Aktuellt

« Tillbaka

Tukea työnantajille ja yrittäjille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Löydät Kaakkois-Suomen TE-toimistosta palvelut yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin. Palvelemme henkilöstön vähentämiseen ja hankintaan liittyvissä tilanteissa, sekä kaikissa yrityksen kehittämistarpeissa. Olemme osa julkista yrityspalvelukokonaisuutta ja ohjaamme sinut tarvittaessa eteenpäin verkostomme muihin palveluihin.


Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva

Laki yrittäjien ja freelancereiden oikeudesta työttömyysturvaan tulee voimaan 8.4.2020. Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Jos yrittäjä on rekisteröitynyt työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on myös oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi voimassa. Tukea voi kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset täyttyvät. Työnhakijaksi ilmoittaudutaan henkilöasiakkaana TE-toimistoon, jonka yrittäjä voi tehdä sähköisesti verkossa Oma asiointi –palvelussa. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. Sen jälkeen yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta, jonka Kela maksaa yrittäjälle. TE-palveluiden verkkosivuilta löydät ohjeita työnhakijaksi ilmoittuvalle yrittäjälle jonka lopussa on myös tarkempi "askel askeleelta"-ohje ilmoittautumisesta. Työmarkkinatukea haetaan Kelan asiointipalvelusta. Tarkempi ohjeistus löytyy Kelan verkkosivuilta

UKK yrittäjän työttömyystuesta


Starttirahan enimmäiskestoa on pidennetty väliaikaisesti 18 kk pituiseksi

Starttirahan enimmäiskestoa pidennettiin 1.5.2020 väliaikaisesti 18 kk pituiseksi. Muutos koskee yrittäjiä, joiden starttirahakausi on meneillään tai alkaa viimeistään 30.6.2020. Muutos on voimassa 30.6.2021 asti. Kaakkois-Suomen TE-toimisto on lähettänyt viestiä kaikille alueen yrittäjille, joita muutos koskee.

 

Uusi kustannustuki yrityksille koronatilanteessa

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Se kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Uusi tukimuoto on vielä lakivalmistelussa. Usein kysytyt kysymykset yritysrahoituksesta


Yrittäjän 2000€ toimintatuki

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuki on 2000 euroa. Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Yksinyrittäjien toimintatukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. Jos 2000 euron tukea haetaan kiinteisiin kuluihin, se ei vaikuta työttömyysturvaan.


Ohjeet lomautus- tai henkilöstön vähennystilanteissa

Yhteistoimintalain piiriin kuuluvien työnantajien on ilmoitettava YT-neuvotteluista TE-toimistoon. Neuvotteluista tulee tehdä YT-esitys, jos ne johtavat lomautuksiin tai henkilöstön vähennyksiin. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neuvottelujen alkaessa sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi.

Uuden lakimuutoksen mukaan työnantajan on 9.4.2020 alkaen ilmoitettava työntekijöiden irtisanomisesta TE-toimistolle, jos tuotannollisella tai taloudellisella perusteilla irtisanottavia työntekijöitä on vähintään kymmenen (vaikka ei kuuluisikaan yhteistoimintalain piiriin). TE-toimistolle tehtävästä ilmoituksesta on käytävä ilmi irtisanottavien työntekijöiden lukumäärä, ammatit tai työtehtävät sekä työsuhteiden päättymisajankohdat. Tiedot sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi.

Yrityspalvelumme ja muutosturva-asiantuntijamme auttavat sinua, kun kyse on henkilöstön vähentämiseen liittyvistä aiheista. Muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön. Asiantuntijamme antavat tarvittaessa yrityskohtaista lomautuksiin liittyvää neuvontaa. Työntekijän lomautuksella työnantaja keskeyttää sopimukseen liittyvän työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesti. Lomautuksen aikana työsuhde säilyy muutoin voimassa.


