Yrkesval och utbildning

Bekanta dig med de riksomfattande te-tjanster.fi-sidorna och välj där Yrkesval och utbildning.

Det lönar sig också att bekanta sig med webbplatserna på listan Hjälp vid val av utbildning och yrkesval på internet.

Yrkesvals- och karriärvägledning

Söker du en ny riktning? Behöver du hjälp med att övervinna hinder? Behöver du tid och plats för att fundera på dina egna målsättningar?

Genom att delta i yrkes- och karriärvägledning hos en psykolog kan du i lugn och ro stanna upp och utforska dina önskemål, föreställningar, tankar och tillvägagångssätt. Du kan fundera på din yrkesmässiga stig, utmaningar och starka sidor som finns där samt utforska hinder i planeringen. Målet är att öka självkännedomen och att stärka den egna verksamheten.

Besöken är avgiftsfria och diskussionerna konfidentiella. Tjänsten erbjuds oberoende av din utbildnings- eller arbetssituation.Den viktigaste förutsättningen är att du själv vill fundera på saker och diskutera dina val.

Kunder som har ett stabilt arbetsförhållande betjänas i första hand av Uraohjaus som vår riksomfattande karriärvägledning heter. (Tyvärr endast på finska). Också många fackförbund erbjuder karriärvägledningstjänster. Om FPA, försäkringsbolaget eller arbetspensionsförsäkringen har gett dig rätt till yrkesinriktad rehabilitering, ska du vid behov be om yrkesvägledningstjänster direkt av dessa parter.

Uraohjaus (karriärvägledning på finska)

Utan tidsbeställning tfn 0295 020 720

Karriärvägledning per telefon måndagar och torsdagar kl. 12–16

Med tidsbeställning

Reservera tid för telefon- eller skype-vägledning via en elektronisk kalender.

Psykologen ringer dig under överenskommen telefonrådgivningstid. För videovägledning skickar psykologen dig en länk 1-2 dagar före den överenskomna tiden.

Yrkesvals- och karriärvägledningstjänster vid Österbottens TE-byrå

Tidsbokningar till psykologer vid Österbottens TE-byrå kan du göra i verksamhetsställen i Vasa, Karleby och Jakobstad per e-post under adressen registratur.osterbotten@te-byran.fi. Om du är arbetssökande, kan du lämna en begäran om kontakttagande när du uträttar ärenden vid TE-byrån eller via E-tjänster.

Psykologen kontaktar dig och du får en diskussionstid om några veckor beroende på köer.

Utbildningsprövning

I utbildningsprövning bekantar du dig med utbildningens innehåll och yrkeskrav. I utbildningsprövning kan du diskutera studierna med lärare och elevhandledare. Du kan också bekanta dig med läroanstalten och studierna genom att följa med lektioner. Utbildningsprövning varar högst 10 dagar.

Broschyer ang. utbildningsprövning