Aktuellt

« Tillbaka

Ändringar i TE-tjänsternas kundprocess fr.o.m. 10.2.2014

Det blir förändringar i arbetssökandens kundprocess fr.o.m. 10.2.2014. Arbetssökandens elektroniska kommunikationstjänster utvidgas och förnyas. Att inleda jobbsökning och ansöka om utkomstskydd för arbetslösa förutsätter inte alltid ett personligt besök vid arbets- och näringsbyrån. När kunden inleder sin jobbsökning på webben, kontaktar arbets- och näringsbyrån kunden inom två veckor. Om servicebehovet så kräver kommer man överens om ett personligt besök med tidsreservation vid arbets- och näringsbyrån.

 

Kunder som redan vid inledandet av arbetssökningen vet att deras situation kommer att ändras långvarigt inom tre månader, kan huvudsakligen uträtta sina ärenden via webben. Om kunden vid inledandet av arbetssökningen inte har några ändringar i sikte i sin situation, framskrider serviceprocessen enligt servicebehovet antingen via den elektroniska kundtjänsten eller via en personlig kontakt.

 

Jobbsökningen behöver inte längre förnyas och vid kontakterna koncentrerar man sig verkligen på kundens situation och servicebehov. Det här betyder att man vid betjäningstillfället kommer överens om när och på vilket sätt man skall kontakta arbets- och näringsbyrån. Under jobbsökningen ska kunden själv via webben meddela att han eller hon har genomfört de uppgifter som överenskommits i den plan som utarbetats med arbets- och näringsbyrån. Om kunden försummar sin anmälningsskyldighet eller inte utför de överenskomna uppgifterna, kan försummelsen leda till att kunden för en viss tid mister arbetslöshetsskyddet för arbetslösa.

 

 

Ytterligare information:

Österbottens TE-byrå: Vår kundservice -> Arbetssökande -> Ändringar i arbetssökandens serviceprocess fr.o.m 10.2.2014


E-
tjänster