<< Tillbaka

Kalender

IT-alan uravalmennus

Starttid:
18.5.2020 09:00
Sluttid:
30.6.2020 15:00
Platsen:
Etäopetus
Typ:
Träningar
Region:
Södra Österbotten
Beskrivning:

IT-alan uravalmennus

Tämä uravalmennus on suunnattu Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston IT-alan työnhakija-asiakkaille, jotka haluavat yksilöllistä tukea urasuunnittelussa ja työnhaussa. Valmennuksessa keskitytään jokaisen osallistujan työnhaun vaikuttavuuden edistämiseen.

Valmennuksen sisältö

Valmentaja tukee sinua ammatillisten suunnitelmien laatimisessa ja niiden toteuttamisessa koko valmennuksen ajan. Saat runsaasti materiaalia ja ohjausta työllistymiseen, koulutukseen hakeutumiseen sekä henkilökohtaisen urasuunnitelman laadintaan.

Valmennuksessa käsiteltäviä aiheita ovat mm.

Omat toiveet ja tavoitteet valmennukseen
Oman osaamisen tunnistaminen ja sen siirrettävyys
Ammatinvalinta ja urasuunnittelu
Alueellinen ja valtakunnallinen työllisyystilanne
Työnhaun prosessi ja työnhakuasiakirjat
Oman urasuunnitelman laatiminen/päivitys
Konkreettinen työ- ja koulutuspaikan haku

Toteutus

Valmennus koostuu ryhmä- ja yksilövalmennuksesta. Valmennuksen alussa (3 päivää) ja lopussa (2 päivää) on ryhmävalmennusjaksot. Näiden lisäksi jokaiselle osallistujalle on varattu 6 h yksilövalmennusta.

Ryhmäpäivien aikataulu

18. – 20.5.2020 (aloitus 3 päivää)
29. – 30.6.2020 (päättäminen 2 päivää)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen valmennukseen tästä linkistä