Vår kundservice

Bekanta dig med de detaljerade anvisningarna gällande ärendehantering för de olika kundgrupperna på de följande sidorna. Öppethållningstiderna för våra kontor hittar du under varje kontors egna sidor (Kontaktuppgifter och öppethållningstider i navigationen till vänster).

Webbtjänster

Vi rekommenderar användningen av webbtjänster. Det är det snabbaste och behändigaste sättet att sköta ärenden. Logga in i tjänsten genom att klicka på E-tjänster -knappen.

OBS! Kom i håg att alltid ha dina nätbankskoder med dig när du sköter ärenden via TE-tjänsterna!

Mina e-tjänster - användningsvillkor och registerbeskrivning

Kontrollera dina egna uppgifter

Telefontjänster

Tjänster för personkunder: 0295 025 510, vardagar kl. 9.00-16.15

Arbetsgivar- och företagstjänster: 0295 056 001, vardagar kl. 9.00-16.15

Sosiala medier

                                       

Post

Du kan skicka post åt oss. Postadresserna hittar du på kontorens egna sidor (navigeringen till vänster: Kontaktuppgifter). Dessutom finns på varje kontor en kundpostlåda, dit du kan lämna post.

Postlådorna

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 22.9.2020