Arbetsgivare

Arbets- och näringsbyrån betjänar arbetsgivare

Telefonnumret till företagsservicen är 0295 056 001 och e-postadress är foretagstjanster.osterbotten(a)te-byran.fi

Österbottens arbets- och näringsbyrå är expert på sitt områdes arbetsmarknad och har arbetsförmedling som sin viktigaste uppgift. Arbets- och näringsbyrån erbjuder arbetsgivare mångsidig service inom såväl rekrytering, utveckling som minskning av personalen.

 

För rekrytering kan du utnyttja följande tjänster:

  • mottagande och publicering av lediga arbetsplatser via överenskomna kanaler, rådgivning i besättandet av arbetsplatser samt sökande av lämpliga kandidater och presentation av dem för arbetsgivaren
  • utbildning av arbetstagare direkt för arbetsgivarens behov (samanskaffningsutbildning)
  • internationell arbetsförmedling (EURES-service)
  • möjlighet att ordna rekryteringsevenemang på våra kontor i Vasa, Kaustby, Karleby, Jakobstad och Kristinestad

Det lönar sig att lägga ut lediga platser på webbplatsen www.te-tjanster.fi, där informationen når ut till ett stort antal aktiva arbetssökande.

Du kan använda dig av arbets- och näringstjänsternas snabba och moderna webbtjänster när som helst på dygnet genom att klicka på knappen E-tjänster till höger.

TE-tjänsternas kundinformationssystem

Internationell arbetsförmedling

Eures-rådgivare Tomas Ede, tfn 0295 056 039, tomas.ede(a)te-byran.fi, hjälper med rekryteringen i alla EU- och EES-länder.

EURES hjälper vid rekrytering i Europa

RekryteringsUtbildning

RekryteringsUtbildning är att bra alternativ om du inte hittar kompetenta medarbetare eller om det råder brist på nyutexaminerade personer. Rekryteringsutbildning skräddarsys för företagets behov. Den omfattar både teoretisk undervisning och handledd inlärning i arbetet och arbetspraktik. De som klarar utbildningen får jobb i företaget.

Utbildningen finansieras av arbetsgivaren samt arbets- och näringsförvaltningen. Arbetsgivarens andel är 30 procent av totalpriset enligt upphandlingskontraktet.

Läs mera om RekryteringsUtbildning.

Österbottens TE-byrå har tillsammans med företagen satsat på anskaffning av ny arbetskraft genom rekryteringsutbildning. Vi har utvecklat en flexibel modell och via den kan vi utbilda nya arbetstagare, både enstaka personer och större grupper; t.o.m. 10-15 nya arbetstagare per gång. Samarbetet med utbildarna löper bra. Efter utbildningen är sysselsättningsprocenten 100 %. REKRY rules!

Som bra exempel vill vi gärna presentera följande rekryteringsutbildningar:

Baltic Yachts

Cantroint

Fresh Servant

Glasek

Havator

Polar Mills

Ahola Transport

 

 

Lönesubvention

Som arbetsgivare kan du få lönesubvention om du anställer en arbetslös arbetssökande som är svår att sysselsätta på grund av bland annat lång arbetslöshet, bristfällig yrkeskompetens, skada eller sjukdom.

Läs mer om lönesubvention

OBS! Det lönar sig att ansöka om lönesubvention elektroniskt, eftersom behandlingstiden för den elektroniska ansökan är endast ca en vecka.  Om du skickar en pappersansökan måste du vara beredd på att behandlingstiden är mycket längre. Även utbetalningen av lönesubvention sker smidigare, när den ursprungliga ansökan om lönesubvention har lämnats in elektroniskt.

FöretagsFinland -telefonservice (länk till höger) rådgiver och assisterar kunder i att fylla i elektroniska ansökningar.

 

Omställningsskydd

Omställningsskyddet syftar till att arbetstagare som av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker blivit uppsagda/permitterade eller visstidspermitterade ska få ett nytt arbete snabbare.

Omställningsskyddet innefattar ledighet med lön som den uppsagda beviljas för att söka ett nytt arbete, effektivare information från arbetsgivarens sida, en handlingsplan som görs i samarbete med personalen och en sysselsättningsplan som görs med arbets- och näringsbyrån.

Mer information om arbetsgivarens skyldigheter och arbets- och näringsbyråns tjänster i samband med omställningsskyddssituationer

Vid Österbottens arbets- och näringsbyrå sköts omställningsskyddsärenden av

Anne Mäkipeura, tfn 0295 056 120

anne.makipeura[a]te-byran.fi

Blankett för arbetsgivare: Förhandsmeddelande om permittering

E-
tjänster

TE-tjänster för arbetsgivare och företag (video, på finska)

Företagsutvecklingstjänster (NTM-centralen)