Kaakkois-Suomen TE-toimiston asiantuntijat muutosturva-asioissa

Leena-Maria Kyyhkynen puh. 0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila puh. 0295 042 087

Katso työnantajan ohjevideo lomauttamisesta

 

Apuna tiedonhaussa myös muutosturva-chatbot Teuvo

Muutosturva-chatbot on apunasi erilaisissa muutosturva- ja lomautustilanteissa, Löydät Teuvo-botin seuraavilta sivuilta:

Muutosturva työnantajan kannalta
Lomauttaminen työnantajan kannalta
Jos sinut irtisanotaan - muutosturva
Jos sinut lomautetaan


Lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika lyhenevät väliaikaisesti

Työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehtävät muutokset ovat voimassa 1.4.–30.6.2020. Tavoitteena on, että työnantajat voivat sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin tilanteessa, jossa koronavirusepidemia on heikentänyt äkillisesti ja voimakkaasti tuotteiden ja palveluiden kysyntää.  Lue lisää uutisesta

  • Lomautusilmoitusaika lyhentyy: työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista.
  • Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhentyy: neuvotteluiden kesto on vähintään viisi päivää.
  • Määräaikaisen lomauttaminen mahdolliseksi: työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.
  • Työsopimuksen purkaminen koeajalla helpottuu: työnantaja voi purkaa työsopimuksen koeaikana myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.
  • Takaisinottovelvollisuus pidentyy: työnantajalla on yhdeksän kuukauden ajan velvollisuus ottaa työntekijä takaisin töihin, jos työntekijä on irtisanottu välillä 1.4.–30.6. tuotannollisista tai taloudellista syistä

 

Rahoitus- ja talousapu –neuvontapalvelut

TEM on jakanut päivitetyt toimintaohjeet yrityksen koon mukaan.

Maksuaika-asioissa ja lisäkäyttöpääoma tarpeissa yrityksen tulee ottaa pääsääntöisesti yhteyttä omaan pankkiin tai Finnveraan. Myös verojen ja eläkemaksujen osalta on mahdollista käyttää erityisjärjestelyjä. Ajankohtaista yrityksille koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen

Yritys-Suomi talousapu on neuvontapalvelu maksuvaikeuksiin joutuneille yrityksille. Palvelusta saat apuja myös koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamiin tilanteisiin. Talousapu palvelee valtakunnallisesti arkisin klo 9-16 numerossa: +358 295 024 880.

Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut kysymys ja vastaussivuston koronan vaikutuksista yritysten rahoituksiin: Kysymyksiä ja vastauksia yritysrahoituksesta ja koronan vaikutuksista yrityksille (TEM)

Tutustu myös Suomen yrittäjien kokoamaan ja jatkuvasti päivittyvään korona-ohjeistukseen yrittäjille.
 

ELY-keskusten poikkeusrahoitus

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille. Hakemusten sujuvan käsittelyn vuoksi työnjako ELY-keskusten rahoituksen ja Business Finlandin rahoituksen kesken määräytyy yrityksen henkilömäärän perusteella. Yrityksen kehittämisavustuksena myönnettävää tukea voi hakea joko tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin.

Lisätietoja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päivittyvästä tiedotteesta: https://bit.ly/kasely-koronatietoa

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yritysasiantuntijat

ELY-keskusten puhelinpalvelu (arkisin klo 9-15) puh. 0295 024 800
Sähköposti: poikkeusrahoitus.ely(at)ely-keskus.fi
Yritys-Suomen puhelinpalvelu (arkisin klo 9-16.15) puh. 0295 020 500

 

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen TE-palvelut auttaa työnantajia ja yrittäjiä yritystoiminnan elinkaaren eri vaiheissa. Ota rohkeasti yhteyttä, olemme tukenasi.

Kaakkois-Suomen TE-toimisto, yrityspalvelut
Yrityspalvelut (vaihde) puh. 0295 042 001

YT-esitykset: kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

 

Tilannetta seurataan jatkuvasti ja päivitämme tähän uutiseen uusimmat tilannetiedot.
Päivitetty 18.5.2020 klo 9.10.

 


E-
tjänster