Aktuellt

« Tillbaka

Viktig information för våra kunder under coronavirusepidemin

Största delen av vår personal distansjobbar för att fördröja spridning av coronavirus. Våra tjänstemän betjänar kunder i främsta rummet via telefon för tillfället. Vi ringer från nummer som börjar på 0295. Var vänlig och besvara oss så att vi kan betjäna dig!

Jobbsökar- och karriärträningar och arbetskraftsutbildningar försöker ordnas via webben eller så avbryts/annullerasde de på grund av säkerhetsåtgärder baserade på coronavirusepidemin.

Sköt ärenden i första hand elektroniskt via E-tjänster, telefontjänster eller chat

I E-tjänster kan du meddela nästan alla servicebehov och ändringar i jobbsökningen. E-tjänster hittas på övre hörnet av denna sida.

Telefontjänster:

  • Telefontjänsten för personkunder: 0295 025 510
  • Telefontjänsten för arbetsgivar- och företagskunder: 0295 056 001

Använd telefontjänsten endast i brådskande fall, så att tjänsten inte blir överbelastad.

Chat står till din tjänst mån-fre kl. 9-16 på TE-tjänster riksomfattande finskspråkiga hemsidor

Kontoren i Vasa och Karleby har öppet för inlämning av dokument och för att inleda jobbsökningen

Om du inte kan sköta ärenden via E-tjänster eller om du vill lämna dokument, kan du besöka

  • kontoret i Karleby mån-fre kl. 9-12 o.13-15
  • kontoret i Vasa mån-ons kl. 9-12 o.13-16

När våra kontor inte är öppna kan du inleda jobbsökningen med hjälp av pappersblankett som hittas utanför kontoret.

OBS! Vårt kontor i Kaustby har tillsvidare ingen kundmottagning och detsamma gäller kontoret i Jakobstad  till 27.5 och TE-byrån har tillsvidare  ingen kundmottagning i samservicen i Närpes och Kristinestad.

Om du har symtom som liknar influensa, du har återvänt från utlandet inom 14 dygn eller om du är i karantän, kom inte personligen till våra kontor!

I vår kundbetjäning följer vi de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd THL och Regionförvaltningsverket RFV har gett.

Ofta förekommande frågor (på finska; te-palvelut.fi)


E-
tjänster