milj. euroa.  Hämeessä on ollut vuonna 2018  palkkatuetussa työssä  keskimäärin 1400 ja yrittäjänä starttirahalla keskimäärin 230 henkilöä.

Palkkatuen ja starttirahoituksen määrällinen volyymi voidaan pitää entisellä tasolla. Valtion tulo- ja menoarvion mukaan palkkatukea tulee suunnata entistä enemmän yrityksien rekrytointeihin. Kolmannen sektorin toimijoille elinkeinotoimintaan kuulumattomaan työhön yli kaksi vuotta työttömänä olleista maksettavan 100 % palkkatuen määrä säilyy velvoitteineen nykyisellä tasolla.

TEM on päättänyt käynnistää palkkatukeen liittyvän lainsäädännön uudelleenarviointi­työskentelyn. Mahdolliset lainsäädäntömuutokset tulisivat voimaan 2021 lukien.


E-
tjänster