joBitti - Jobbsökargrupper på webben

IllustrationsbildLämna inte utan jobb!

  • Funderar du på vad du ska skriva i din arbetsansökan?
  • Går jobbsökningen annars bara trögt?
  • Hur urskilja sig från de andra jobbsökarna?

De landsomfattande joBitti-jobbsökargrupperna är avsedda för personer i alla åldrar som vill förbättra sina jobbsökarfärdigheter. Tyngdpunkten i gruppen lägger vi på diskussioner, att vi delar med oss av våra erfarenheter och att söka nya synvinklar. 

Arbetet på nätet är oberoende av tid och plats så du kan delta i grupperna också vid sidan av arbete eller studier. Jobbsökargrupperna genomförs på läroplattformen Moodle som är öppen 24/7. För att kunna delta behöver du en dator och internetförbindelse. Tidpunkten och platsen bestämmer du själv.

joBitti erbjuder olika grupper som kan vara till stöd i din jobbsökning:

Fyra veckor lång Jobbsökargrupp åt unga och åt vuxnaTvå veckor lång CV-WorkshopJobbsökagrupp via video (endast på finska)
Du kan anmäla dig till grupperna via Evenemangskalendern.

EVENEMANGSKALENDER

CV-Workshop/TÄYNNÄ

MAJ 27 2019
må 27.05.2019
kl. 10:00
Verkossa